O NAS

Jesteśmy zespołem specjalistów pracujących na rzecz  dzieci i młodzieży. Wspieramy działania rodziny i szkoły, uznając za wartości nadrzędne dobro dziecka oraz jego prawo do wszechstronnego rozwoju. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, starając się odpowiadać na aktualne potrzeby naszych klientów. Świadczymy pomoc dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i przedszkoli z rejonu dzielnic Warszawy Wesołej i Rembertowa oraz dzieciom nieobjętym edukacją przedszkolną, a zamieszkałym na terenie działania naszej Poradni.

Wszystkie formy pomocy oferowane przez Poradnię są bezpłatne.

"Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia:
czułość do tego kim ono jest oraz szacunek do tego, kim może zostać w przyszłości"

L. Pasteur