Strefa Doradztwa Zawodowego

Wasze dziecko stoi przed wyborem szkoły i zastanawiacie się, w jaki sposób możecie je wesprzeć? Poniżej zamieszczamy informacje na temat procesu rekrutacji oraz czynników, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu dalszej edukacji.

Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych:  w szkołach, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES oraz w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego. Obecnie wszyscy doradcy zawodowi dostępni są on-line.
Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie: Monika Postuła oraz Mirosława Rutkowska.

Prezentacja dla rodziców uczniów klas VIII: „Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej (WCIES)” (pdf; 4522 KB; PL).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zamieszczone przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w tej prezentacji (pdf; 391 KB; PL)

Poradnik dla rodziców i kandydatów szkół ponadpodstawowych „Jak mądrze wybierać i wspierać” (pdf; 2905 KB; PL) zawiera informacje na temat czynników, o których warto pamiętać podczas wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Z informacją  zawierającą terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych można zapoznać się na tej stronie.

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej(doc; 89 KB; PL) w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m. st. Warszawę.

Plan naboru (xls; 104 KB; PL) do liceów ogólnokształcących, techników i szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021.

Aby zapoznać się z ofertą warszawskich szkół zawodowych odsyłamy do informatora: „Technika i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy” (pdf; 11701 KB; PL).

Darmowa, interaktywna podróż po świecie zawodów jest możliwa na stronie Mapy Karier.

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji znajduje się cykl filmów: „Drogi zawodowe”.

Przy wyborze szkół średnich pomocne będą także wyszukiwarki szkół ponadpodstawowych:

https://wyszukiwarka.spw.edu.pl/

https://wybieramszkole.pl/

https://www.otouczelnie.pl/

Orientacyjną liczbę punktów, które mogą uzyskać uczniowie podczas rekrutacji do szkoły średniej można obliczyć korzystając z kalkulatora punktów.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Ranking szkół „Perspektywy 2020”: liceów warszawskich oraz ranking wojewódzki techników.

Informacje o dniach otwartych on-line, filmy, prezentacje o szkołach zamieszczane są na bieżąco na tej stronie.

Jeśli interesuje Państwa prognoza zapotrzebowania na wybrany zawód, na stronie barometrzawodow.pl można sprawdzić, jakie będą szanse na znalezienie pracy w danej profesji w różnych lokalizacjach.

Testy, kwestionariusze, ankiety:

Darmowy Test Osobowości

Propozycja dla maturzystów: https://www.kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/

Opracowała: Monika Postuła

Życzymy dobrych wyborów i zachęcamy do kontaktu on-line!

Oferty dla osób niepełnosprawnych:
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji - plakat: na górze nazwa, pod nią informacja, w centrum zdjęcie dziewczyny na wózku inwalidzkim i stojącego obok mężczyzny, pod spodem warunki przyjęcia, na dole kontakt.
Ulotka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo

Logo SP 394 na tle koła ratunkowego

 Oferta edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej
zagrożonych niedostosowaniem społecznym.