PRZYDATNE ADRESY I LINKI

Fundacja „Rodzić Po Ludzku” - Fundacja działająca na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci.


Portale internetowe:
Maluchy - Portal skierowany głównie do rodziców, zawierający artykuły na temat problemów i zagadnień wychowawczych, emocji dziecka, rozwoju dziecka, a także recenzje książek. W portalu działa forum dla rodziców oraz forum eksperckie, gdzie na pytania odpowiadają specjaliści.
E-Dziecko - Ciąża, poród, zdrowie i wychowanie dzieci.
www.egodziecka.pl - Portal, który skupia się na emocjach, rozwoju i wychowaniu dzieci w wieku 0-10 lat. Stworzony z myślą o rodzicach, dziadkach, opiekunach, wychowawcach, a także wszystkich innych osobach zainteresowanych tematyką emocji, rozwoju i wychowania dzieci.
Tato.net - Portal inspirujący mężczyzn, do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia; pomoc w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.
dzieckowsieci.pl - Tematyka bezpieczeństwa dziecka w Internecie, konsekwencji kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazanie, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.
Sieciaki - Tematyka bezpieczeństwa dziecka w Internecie.
adhd.org.pl - Strona poświęcona problematyce ADHD i zespołu Aspergera. Jest tworzona z myślą o ułatwieniu życia rodzicom i opiekunom wyjątkowych dzieci. Znajdują się tutaj zarówno konkretne wskazówki, porady, jak i refleksje dotyczące życia i wychowywania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.
helpline.org.pl - Bezpieczeństwo w sieci
Telefon zaufania helpline.org.pl: 800 100 100

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP" - Pomoc dzieciom, młodzieży z wadami wzroku, słuchu i zaburzeniami mowy oraz ich opiekunom.
Towarzystwo Pomocy Młodzieży< - Pomoc psychologiczna młodzieży w wieku 15 – 25 lat i jej rodzicom w rozwiązywaniu problemów i w trudnych sytuacjach życiowych.
Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP" - Pomoc psychologiczna młodzieży w wieku 15-19 lat, uczącej się w warszawskich szkołach oraz ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom.
Poradnia "Opta" - Placówka profilaktyczno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ich rodziców.
Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" - Profilaktyka i zapobieganie przemocy w szkole. Zajęcia dla dzieci – ofiar przemocy i ich rodziców oraz programy w szkołach. Na stronie dostępne są poradniki dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Fundacja "Synapsis" - Pomoc dzieciom i dorosłym z Autyzmem.
Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę", ul. Walecznych 59, tel. tel. (22) 616 16 69
niegrzecznedzieci.org.pl - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera. Portal o tematyce dotyczącej zespołu Aspergera.
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie - Poradnia zajmuje się diagnozą psychiatryczną i psychologiczną, leczeniem oraz terapią dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 roku życia (w uzasadnionych przypadkach również osobami do 21 roku życia); ul. 3 Maja 127, tel. (22)468 25 99
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - ul. Dzielna 7, tel. (22) 468 25 47, (22) 468 25 39
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Przychodni Rejonowej nr 7 Warszawa-Wawer, ul. Korkowa 87, tel. (22) 439 93 80
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Al. Wyzwolenia 6, tel. 501 408 407
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Saska 61, tel. (22) 617 67 33, (22) 617 67 07
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Przykoszarowa 16, tel. 501 408 409
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, tel. 572 339 512
Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Kickiego 24, tel. (22) 810 44 36
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży; Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprzaka 17, Pawilon 6, wejście H tel. 22 389 48 77

Baza telefonów zaufania:
116111 - Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 - Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Pomoc dla dzieci i dorosłych.
800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”
22 635 93 92 - Telefon grupy edukatorów seksualnych  "PONTON"

Prywatna pomoc:
"Rodzice i Dzieci" Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny - Diagnoza i terapia m.in. tików i Zespołu Tourette'a
Ośrodek Psychoterapii "Sukces" - Diagnoza i terapia m.in. ADHD, autyzmu, całościowych zaburzeń rozwoju, FAS/FASD. Warsztaty dla rodziców.
Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne "Allenort" - Diagnoza i terapia m.in. całościowe zaburzenia rozwoju, Zespół Tourette'a, Zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia zachowania, trudności w nauce, uzależnienia od komputera i Internetu. Pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
<ahref="https://cbt.pl/">Centrum CBT - Diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, diagnoza neuropsychologiczna, psychoterapia indywidualna oraz grupowa dla dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapia rodzinna, mediacje, warsztaty rodzicielskie.
<ahref="https://suchyporanek.pl/">SuchyPoranek.pl - Diagnoza i terapia moczenia się u dzieci.
Centrum Terapii "Promitis" - Diagnoza m.in. autyzmu i ADHD.
Centrum Wspomagania Rozwoju "Persevere" - Diagnoza autyzmu i jego spektrum, psychoterapia, turnusy rehabilitacyjne (m.in. TUS")

Fundacja "Scolar" - Diagnoza i terapia autyzmu i jego spektrum.
Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla dzieci "Promyk" - Diagnoza m.in. autyzmu i jego spektrum. Fizjoterapia, ortopedia, Integracja Sensoryczna.
"Asysta" Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka - Terapia autyzmu, Zespołu Aspergera i całościowych zaburzeń rozwojowych.
Poradnia "Alter" - Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży dotycząca trudności szkolnych.

PPP „Uniwersytet dla Rodziców” - Pomoc dorosłym: rodzicom i opiekunom dzieci do 18 r.ż., oraz nauczycielom i wychowawcom z terenu Warszawy; ul. Karolkowa 53.
Stowarzyszenie Dla Rodzin - Pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym.
Praskie Centrum Dziecka i Rodziny - Walecznych 59, 03-926 Warszawa; tel.: 22 616 16 69.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - Pomoc psychologiczna dla par i rodzin.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Poradnictwo prawne, terapia par i małżeństw, psychoterapia indywidualna, konsultacje, mediacje, grupy wsparcia.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - Psychoterapia indywidualna i grupowa dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin. Warsztaty wychowawcze dla rodziców.
Stowarzyszenie "OPTA" - Pomoc na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających kryzysy, związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia.
Fundacja "Cel" - Wyrównywanie szans rozwojowych różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności.
Stowarzyszenie "Aslan" - Ośrodek pomocy psychologicznej Rodzinie.
Komitet Ochrony Praw Dziecka - Pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie.
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych - Wspieranie rodzin w kryzysie przy pomocy mediacji.
Centrum Pomocy Rodzinie, ul Wspólna 35/8, tel. (22), 621 11 51

Portale internetowe:
Miejski serwis informacyjny dotyczący specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka i rodziny

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Tematyka przemocy w rodzinie; oferta pomocy psychologicznej i prawnej w przypadkach przemocy w rodzinie. Forum on-line.
Stowarzyszenie "OPTA" - Pomoc na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających kryzysy, związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia.
Centrum Praw Kobiet - Tematyka przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej< - Pomocy oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców m.st. Warszawy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub społecznej wywołanej kryzysem, w tym związanej z występowaniem przemocy w rodzinie.
Fundacja "MEDERI" - Rozpoznawanie, zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom przemocy wobec dziecka (zespołu dziecka krzywdzonego).

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” - Pomoc dzieciom krzywdzonym i ich opiekunom.
Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" - Profilaktyka i zapobieganie przemocy w szkole. Zajęcia dla dzieci – ofiar przemocy i ich rodziców oraz programy w szkołach. Na stronie dostępne są poradniki dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Komitet Ochrony Praw Dziecka – Pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie.
Fundacja "Kidprotect" - Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami czyhającymi w świecie realnym, jak i w Internecie.
Centrum Praw Kobiet (Porady prawne dla ofiar przemocy domowej), ul. Wilcza 60/19 tel. (22) 621 35 37
Poradnia dla ofiar i sprawców przemocy seksualnej, ul. Marszałkowska 140, tel. (22) 828 11 12

Baza telefonów zaufania:

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych – Wspieranie rodzin w kryzysie przy pomocy mediacji.
Polskie Centrum Mediacji

Fundacja Dbam o Mój Zasięg zajmuje się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie.
Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień MONAR – Psychoterapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, konsultacje lekarskie, skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych, testy na obecność narkotyków w organizmie. Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych.
Centrum Odwykowe – Pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim w walce z uzależnieniem.
Centrum uzależnień behawioralnych – Pomoc osobom uzależnionym (m.in. hazard, siecioholizm, zakupoholizm, pracoholizm, zaburzenia odżywiania) i ich rodzinom. Testy, terapia, grupy pomocy.
Młodzieżowa Poradnia „Poza Iluzją” – Wczesna interwencja wobec młodych ludzi mających problem z alkoholem i/lub innymi substancjami psychoaktywnymi w celu zatrzymania procesu uzależnienia.
Stowarzyszenie „OD-DO” – Psychoterapia dla młodych DDA i DDAplus.
Portal Instytutu Psychologii Zdrowia – Tematyka uzależnienia od alkoholu, oferta pomocy dla uzależnionych i ich rodzin. Poradnia on-line.
Nieoficjalna strona dorosłych dzieci alkoholików (DDA)
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży „Mały Rycerz”, ul. Ratuszowa 7/9, tel. 572 339 512
Profilaktyka uzależnień: dopalaczeinfo.pl
Powiślańska Fundacja Społeczna – Młodzieżowa Poradnia Uzależnień, ul. Mokotowska 55, tel. (22) 622 99 09
KARAN – Poradnia Uzależnień dla Młodzieży, ul. Grodzieńska 65, tel. (22) 618 65 97
Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Mickiewicza 8, Otwock, tel. (22) 778 26 00
Baza telefonów zaufania:

Fundacja "Nagle sami" - oswajanie żałoby w wymiarze indywidualnym i społecznym.

"TUMBO pomaga" - pomoc pacjentom będącym pod opieką hospicjów, jak i dzieciom, które straciły tam swoich bliskich, a także osobom zmagającym się z chorobą nowotworową.

Fundacja "Cel" - Wyrównywanie szans rozwojowych różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności.
Serwis Pomoc Dziecku m.st. Warszawy - Wykaz placówek świadczących pomoc na rzecz dziecka.
Kino przyjazne sensorycznie
Grupa na Facebook'u dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera