OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Praca w terenie

 • udzielanie wsparcia merytorycznego
 • pomoc w podjęciu decyzji, które dzieci wymagają pogłębionej diagnozy na terenie Poradni
 • działalność konsultacyjno-doradcza dla nauczycieli: udzielanie indywidualnych porad i wskazówek do pracy z dziećmi
 • omawianie z nauczycielami opinii/orzeczeń, jeżeli opiekunowie dziecka dostarczyli opinię/orzeczenie do placówki, pomoc w interpretacji zaleceń opinii/orzeczenia
 • pomoc w opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych
 • udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • wsparcie nauczycieli podczas spotkań z rodzicami
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli na terenie placówki
 • przeprowadzanie interwencji kryzysowych, mediacji
 • prowadzenie spotkań tematycznych i szkoleń dla specjalistów z placówek na terenie Poradni

Warszawa Wesoła

Przedszkole nr 259 – A. Wielgosz

Przedszkole nr 260 – A. Szmytkowska

Przedszkole nr 261 – A. Chorzela

Przedszkole nr 262 – A. Sekulska

Przedszkole nr 434 – M. Chorzela

 

Szkoła Podstawowa nr 171 – M. Postuła

Szkoła Podstawowa nr 172 – A. Płaczkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 173 – P. Bargar

Szkoła Podstawowa nr 174 – D. Zientak

Szkoła Podstawowa nr 353 – P. Bargar

Szkoła Podstawowa nr 385 – A. Kubas, A. Pietruczyk-Nowocień

 

Liceum Ogólnokształcące CLXIII – A. Pietruczyk-Nowocień

Warszawa Rembertów

Przedszkole nr 158 – A. Sekulska

Przedszkole nr 160 – A. Wielgosz

Przedszkole nr 243 – J. Goska

Przedszkole nr 376 – D. Zientak

Przedszkole nr 423 – J. Goska

 

Szkoła Podstawowa nr 254 – H. Furtak, K. Gola

Szkoła Podstawowa nr 189 – M. Postuła

Szkoła Podstawowa nr 217 – H. Furtak, K. Gola

Szkoła Podstawowa nr 376 – G. Baron

 

Liceum Ogólnokształcące LI – A. Pietruczyk-Nowocień

Sieci współpracy

Sieć współpracy i samokształcenia, to międzyszkolny zespół współpracujących ze sobą specjalistów: psychologów i pedagogów szkolnych. Celem funkcjonowania Sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, dobrymi praktykami, propozycjami, ale i wątpliwościami. Członkowie Sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych specjalistów. Spotykają się cyklicznie pod kierunkiem koordynatorów Sieci Współpracy i samokształcenia.

 Cele ogólne Sieci Współpracy:

 • wymiana doświadczeń między uczestnikami
 • analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników
 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia specjalistów
 • poszerzanie kompetencji uczestników
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w Sieci
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy specjalistami z różnych placówek
 • pogłębienie współpracy między Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 23 a szkołami znajdującymi się w jej rejonie

Koordynatorzy:
A. Płaczkiewicz – psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa – pedagog, psychoterapeuta

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 od 2016 r odbywają się spotkania Sieci Współpracy Logopedów w ramach Warszawskiego Modelu Wspierania Szkół. Spotkania adresowane są do logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dzielnicy Wesoła i Rembertów. W spotkaniach uczestniczy zwykle ok. 10 osób. W czasie roku szkolnego odbywa się ok. 5 zebrań.

W ramach działania Sieci Współpracy logopedzi wymieniają się doświadczeniami i obserwacjami, szkolą się z nowych technik i metod, wspólnie analizują najtrudniejsze terapeutycznie przypadki, tworzą nowe rozwiązania dla potrzeby placówek; zacieśnia się także współpraca między placówkami.

Głównym celem działalności Sieci Współpracy jest podnoszenie jakości terapii logopedycznej w dzielnicy Wesoła i Rembertów poprzez ujednolicanie standardów diagnostyczno-terapeutycznych oraz wdrażanie najnowszych narzędzi diagnostycznych.

Specjaliści:
J. Matuszewska - neurologopeda

Sieć Współpracy Doradców Zawodowych służy budowie systemu wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego w dzielnicach Warszawy: Wesoła i Rembertów.
Spotkania Sieci odbywają się kilka razy w roku (mniej więcej co 2 miesiące). Są one okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusji nad problemami i wyzwaniami, poszukiwania rozwiązań, nawiązywania współpracy. Celem Sieci jest także popularyzowanie nowoczesnych narzędzi pracy doradczej/wzbogacanie warsztatu pracy doradców zawodowych.
Sieć nawiązuje kontakty z różnorodnymi instytucjami zajmującymi się problematyką poradnictwa zawodowego (m.in. WOW w dzielnicach Warszawy Wesoła i Rembertów, WCIES, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Punkt Konsultacyjny dla Uczniów z niepełnosprawnością, OHP)

Koordynator:
M. Postuła - pedagog, doradca zawodowy

Zajęcia grupowe

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to warsztat dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program oparty jest na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Tematyka zajęć:

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 • aktywne, wspierające słuchanie
 • motywowanie dziecka do współdziałania
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Ilość planowanych spotkań:
10 spotkań.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

Czas trwania spotkania:
4 godziny dydaktyczne.

Liczebność grupy:
Do 14 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Wymagany zapis telefoniczny lub osobiście w sekretariacie Poradni. Nabór trwa cały rok.

Prowadzący:

A. Skibniewska-Kwiatkowska – psycholog
J. Goska – psycholog, psychoterapeuta
D. Zientak – psycholog
H. Furtak – psycholog
B. Choińska-Godlewska – psycholog
G. Baron – psycholog, psychoterapeuta
A. Płaczkiewicz – psycholog, psychoterapeuta
M. Postuła – pedagog, doradca zawodowy
P. Łodyga – pedagog
J. Foksa – pedagog, psychoterapeuta
M. Jarnuszkiewicz – pedagog, psychoterapeuta

Najczęściej zadawane pytania:

Ile spotkań można opuścić?
– Nie powinno się opuszczać zajęć. Maksymalnie dwa, ale nie następujące po sobie.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
– Nie można.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
– Nie ma wymagań.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
– 2 tygodnie wcześniej.

Specjaliści:

Wszyscy pracownicy Poradni.

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej o charakterze doraźnym, krótkoterminowym. Przeznaczona jest dla osób przeżywających trudne sytuacje życiowe np.: utrata bliskiej osoby czy udział w wypadku. Zwykle po jednym lub kilku spotkaniach psycholog wspólnie z konkretną osobą decydują, czy otrzymane wsparcie jest wystarczające lub gdzie szukać pomocy dalej.

Jak się tam dostać?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Specjaliści:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
M. Jarnuszkiewicz - pedagog, psychoterapeuta