NASZE PUBLIKACJE

PEDAGOGIKA

Zdjęcie Kolorowe liczydło

Dziecięca matematyka

Często słyszę od rodziców, że nauka w klasach I-III jest czymś bardzo łatwym i nie należy się nią zbytnio przejmować, nawet jeśli dziecko na tym etapie napotka jakieś trudności. Rodzice liczą na to, że dziecko „wyrośnie”, albo, że problem sam zniknie. Artykuł poświęcony rozwojowi myślenia matematycznego u dzieci pięcio-, sześcioletnich mających rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

chłopiec na huśtawce

Świat zmysłów – wstęp do integracji sensorycznej

Otaczający nas świat bogaty jest w kolory, kształty, dźwięki, zapachy. To, jak zwierzęta postrzegają świat, zależy od posiadanych przez nie układów sensorycznych. Człowiek również poznaje świat za pomocą układów sensorycznych, czyli układów zmysłowych, czy jeszcze inaczej systemów zmysłowych. Wszyscy potrafimy wymienić pięć podstawowych zmysłów występujących u człowieka, za pomocą których odbierane są informacje z otaczającego nas środowiska. Są to: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Oprócz wymienionych, istnieją jeszcze inne. Jakie? Zachęcamy do lektury!

dziewczynka zasłaniająca uszy

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD?

Słyszenie nie jest jednoznaczne ze słuchaniem. Możemy mieć dobry słuch a funkcjonować jak osoba z niedosłuchem. Słyszenie jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu. Należy podkreślić, że tak naprawdę słyszymy mózgiem, a ucho to drzwi do mózgu.

schemat mózgu: lewa półkula w działaniach, prawa półkula w kolorowych kleksach

Zanim pomyślisz o dyskalkulii, czyli najczęściej pojawiające się przyczyny trudności w nauce matematyki

Od blisko 10 lat w swojej codziennej pracy zajmuję się m.in. diagnozowaniem przyczyn trudności szkolnych w nauce matematyki. Rodzice jako powód zgłoszenia na badanie w tym kierunku często podają dyskalkulię często nie wiedząc z czym się ona wiąże. Z mojego doświadczenia wynika, że trudności w nauce matematyki mają różne podłoże, z których dyskalkulia stanowi niewielki procent uczniów przebadanych.

małe dziecko siedzące na dywanie i grające na cymbałakch i bębenku

Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci – przyczyny, symptomy, terapia.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego, to zagadnienie stosunkowo nowe i wciąż mało poznane wśród  osób pracujących z dziećmi. Rodzice, nauczyciele coraz częściej dzielą się wrażeniem, że przybywa dzieci, które nie reagują na słowa do nich kierowane, „jakby nie słyszały, co się do nich mówi”.  Rodzice, decydując się na badania słuchu, otrzymują diagnozę, że słuch fizjologiczny jest w normie (nie ma niedosłuchu), ale obserwują, że ich dziecko nadal funkcjonuje jak osoba lekko niedosłysząca.

działanie napisane na tablicy 1+1=3

Dyskalkulia

Dyskalkulia, a właściwie specyficzne zaburzenia arytmetyczne są zaliczane do specyficznych trudności w uczeniu się. Izolowana jej postać występuje bardzo rzadko, gdyż zwykle obserwujemy u uczniów trudności w nauce matematyki wynikające z występowania dysleksji.

Kobieta i dziecko podczas ćwiczeń logopedycznych

Kiedy do logopedy?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem, który zwraca uwagę na problem wad wymowy u dzieci. Odpowiada on na pytania: na co zwracać uwagę w rozwoju mowy dziecka?, co powinno zaniepokoić rodzica? oraz jakie są normy rozwoju mowy dziecka? Zachęcamy po poczytania!

kolorowe przybory szkolne

Jak rozwijać gotowość szkolną – ćwiczenia praktyczne

W artykule znajdziecie Państwo ćwiczenia mające na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko.

Dziecko układające kolorowe klocki

Diagnoza gotowości szkolnej w Poradni

Decyzja o posłaniu dziecka do klasy pierwszej nie należy do łatwych. Z tego artykułu dowiecie się Państwo czym jest gotowość szkolna i jak wygląda jej diagnoza w naszej Poradni.

rodzic trzyma dziecko za rękę

Ocena rodzicielska gotowości szkolnej

Przedstawiamy narzędzie, które zostało przygotowane w celu pomocy rodzicom w samodzielniej ocenie rozwoju dziecka pod kątem przygotowania do nauki w klasie pierwszej. Tutaj znajdziecie Państwo pytania dotyczące rozwoju dziecka pogrupowane w kategorie. Dzięki nim będziecie mogli ocenić nie tylko, czy dziecko tę gotowość osiągnęło, ale także sprawdzić, która sfera rozwoju jest ich mocną strona, a która wymaga wsparcia.