WYTYCZNE DLA RODZICÓW PRZED WIZYTĄ W PORADNI

W związku z licznymi zachorowaniami na grypę / RSV / inne choroby grypopodobne / wirusowe, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 rekomendujemy działania mające na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusów.

Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni:

  • W umówionym terminie wizyty prosimy o przyprowadzenie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśni, inne nietypowe).
    Apelujemy o odpowiedzialność za zdrowie własne, innych klientów i pracowników Poradni oraz uwzględnienie, że procesie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz integracji sensorycznej stan chorobowy negatywnie wpływa na wyniki badań testowych. W razie potrzeby prosimy o przełożenie terminu wizyty w sekretariacie (tel. 22 760 03 87);
  • W sytuacji, kiedy nie możecie Państwo przybyć na umówioną wizytę prosimy powiadomić sekretariat Poradni (tel. 22 760 03 870) o zmianie terminu wizyty. Osoby chore lub z podejrzeniem choroby nie będą przyjmowane;
  • Prosimy wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało ze sobą niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
  • Prosimy przypominać dziecku z podstawowych zasadach higieny;
  • Na wizytę w Poradni prosimy przyjść bez dodatkowych osób towarzyszących (tylko rodzic i dziecko). Przed wejściem na teren Poradni należy zdezynfekować ręce (dozownik z płynem dezynfekcyjnym znajduje się przy wejściu);
  • W sekretariacie przebywa tylko jeden interesant. Specjalista wyznaczy godzinę zakończenia badań;
  • Zapewniamy możliwość osobistego odbioru opinii przez rodziców/opiekunów badanych dzieci. Orzeczenia odbierane są osobiście lub wysyłane listem poleconym.