NASZE PUBLIKACJE

INTEGRACJA SENSORYCZNA

chłopiec na huśtawce

Świat zmysłów – wstęp do integracji sensorycznej

Otaczający nas świat bogaty jest w kolory, kształty, dźwięki, zapachy. To, jak zwierzęta postrzegają świat, zależy od posiadanych przez nie układów sensorycznych. Człowiek również poznaje świat za pomocą układów sensorycznych, czyli układów zmysłowych, czy jeszcze inaczej systemów zmysłowych. Wszyscy potrafimy wymienić pięć podstawowych zmysłów występujących u człowieka, za pomocą których odbierane są informacje z otaczającego nas środowiska. Są to: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Oprócz wymienionych, istnieją jeszcze inne. Jakie? Zachęcamy do lektury!

dziewczynka zasłaniająca uszy

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD?

Słyszenie nie jest jednoznaczne ze słuchaniem. Możemy mieć dobry słuch a funkcjonować jak osoba z niedosłuchem. Słyszenie jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu. Należy podkreślić, że tak naprawdę słyszymy mózgiem, a ucho to drzwi do mózgu.

małe dziecko siedzące na dywanie i grające na cymbałakch i bębenku

Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci – przyczyny, symptomy, terapia.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego, to zagadnienie stosunkowo nowe i wciąż mało poznane wśród  osób pracujących z dziećmi. Rodzice, nauczyciele coraz częściej dzielą się wrażeniem, że przybywa dzieci, które nie reagują na słowa do nich kierowane, „jakby nie słyszały, co się do nich mówi”.  Rodzice, decydując się na badania słuchu, otrzymują diagnozę, że słuch fizjologiczny jest w normie (nie ma niedosłuchu), ale obserwują, że ich dziecko nadal funkcjonuje jak osoba lekko niedosłysząca.

Kobieta i dziecko podczas ćwiczeń logopedycznych

Kiedy do logopedy?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem, który zwraca uwagę na problem wad wymowy u dzieci. Odpowiada on na pytania: na co zwracać uwagę w rozwoju mowy dziecka?, co powinno zaniepokoić rodzica? oraz jakie są normy rozwoju mowy dziecka? Zachęcamy po poczytania!