NASZE PUBLIKACJE

Kiedy do logopedy?

Kobieta i dziecko podczas ćwiczeń logopedycznych

 

Logopeda to specjalista, który pomaga stymulować i rozwijać mowę od pierwszych chwil życia dziecka. Logopeda diagnozuje, konsultuje i prowadzi terapię dzieci i młodzieży.

Małe dziecko uczy się zwykle mówić przez naśladownictwo, najczęściej nie są potrzebne ćwiczenia. Bywają jednak przypadki, że dziecko mimo zapewnienia doskonałych warunków, nie opanowuje mowy w takim tempie jak jego rówieśnicy. Im wcześniej zostanie otoczony opieką tym łatwiej wyrówna problemy w mówieniu. Warto skorzystać z konsultacji logopedycznej, jeśli dziecko:

 • ma trudności ogólnorozwojowe związane z okresem okołoporodowym np: powikłania w ciąży, przedwczesny poród, niska punktacja w skali Apgar, przedłużająca się żółtaczka, obniżone/wzmożone napięcie mięśniowe;
 • ma trudności związane z pobieraniem pokarmu, ssaniem, rozszerzaniem diety;
 • w wieku 3 miesięcy nie reaguje na swoje imię, nie odwraca główki w stronę dobiegających dźwięków. Nie głuży, jest bardzo ciche. W wieku 6 miesięcy powinno wejść w etap gaworzenia czyli powtarzania ciągów sylab: ma-ma-ma, ba-ba-ba itp.;
 • około 9 miesiąca nie pojawił się gest wskazywania palcem (gest ten jest oznaką gotowości do uczenia się mowy);
 • skończyło 12 miesięcy, a nie wypowiada żadnych, najprostszych słów (typu: mama, tata, baba, bobo itd.);
 • skończyło 24 miesiące, a nie łączy dwóch elementów razem (np.: mama am, bobo je, tata aaa (tata śpi) ) i/lub wypowiada tylko kilka słów;
 • skończyło 3. rok życia:
  • jego mowa jest bardzo niezrozumiała dla otoczenia (często jest rozumiane tylko przez rodziców);
  • w wymowie zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np.: zamiast balon- palon, zamiast góra-kura;
  • podczas mówienia wkłada język między zęby;
  • wydaje się, że cały czas mówi przez nos lub ma problemy ze słuchem (uwaga na przewlekłe lub częste zapalenia ucha środkowego!);
  • oddycha przez usta, w nocy chrapie;
 • skończyło 4 rok życia, a głoski s, z, c, dz wypowiada jako ś, ź, ć, dź (np.: sanki- sianki);
 • skończyło 5 rok życia, a w jego wymowie nie ma pierwszych prób wymowy głosek sz, rz, cz, dż;
 • skończyło 6 rok życia, a w jego wymowie nie ma prób wymowy głoski [r];
 • jest już uczniem pierwszych klas szkoły podstawowej, a ma ogromne problemy z nauką czytania i pisania, rozumieniem i tworzeniem dłuższych wypowiedzi;
 • podczas czytania myli litery podobne (P-B, A-Y), przestawia litery w wyrazie lub wyrazy w zdaniu, pomija elementy zdania.

Autor: mgr Ilona Michalec – logopeda