Gotowość szkolna dziecka

Gotowość szkolna dziecka

GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA Zapraszamy Państwa do lektury materiałów dotyczących gotowości szkolnej dziecka przygotowanych przez specjalistów z naszej Poradni. Tutaj znajdziecie Państwo pakiet najważniejszych informacji: - czym jest gotowość szkolna? - dlaczego jej osiągnięcie przez dziecko jest tak ważne? - jakie umiejętności wchodzą w zakres gotowości szkolnej? - czy można samodzielnie w domu stymulować dziecko w celu jej osiągnięcia? - jak wygląda diagnoza gotowości szkolnej w naszej Poradni? Przygotowane przez nas artykuły pomogą ocenić mocne oraz słabe strony Waszego dziecka, dzięki czemu będziecie Państwo mogli stymulować je w rozwoju. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: sekretariat.ppp23@eduwarszawa.pl. Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi artykułami w dziale Nasze publikacje...
Read More
Strefa Doradztwa Zawodowego 2024

Strefa Doradztwa Zawodowego 2024

STREFA DORADZTWA ZAWODOWEGO 2024 Wasze dziecko stoi przed wyborem szkoły i zastanawiacie się, w jaki sposób możecie je wesprzeć? Poniżej zamieszczamy informacje na temat procesu rekrutacji oraz czynników, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu dalszej edukacji. Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych:  w szkołach, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES oraz w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego. Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie: Monika Postuła oraz Mirosława Rutkowska. Indywidualne konsultacje dla uczniów Konsultacje odbywać się będą przez Internet, z wykorzystaniem komunikatora Teams. Osoby zapisane na spotkanie zdalne, dzień wcześniej, otrzymają na podany przy zgłoszeniu adres mailowy, link do spotkania. Harmonogram i zapisy na stronie: Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi Prezentacja dla rodziców uczniów klas VIII jest dostępną na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: "Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej" (pdf; 4522 KB; PL). Z informacją  zawierającą terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i...
Read More
Dla nauczycieli: Materiały, które mogą pomóc w poruszaniu z uczniami tematu wojny w Ukrainie – Centrum Edukacji Obywatelskiej

Dla nauczycieli: Materiały, które mogą pomóc w poruszaniu z uczniami tematu wojny w Ukrainie – Centrum Edukacji Obywatelskiej

DLA NAUCZYCIELI: MATERIAŁY, KTÓRE MOGĄ POMÓC W PORUSZANIU Z UCZNIAMI TEMATU WOJNY W UKRAINIE - CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Drogie Nauczycielki, Drodzy Nauczyciele, Na bazie dyskusji z webinarium i pytań, które zadawali Państwo w czasie naszego spotkania przygotowaliśmy szereg materiałów, które mogą pomóc w poruszaniu z uczniami tematu wojny w Ukrainie. Zachęcamy do ich wykorzystania, przekazania nauczycielom oraz rodzicom uczniów: tekst „Psycholog radzi, jak w szkole i w domu rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie w Ukrainie” tekst i scenariusz zajęć  “Jak z uczniami rozmawiać o wojnie, kiedy w klasie są osoby z Ukrainy, Rosji lub Białorusi?” tekst “Co możemy zrobić w związku z wojną w Ukrainie” tekst “Poznaj kulturę i naród ukraiński poprzez literaturę, muzykę i film” nagranie pierwszego webinarium CEO: „Wojna w Ukrainie. Jak o niej rozmawiać z dziećmi i młodzieżą?” Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i bloga. W kolejnych dniach będziemy publikowali następne materiały wspierające szkoły w podejmowaniu tematu wojny w Ukrainie.   Katarzyna Pijanowska koordynatorka ekspertka "Odpornej szkoły" Centrum Edukacji Obywatelskiej ul. Noakowskiego 10/1,...
Read More
Dzielnicowe Centrum ds. Integracji (DCI)

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji (DCI)

DZIELNICOWE CENTRUM DS. INTEGRACJI (DCI) Dzielnicowe Centra ds. Integracji (DCI) funkcjonują w każdej z dzielnic m.st. Warszawy. W skład zespołów DCI wchodzą dyrektorzy i specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy wydziałów oświaty urzędów dzielnic. Zadaniem DCI jest: Rodzice i nauczyciele, którzy potrzebują wsparcia lub porady dotyczącej problematyki integracji mogą umówić się na spotkanie lub telefonicznie uzyskać pomoc i niezbędne informacje. Przewodniczącą Dzielnicowego Centrum Integracji w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jest Anna Skibniewska-Kwiatkowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie. Dyżur: dla rodziców i nauczycieli w poniedziałki w godz. 14:00-16:00 oraz czwartki 11:00-13:00. Informujemy również o spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju w każdą trzecią sobotę miesiąca w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” przy ul. Karolkowej 53A w Warszawie w godz. 10:00-12:00. Rodzice będą mogli tam otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną, a także dowiedzieć się co w praktyce oznacza otrzymanie przez dziecko opinii czy orzeczenia. Dzielnicowe Centrum ds Integracji ...
Read More
Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni

Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni

WYTYCZNE DLA RODZICÓW PRZED WIZYTĄ W PORADNI W związku z licznymi zachorowaniami na grypę / RSV / inne choroby grypopodobne / wirusowe, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 rekomendujemy działania mające na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusów. Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni: W umówionym terminie wizyty prosimy o przyprowadzenie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśni, inne nietypowe). Apelujemy o odpowiedzialność za zdrowie własne, innych klientów i pracowników Poradni oraz uwzględnienie, że procesie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz integracji sensorycznej stan chorobowy negatywnie wpływa na wyniki badań testowych. W razie potrzeby prosimy o przełożenie terminu wizyty w sekretariacie (tel. 22 760 03 87); W sytuacji, kiedy nie możecie Państwo przybyć na umówioną wizytę prosimy powiadomić sekretariat Poradni (tel. 22 760 03 870) o zmianie terminu wizyty. Osoby chore lub z podejrzeniem choroby nie będą przyjmowane; Prosimy wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało ze sobą niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek; Prosimy przypominać dziecku z...
Read More
Kampania społeczna SZKOŁA-OD-NOWA

Kampania społeczna SZKOŁA-OD-NOWA

KAMPANIA SPOŁECZNA SZKOŁA-OD-NOWA W celu pokazania, jak bardzo pandemia wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, przygotowano zestaw danych, które mogą pomóc ukazać skalę problemu. Badanie realizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, w okresie od  12 maja do 12 czerwca 2020 r. Przeprowadzone zostało w trzech grupach, składających się z uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Łącznie w badaniu wzięło udział ok. 3000 osób. Szczegóły na temat kampanii oraz wnioski z badań znajdziecie Państwo na tej stronie internetowej. ...
Read More
Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w ewidencji osób wchodzących do siedziby Poradni

Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w ewidencji osób wchodzących do siedziby Poradni

INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W EWIDENCJI OSÓB WCHODZĄCYCH DO SIEDZIBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 23 W WARSZAWIE Administratorem danych osobowych osób wchodzących do Poradni, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 w Warszawie, z siedzibą przy 1 Praskiego Pułku 8, 05-075 Warszawa, telefon: 227600387, mail: ppp23@edu.um.warszawa.pl. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa instytucji lub inne dane kontaktowe umożliwiające kontakt w przypadku potrzeb epidemiologicznych będą przetwarzane w celu identyfikacji osób wchodzących na teren Poradni oraz ewentualnego kontaktu w związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w  interesie  publicznym  lub  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne nr 23 w Warszawie będą mieć wyłącznie...
Read More
Informacja dla klientów dotycząca kontaktu z Poradnią

Informacja dla klientów dotycząca kontaktu z Poradnią

INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA KONTAKTU Z PORADNIĄ W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pomoc psychologiczno-pedagogiczna W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 udzielana jest także zdalnie poprzez kontakt telefoniczny, pocztę elektroniczną lub wideokonferencje. Wymaga to zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W związku z potrzebą zapewnienia pomocy dzieciom i młodzieży Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 wdrożyła procedury mające zapewnić ochronę danych klientów.  KONTAKT TELEFONICZNY Kontakt telefoniczny stanowi ułatwienie w celu uzyskania wyczerpujących informacji i omówienia wybranej problematyki. Należy podkreślić, że Poradnia przetwarza głównie dane szczególnej kategorii m.in. o stanie zdrowia. Oznacza to, że informacje o szczególnym charakterze muszą być traktowane w sposób wyjątkowy z uwzględnieniem problematyki związanej z ochroną danych klientów, ich praw i wolności oraz ewentualnych konsekwencji i skutków ich naruszenia. Podczas kontaktu telefonicznego z pracownikami poradni należy skontaktować się z sekretariatem poradni tel. 22 760 03 87 i umówić rozmowę z konkretnym specjalistą. Podczas kontaktu telefonicznego pracownika poradni z klientem, pracownik dysponuje dokumentacją klienta, w tym numerem kontaktowym do rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej. UWAGA Poradnia nie nagrywa prowadzonych...
Read More
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 23 w Warszawie  realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom Głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób: Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby PPP, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem, a pracownikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram: Film instruktażowy dla osób Głuchych i słabosłyszących ...
Read More