DZIELNICOWE CENTRUM DS. INTEGRACJI (DCI)

Dzielnicowe Centra ds. Integracji (DCI) funkcjonują w każdej z dzielnic m.st. Warszawy.

W skład zespołów DCI wchodzą dyrektorzy i specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy wydziałów oświaty urzędów dzielnic.

Zadaniem DCI jest:

  • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • informowanie o zmianach w prawie oświatowym dotyczących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • organizowanie konferencji i spotkań dotyczących wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach

Rodzice i nauczyciele, którzy potrzebują wsparcia lub porady dotyczącej problematyki integracji mogą umówić się na spotkanie lub telefonicznie uzyskać pomoc i niezbędne informacje.

Przewodniczącą Dzielnicowego Centrum Integracji w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jest Anna Skibniewska-Kwiatkowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie.

Dyżur: dla rodziców i nauczycieli w poniedziałki w godz. 14:00-16:00 oraz czwartki 11:00-13:00.

Informujemy również o spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju w każdą trzecią sobotę miesiąca w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” przy ul. Karolkowej 53A w Warszawie w godz. 10:00-12:00. Rodzice będą mogli tam otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną, a także dowiedzieć się co w praktyce oznacza otrzymanie przez dziecko opinii czy orzeczenia.

Dzielnicowe Centrum ds Integracji

Logo Dzielnicowego Centrum ds. Integracji: pięcioro dzieci trzymających się za ręce z czego jedno jedzie na wózku inwalidzkim