NASZE PUBLIKACJE

PSYCHOLOGIA

dziecko na placu zabaw

Rozwój i wspieranie pewności siebie u dzieci

Artykuł porusza tematykę rozwoju i wspierania pewności siebie u małych dzieci oraz podaje praktyczne wskazówki dla rodziców.

krzyczący chłopiec patrzący przez liny

Trudne emocje u dzieci

Bardzo często do gabinetu psychologa trafiają rodzice, którzy za powód swojej wizyty podają trudności emocjonalne dziecka. Opowiadają o ich wybuchach złości czy płaczu, histeriach, agresji, napadach smutku lub strachu. Często te zachowania są interpretowane jako „trudne”, „nieprzewidywalne”, „nieadekwatne” lub nazywane „nieposłuszeństwem”, „złośliwością”. Postaram się w tym artykule spojrzeć na to z innej strony i wytłumaczyć rodzicom skąd takie zachowania mogą się brać.

dwie przytulacjące się dziewczynki

Rozwój społeczno-emocjonalny dzieci – tabela umiejętności

Artykuł zawiera tabelę przedstawiającą zbiór umiejętności rozwojowych z obszaru społeczno-emocjonalnego, które powinny osiągnąć dzieci do 6 roku życia. Gdy rodzic obserwuje u swojego dziecka nieprawidłowości powinien zgłosić się do specjalisty, który będzie w stanie postawić diagnozę oraz dopasować wsparcie odpowiednio do problemów dziecka i/lub rodziny. Warto pamiętać, że im szybciej ewentualne trudności zostaną zdiagnozowane, tym lepsze będą efekty stymulacji.

chłopiec na huśtawce

Świat zmysłów – wstęp do integracji sensorycznej

Otaczający nas świat bogaty jest w kolory, kształty, dźwięki, zapachy. To, jak zwierzęta postrzegają świat, zależy od posiadanych przez nie układów sensorycznych. Człowiek również poznaje świat za pomocą układów sensorycznych, czyli układów zmysłowych, czy jeszcze inaczej systemów zmysłowych. Wszyscy potrafimy wymienić pięć podstawowych zmysłów występujących u człowieka, za pomocą których odbierane są informacje z otaczającego nas środowiska. Są to: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Oprócz wymienionych, istnieją jeszcze inne. Jakie? Zachęcamy do lektury!

dwa świecące znaki zapytania na tle wielu innych szarych

Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla rodzica.

Często pierwsza wizyta w Poradni jest dla dziecka dużym stresem. Spotkanie z psychologiem lub pedagogiem kojarzone jest z karą dla „niegrzecznych dzieci w szkole”. Dlatego też istotnym jest, aby dobrze przygotować dziecko do wizyty. Zadnie to spoczywa na rodzicu lub opiekunie i dzięki odpowiednim komunikatom z ich strony, może pomóc dzieciom poradzić sobie z niepokojami związanymi z wizytą.

dziewczynka zasłaniająca uszy

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD?

Słyszenie nie jest jednoznaczne ze słuchaniem. Możemy mieć dobry słuch a funkcjonować jak osoba z niedosłuchem. Słyszenie jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu. Należy podkreślić, że tak naprawdę słyszymy mózgiem, a ucho to drzwi do mózgu.

dzieci trzymające się za ręce

Czym jest TUS?

Kształtowanie kompetencji społecznych jest bardzo ważną formą wspierania rozwoju dzieci, często jednak pomijaną w procesie edukacji formalnej. Kompetencje społeczne decydują o poziomie socjalizacji jednostki, jej dojrzałości do pełnienia różnych ról społecznych – początkowo ucznia/dziecka a później małżonka, rodzica czy pracownika. Wpływają na nasze relacje z innymi, poziom atrakcyjności społecznej oraz osiąganie celów życiowych. Wiąże się to nie tylko z osiąganiem sukcesów, ale również z budowaniem samooceny oraz pewności siebie młodych osób.

Napis ADHD zrobiony kredą na chodniku

ADHD? A może nie…

No właśnie, w niniejszym artykule chciałbym odpowiedzieć na nurtujące mnie od dłuższego czasu pytanie: co jest powodem tak dużej liczby dzieci, z rozpoznaniem ADHD? Czy każde dziecko przejawiające trudności w zakresie koncentracji uwagi, nadmiernej ruchliwości, niestosownego co do sytuacji zachowania, można określić tym terminem?

schemat mózgu: lewa półkula w działaniach, prawa półkula w kolorowych kleksach

Zanim pomyślisz o dyskalkulii, czyli najczęściej pojawiające się przyczyny trudności w nauce matematyki

Od blisko 10 lat w swojej codziennej pracy zajmuję się m.in. diagnozowaniem przyczyn trudności szkolnych w nauce matematyki. Rodzice jako powód zgłoszenia na badanie w tym kierunku często podają dyskalkulię często nie wiedząc z czym się ona wiąże. Z mojego doświadczenia wynika, że trudności w nauce matematyki mają różne podłoże, z których dyskalkulia stanowi niewielki procent uczniów przebadanych.

małe dziecko siedzące na dywanie i grające na cymbałakch i bębenku

Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci – przyczyny, symptomy, terapia.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego, to zagadnienie stosunkowo nowe i wciąż mało poznane wśród  osób pracujących z dziećmi. Rodzice, nauczyciele coraz częściej dzielą się wrażeniem, że przybywa dzieci, które nie reagują na słowa do nich kierowane, „jakby nie słyszały, co się do nich mówi”.  Rodzice, decydując się na badania słuchu, otrzymują diagnozę, że słuch fizjologiczny jest w normie (nie ma niedosłuchu), ale obserwują, że ich dziecko nadal funkcjonuje jak osoba lekko niedosłysząca.

działanie napisane na tablicy 1+1=3

Dyskalkulia

Dyskalkulia, a właściwie specyficzne zaburzenia arytmetyczne są zaliczane do specyficznych trudności w uczeniu się. Izolowana jej postać występuje bardzo rzadko, gdyż zwykle obserwujemy u uczniów trudności w nauce matematyki wynikające z występowania dysleksji.

nastolatek na deskrolce

Dlaczego tak trudno być rodzicami nastolatka?

Okres adolescencji to jeden z kryzysów rozwojowych w życiu człowieka. Powstaje w związku z gwałtownymi i intensywnymi przemianami, jakie zachodzą w młodych ludziach na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej, społecznej. Przemiany te mają na celu samookreślenie, odnalezienie i ukształtowanie tożsamości, a tym samym przygotowanie do dorosłego życia.

znak drogowy stop

Dlaczego młodzież potrzebuje granic?

Dorastanie jest okresem poszukiwania sensu życia i szukania odpowiedzi na pytania „kim jestem?”, „jaki jestem?”, „po co żyję?”. Poszukiwaniu własnej tożsamości towarzyszy niepokój, zagubienie i wewnętrzny chaos, które młody człowiek maskuje pozorną pewnością siebie i buntem. W procesie kształtowania się własnej niezależności pojawia się przekora, mierzenie się z rodzicami i wychowawcami. Najważniejszymi potrzebami nastolatków w tym czasie są: potrzeba bezpieczeństwa, niezależności i akceptacji.

skulona osoba siedząca na podłodze

Kiedy z nastolatkiem do psychologa?

W okresie dojrzewania (12-18 lat) w młodym człowieku dokonuje się wiele zmian. Często w krótkim czasie wesołe, spontaniczne i ufne dziecko zmienia się w zamkniętego w sobie, gburowatego i opryskliwego nastolatka. Rodzice często nie wiedzą czy te zmiany, zwłaszcza te bardziej dramatyczne, wymagają profesjonalnej pomocy psychologa czy tak ma być i należy to najzwyczajniej przeczekać. W celu znalezienia odpowiedzi na ten dylemat przedstawiam najczęstsze powody, dla których młodzi ludzie trafiają do psychologa.

Cień dziecka z rodzicem trzymających się za ręce

Po co stawiamy dzieciom granice?

Temat granic jest jednym z filarów wychowania. Dlaczego granice są tak ważne? Jak stawiać granice mądrze? Na co zwracać uwagę?

Cień rodziny na trawie

Życie rodzinne w czasach koronawirusa

Nie jesteśmy przyzwyczajeni aby 7 dni w tygodniu spędzać czas tak blisko siebie, tak długo pozostawać we wspólnym doświadczeniu izolacji. W ostatnich tygodniach życie większości polskich rodzin zmieniło się pod wieloma względami. Doświadczamy obecnie izolacji społecznej, która ma nam pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Kobieta i dziecko podczas ćwiczeń logopedycznych

Kiedy do logopedy?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem, który zwraca uwagę na problem wad wymowy u dzieci. Odpowiada on na pytania: na co zwracać uwagę w rozwoju mowy dziecka?, co powinno zaniepokoić rodzica? oraz jakie są normy rozwoju mowy dziecka? Zachęcamy po poczytania!

Dziecko układające kolorowe klocki

Diagnoza gotowości szkolnej w Poradni

Decyzja o posłaniu dziecka do klasy pierwszej nie należy do łatwych. Z tego artykułu dowiecie się Państwo czym jest gotowość szkolna i jak wygląda jej diagnoza w naszej Poradni.