STREFA DORADZTWA ZAWODOWEGO 2024

Wasze dziecko stoi przed wyborem szkoły i zastanawiacie się, w jaki sposób możecie je wesprzeć? Poniżej zamieszczamy informacje na temat procesu rekrutacji oraz czynników, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu dalszej edukacji.

Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych:  w szkołach, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES oraz w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego.

Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie: Monika Postuła oraz Mirosława Rutkowska.

Indywidualne konsultacje dla uczniów

Konsultacje odbywać się będą przez Internet, z wykorzystaniem komunikatora Teams. Osoby zapisane na spotkanie zdalne, dzień wcześniej, otrzymają na podany przy zgłoszeniu adres mailowy, link do spotkania. Harmonogram i zapisy na stronie: Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi

Prezentacja dla rodziców uczniów klas VIII jest dostępną na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: “Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej” (pdf; 4522 KB; PL).

Z informacją  zawierającą terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych można zapoznać się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczniowie klas VIII ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w szkole, do której obecnie uczęszczają. Uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli sami wygenerować login i hasło dostępu do systemu.

Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru. Można będzie to zrobić osobiście w sekretariacie placówki, przesłać zeskanowane dokumenty drogą elektroniczną na adres podany na stronie internetowej szkoły (w zakładce rekrutacja) lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

Terminarz dni otwartych w szkołach ponadpodstawowych m.st. Warszawa (xlsx; 55 KB; PL),  które odbędą się w formie stacjonarnej i online.

15 i 16 marca zachęcamy do udziału w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym, podczas którego uczniowie będą mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych Międzynarodowy Salon Edukacyjny 2024 – Perspektywy

Zachęcamy do skorzystania z informatora dla ósmoklasistów “Wybierz szkołę dla siebie” 2024/2025 (pdf; 17,7 MB; PL) oraz pobrania bezpłatnego informatora dla maturzystów 2024.

Darmowa, interaktywna podróż po świecie zawodów jest możliwa na stronie Mapy Karier. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wygląda praca w różnych zawodach, możesz się posłużyć także zasobami zebranymi w Karierowym Niezbędniku.

W tym informatorze znajdą Państwo oferty edukacyjne placówek specjalnych wszystkich typów, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, także samorządowego specjalnego ośrodka wychowawczego i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5. We wstępie do informatora znajduje się wiele informacji o aktualnych przepisach prawa, wykazy (bądź linki do nich) zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, zespołów wczesnego wspomagania, specjalistycznych punktów konsultacyjnych oraz linki do obowiązujących w mieście procedur, wytycznych i rekomendacji związanych z Covidem-19 i wsparciem szkół w zakresie edukacji zdalnej.

Przypominamy, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych szkół specjalnych trwa od 1 do 15 marca:

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji znajduje się cykl filmów: „Drogi zawodowe”.

Przy wyborze szkół średnich pomocne będą także wyszukiwarki szkół ponadpodstawowych:

Wyszukiwarka studiów wg przedmiotów zdawanych na maturze, wyszukiwarka uczelni.

Orientacyjną liczbę punktów, które mogą uzyskać uczniowie podczas rekrutacji do szkoły średniej można obliczyć korzystając z kalkulatora punktów. Dla maturzystów polecamy kalkulator przeliczników i progów na studia.

Minimalna liczba punktów, jaką uzyskali kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do poszczególnych oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Informacja o konkursach i olimpiadach znajduje się na stronie warszawskiego Kuratorium.

Ranking szkół “Perspektywy 2024”: liceów warszawskich oraz ranking wojewódzki techników.

Jeśli interesuje Państwa prognoza zapotrzebowania na wybrany zawód, na stronie barometrzawodow.pl można sprawdzić, jakie będą szanse na znalezienie pracy w danej profesji w różnych lokalizacjach.

Testy, kwestionariusze, ankiety:

Darmowy Test Osobowości

Życzymy dobrych wyborów i zachęcamy do kontaktu!

Opracowała: Monika Postuła