1. Strona główna
 2. /
 3. Oferta
 4. /
 5. DLA MAŁEGO DZIECKA i...

OFERTA DLA DZIECI W WIEKU 0-6 LAT
ORAZ DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z WWR

Diagnoza

Jak wygląda badanie?
Pierwsze spotkanie diagnostyczne psycholog rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie, niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez psychologa wywiadu, dotyczącego sytuacji przedszkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka, w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Na wywiad wymagane jest, aby rodzic zgłosił się bez dziecka. Następnym krokiem jest diagnoza i obserwacja dziecka, która trwa około 1,5-2 godzin, w zależności od wieku i możliwości dziecka. Czasami potrzebne są 2 spotkania, aby móc adekwatnie ocenić jego rozwój psychoruchowy. Do diagnozy wykorzystywane są wystandaryzowane testy psychologiczne oraz karty obserwacji. Diagnoza przeprowadzana jest najczęściej w obecności rodzica. Proces diagnostyczny zakończony jest omówieniem wyników badań z rodzicem (bez dziecka), na którym psycholog przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii, konsultacja psychiatryczna, udział rodziców w treningu umiejętności wychowawczych). Zdarza się, że Poradnia wysyła do żłobka/przedszkola, do którego uczęszcza dziecko pismo z prośbą o informacje dotyczące jego funkcjonowania.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar), złego samopoczucia w dniu badania lub tego dnia przebytych szczepień, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Warto zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Dodatkowo jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osoby badające. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:
M. Chorzela - psycholog
A. Wielgosz - psycholog

Jak wygląda badanie?
Pierwsze spotkanie diagnostyczne psycholog rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni.

Jeśli jest to pierwsze badanie, niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez psychologa wywiadu, dotyczącego sytuacji przedszkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka, w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Na wywiad w sprawie trudności wychowawczych i emocjonalnych wymagane jest, aby rodzic zgłosił się bez dziecka. Następnym krokiem jest diagnoza dziecka:

W przypadku badania pod kątem trudności rozwojowych diagnoza trwa około 2 godziny. Do diagnozy wykorzystywane są wystandaryzowane testy psychologiczne. Diagnoza przeprowadzana jest bez obecności rodzica. Proces diagnostyczny zakończony jest omówieniem wyników badań z rodzicem (bez dziecka), na którym psycholog przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii, konsultacja psychiatryczna, udział rodziców w treningu umiejętności wychowawczych). Zdarza się, że Poradnia wysyła do przedszkola, do którego uczęszcza dziecko pismo z prośbą o informację dotyczącą jego funkcjonowania.

W przypadku diagnozy trudności emocjonalnych i/lub wychowawczych diagnosta indywidualnie ustala ilość spotkań. Diagnoza przeprowadzana jest bez obecności rodzica. Proces diagnostyczny zakończony jest omówieniem wyników badań z rodzicem (bez dziecka), na którym psycholog przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii, konsultacja psychiatryczna, udział rodziców w treningu umiejętności wychowawczych). Zdarza się, że Poradnia wysyła do przedszkola, do którego uczęszcza dziecko pismo z prośbą o informację dotyczącą jego funkcjonowania.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar), złego samopoczucia w dniu badania lub tego dnia przebytych szczepień, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Warto zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osoby badające. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:
M. Chorzela - psycholog
T. Wnuk - psycholog
A. Wielgosz - psycholog

Jak wygląda badanie?
Zwykle takie spotkanie specjalista rozpoczyna rozmową z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez pedagoga wywiadu dotyczącego sytuacji przedszkolnej, zdrowotnej i rodzinnej w celu uzyskania informacji o rozwoju dziecka oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Po tych czynnościach następuje badanie dziecka. Jest to szereg prób sprawdzających umiejętności dziecka, dobieranych w zależności od zgłaszanego problemu w oparciu o wystandaryzowane testy. Dziecko w żaden sposób nie musi się do nich wcześniej przygotowywać. Badanie przeprowadza się bez obecności rodzica. Po zakończeniu działań diagnostycznych specjalista może orientacyjnie omówić wyniki badań z rodzicem i zaproponować najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. wskazówki do pracy w domu i przedszkolu, badania lekarskie, rozpoczęcie terapii). Zwykle diagnoza pedagogiczna zamyka się w jednym spotkaniu, które szacuje się na 1-1,5 godziny.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar), złego samopoczucia w dniu badania lub tego dnia przebytych szczepień, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Warto także zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osoby badające. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:
A. Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI

Jak wygląda spotkanie?
Pierwsze spotkanie diagnostyczne logopeda rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez logopedę wywiadu dotyczącego sytuacji przedszkolnej/szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Następnym krokiem jest diagnoza dziecka. Po pierwszym spotkaniu stawiana jest wstępna diagnoza logopedyczna. W uzasadnionych przypadkach konieczne są dodatkowe badania lub konsultacje np. audiologiczne, neurologiczne, psychologiczne. Wyniki tych konsultacji omawiane są na kolejnym spotkaniu. Proces diagnostyczny zakończony jest omówieniem wyników badań z rodzicem i dzieckiem, na którym logopeda przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. rozpoczęcie terapii, zajęcia grupowe). Jeśli rodzic potrzebuje dokument w postaci opinii logopedycznej, wówczas niezbędne jest wypełnienie wniosku o jej wydanie. Diagnoza logopedyczna zajmuje zwykle dwa spotkania po 30 min lub jedno trwające60 min.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) prosimy o przełożenie wizyty.

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to należy mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Trzeba także zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, aparatów słuchowych lub ortodontycznych to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię logopedyczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków oraz posiadanie aktualnych wyników badań logopedycznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osobę badającą. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:
J. Matuszewska - neurologopeda
I. Michalec - logopeda

Jak wygląda takie spotkanie?
Pierwsze spotkanie diagnostyczne terapeuta rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Wywiad dotyczy okresu niemowlęctwa, sytuacji zdrowotnej dziecka, zachowania w domu i przedszkolu/szkole oraz niepokojących zachowań. Na wywiad rodzic zgłasza się bez dziecka. Następnym krokiem jest diagnoza dziecka. Taka diagnoza trwa około dwie godziny zegarowe. Do diagnozy wykorzystywana jest:

 • Obserwacja Kliniczna (opr. Zbigniew Przyrowski): dziecko obserwowane jest w sytuacjach zadaniowych i ma do wykonania określone ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają jakość siły mięśniowej, mechanizmy równoważne, pracę oczu oraz koordynację ruchową
 • Południowo–Kalifornijskie Testy: mają na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów. Składają się z kilku testów badających m.in. zdolność planowania motorycznego (praksję), płynność i koordynację ruchu oraz czucie ciała
 • obserwowane jest także spontaniczne zachowanie dziecka: jak reaguje na zaproponowane aktywności, jak i czym się bawi

Diagnoza przeprowadzana jest bez obecności rodzica. Proces diagnostyczny zakończony jest wystawieniem opinii zawierającej wyniki badań oraz wskazówki do dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii, konsultacja: psychologiczna, pedagogiczna, ortoptyczna, fizjoterapeutyczna, udział w innych formach terapii (np. Trening Umiejętności Społecznych, Zajęcia Ruchu Rozwijającego, Terapia Ręki itp.)

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) prosimy o przełożenie wizyty. Istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Warto także zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok. Obowiązuje kolejność z listy.

Specjaliści:
K. Pasieczna - fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta SI
A. Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI
A. Zając-Karólska - terapeuta SI
M. Pruszkowska - pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI

Jak wygląda badanie?
Zwykle są to dwa spotkania: z psychologiem i pedagogiem. Takie spotkanie specjalista rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez specjalistę wywiadu dotyczącego sytuacji przedszkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Po tych czynnościach następuje badanie dziecka. Jest to szereg prób sprawdzających umiejętności dziecka w oparciu o wystandaryzowane testy. Dziecko w żaden sposób nie musi się do nich wcześniej przygotowywać. Badanie przeprowadza się bez obecności rodzica. Po zakończeniu działań diagnostycznych specjalista może orientacyjnie omówić wyniki badań. Czas trwania spotkania z psychologiemdiagnozy zarówno psychologicznej, jak i pedagogicznej szacuje się na 2-2,5 godziny.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar), złego samopoczucia w dniu badania lub tego dnia przebytych szczepień, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego oraz wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Dodatkowo jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok, jednak badanie pod kątem oceny gotowości szkolnej wykonuje się najwcześniej od kwietnia/maja roku kalendarzowego, w którym dziecko planowo powinno rozpocząć naukę w klasie I.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osoby badające. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:

M. Chorzela – psycholog
D. Zientak – psycholog
H. Furtak – psycholog
A. Wielgosz – psycholog
T. Wnuk – psycholog
M. Postuła – pedagog, doradca zawodowy
A. Szmytkowska – pedagog, terapeuta SI
P. Łodyga – pedagog
A. Kubas – pedagog

Opóźnienie neuromotoryczne (według definicji przyjętej przez INPP) jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat.

Występowanie odruchów pierwotnych lub brak posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju, stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce (Florentino 1970, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994, Goddard-Blythe 1998) oraz niedojrzałego zachowania.

Podczas diagnozy neuromotorycznej uwagę diagnostyczną kieruje się na równowagę i koordynację ruchową oraz dojrzałość odruchów pierwotnych i posturalnych. Jeżeli odruchy pierwotne pozostają niewygaszone w układzie nerwowym wówczas wpływają na trudności w zakresie uczenia się (dzieci mają nieprawidłowy chwyt, trudności z wysiedzeniem bez ruchu, trudności z czytaniem i popełniają liczne błędy podczas przepisywania z tablicy, mogą charakteryzować się niedojrzałością społeczną.

Diagnoza neuromotoryczna skupia się na miękkich odruchach neurologicznych i motoryce. Ich dojrzałość jest fundamentem sukcesu w nauce.

Program skierowany jest do dzieci od 6 roku życia i młodzieży z:

 • dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyspraksją;
 • zaburzeniami koncentracji – nadpobudliwością, w tym ADHD;
 • zaburzeniami koordynacji;
 • trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi;
 • zespołem Aspergera;
 • obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • opóźnionym rozwojem mowy;
 • nadwrażliwością emocjonalną;
 • podwyższonym działaniem stresu (przetrwały odruch Moro);
 • nieśmiałych;
 • z trudnościami w trzymaniu moczu (odruch Galant).

Jak wygląda takie spotkanie?
Pierwsze spotkanie diagnostyczne terapeuta rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Wywiad dotyczy okresu niemowlęctwa, sytuacji zdrowotnej dziecka, zachowania w domu i przedszkolu/szkole oraz niepokojących zachowań.  Następnym krokiem jest diagnoza dziecka. Taka diagnoza trwa około półtorej godziny zegarowej. Do diagnozy wykorzystywana jest Bateria testów neuromotorycznych INPP wg B. Blythe, S. Goddard-Blythe. Re-diagnoza trwa około 60 minut.

Diagnoza przeprowadzana jest bez obecności rodzica. Proces diagnostyczny zakończony jest wystawieniem opinii zawierającej wyniki badań oraz wskazówki do dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii, konsultacja: psychologiczna, pedagogiczna, ortoptyczna, fizjoterapeutyczna, udział w innych formach terapii (np. Trening Umiejętności Społecznych, Zajęcia Ruchu Rozwijającego, Terapia Ręki itp.)

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) prosimy o przełożenie wizyty. Istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Warto także zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok. Obowiązuje kolejność z listy.

Specjaliści:
A. Sekulska - pedagog specjalny, terapeuta  INPP

Terapia

Jak wyglądają spotkania?
Indywidualne spotkania z psychologiem odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają ok. 45 minut.
Rozpoczęcie terapii poprzedzane jest wywiadem z rodzicami oraz obserwacją i/lub badaniami psychologiczno-pedagogicznymi dziecka. Specjalista indywidualnie dobiera odpowiednie dla dziecka formy pomocy - jest to zależne od wielu czynników, takich jak np. wiek, zgłaszane trudności czy możliwości poznawcze dziecka. Psycholog zazwyczaj pracuje sam na sam z dzieckiem, jednak współpraca z rodzicami  polegająca na omówieniach oraz konsultacjach również jest ważną częścią procesu terapeutycznego. Czas terapii jest ustalany indywidualnie.

Jak się dostać?
O zasadności rozpoczęcia terapii decyduje specjalista. Po podjęciu takiej decyzji ustalane są konkretne terminy spotkań.

Specjaliści:
M. Chorzela - psycholog
A. Wielgosz - psycholog

Jak wyglądają spotkania?
Są to spotkania z pacjentem zwykle raz w tygodniu trwające 30 minut. Tematyka spotkań jest ustalana w oparciu o indywidualny program terapii stworzony na podstawie aktualnych badań logopedycznych i  psychologiczno-pedagogicznych. Zwykle po każdych zajęciach rodzic otrzymuje materiał utrwalający oraz wskazówki do ćwiczeń w domu. Szczegóły dotyczące spotkań są ustalane z rodzicem w oparciu o podpisywany na pierwszym spotkaniu kontrakt. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie.

Jak się tam dostać?
O zasadności rozpoczęcia terapii decyduje logopeda. Po podjęciu takiej decyzji dziecko jest zapisywane  na listę osób oczekujących. Pierwszeństwo do podjęcia terapii mają dzieci nie objęte opieką logopedyczną w przedszkolu/szkole oraz dzieci korzystające z WWR.

Specjaliści:
J. Matuszewska - neurologopeda
I. Michalec - logopeda

Jak wyglądają spotkania?
Są to spotkania z dzieckiem raz w tygodniu trwające 45 minut. Cel spotkań ustalany jest w oparciu o wcześniej przeprowadzoną diagnozę procesów rozwoju integracji sensorycznej. Po każdym spotkaniu terapeutycznym rodzic informowany jest o tym, jak pracowało dziecko i jak powinien wspierać terapeutę w warunkach domowych. Po zajęciach specjalista zaleca ćwiczenia oraz przekazuje wskazówki do dalszej pracy. Czas trwania terapii to jeden rok szkolny (od września do końca czerwca). Aby osiągnąć efekty wymagana jest systematyczna praca w domu w oparciu o wskazówki terapeuty.

Czy coś muszę przynieść?
Tak. Dziecko powinno mieć na zmianę skarpetki antypoślizgowe.

WAŻNE!
Na zajęcia przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby lub braku możliwości przybycia prosimy o wcześniejsze odwołanie wizyty. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują zakończenie terapii dziecka.

Jak się tam dostać?
O kolejności rozpoczęcia terapii decyduje lista osób oczekujących (zapisy w sekretariacie Poradni w oparciu o posiadaną aktualną diagnozę SI). Pierwszeństwo do podjęcia terapii mają dzieci z opinią o WWR.

Specjaliści:
K. Pasieczna -  fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta SI
A. Szmytkowska – pedagog, terapeuta SI
A. Zając-Karólska - terapeuta SI
M. Pruszkowska - pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI

Jak wyglądają spotkania?
Są to spotkania indywidualne z dzieckiem, zwykle raz w tygodniu, trwające 45 minut. Tematyka spotkań jest ustalana w oparciu o indywidualny program terapii stworzony na podstawie aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych. Zwykle po każdym spotkaniu terapeutycznym dziecko otrzymuje do rozwiązania pracę domową. Szczegóły dotyczące spotkań są ustalane z rodzicem w oparciu o podpisywany na pierwszym spotkaniu kontrakt. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie. Aby osiągnąć efekty wymagana jest systematyczna praca w domu w oparciu o wskazówki terapeuty.

WAŻNE!
Na zajęcia przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby lub braku możliwości przybycia prosimy o wcześniejsze odwołanie wizyty.

Jak się tam dostać?
O zasadności rozpoczęcia terapii decyduje specjalista. Po podjęciu takiej decyzji dziecko jest zapisywane w sekretariacie na listę osób oczekujących. Ta forma terapii jest dedykowana dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).

Specjaliści:
A. Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI

Celem terapii neuromotorycznej INPP jest usprawnienie umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia się.

W trakcie trwania terapii dzieci z trudnościami w uczeniu mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu codziennie programu ćwiczeń w domu (od 3 do 10 minut dziennie).

Czas trwania terapii: 12 miesięcy.

Częstotliwość spotkań: co 4 miesiące (dwie re-diagnozy z nowym programem ćwiczeń).

Specjaliści:
A. Sekulska - pedagog specjalny, terapeuta  INPP

Zdarza się, że po konsultacji u psychologa dotyczącej problemu dziecka, czy nastolatka pada propozycja konsultacji lub terapii rodzinnej.
Dzieje się tak wtedy, gdy psycholog przypuszcza, że problem dziecka, czy nastolatka w dużym stopniu wiąże się z trudnościami, jakie dotyczą funkcjonowania całej rodziny. Przykładowym problemem dziecka lub nastolatka kwalifikującym się do konsultacji rodzinnej jest: odmowa chodzenia do szkoły, znaczne trudności wychowawcze lub znaczne problemy emocjonalne dziecka lub nastolatka, wyrażające się np. poprzez zaburzenia odżywiania.
W spotkaniach terapeutycznych uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Spotkania odbywają się średnio raz na dwa, trzy tygodnie i zwykle są prowadzone przez dwóch terapeutów.

Ilość planowanych spotkań:
Ustalane indywidualnie.

Częstotliwość spotkań:
Raz na dwa-trzy tygodnie.

Czas trwania spotkania:
1,5 godziny.

Specjaliści:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
J. Goska - psycholog, psychoterapeuta
A. Płaczkiewicz - psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa - pedagog, psychoterapeuta
M. Jarnuszkiewicz - pedagog, psychoterapeuta

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej o charakterze doraźnym, krótkoterminowym. Przeznaczona jest dla osób przeżywających trudne sytuacje życiowe np.: utrata bliskiej osoby czy udział w wypadku. Zwykle po jednym lub kilku spotkaniach psycholog wspólnie z konkretną osobą decydują, czy otrzymane wsparcie jest wystarczające lub gdzie szukać pomocy dalej.

Jak się tam dostać?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Specjaliści:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
M. Jarnuszkiewicz - pedagog, psychoterapeuta

Zajęcia grupowe

Adresaci: dzieci 2-3 letnie, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola/żłobka.

Cele zajęć:

 • stymulacja rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • doskonalenie motoryki małej i dużej
 • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie własnego ciała
 • budowanie bliskiej relacji ze swoim opiekunem
 • stymulacja rozwoju społecznego

Ilość planowanych spotkań:
10 spotkań

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

Czas trwania spotkania:
45 min.

Liczebność grupy:
8-10 dzieci wraz z opiekunami.

Jak się dostać na te zajęcia?
Zapisy w Sekretariacie Poradni.

Prowadzący:
K. Pasieczna – pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI

Najczęściej zadawane pytania: 

Ile spotkań można opuścić?
Odp.: Nie dotyczy.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
Odp.: W szczególnych przypadkach.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
Odp.: Wygodne ubranie i buty na zmianę.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
Odp.:  2 tygodnie wcześniej.

Adresaci:
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5-6 letnich i mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, nabywania umiejętności radzenia sobie w kontaktach z rówieśnikami oraz doskonalenie umiejętności społecznych przez modelowanie zachowań.

Cele zajęć:

 • nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi
 • kształtowanie kontaktów społecznych
 • obniżenie poczucia niepokoju i napięcia w kontaktach z rówieśnikami
 • budowanie zaufania do innych
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • nauka i modelowanie zachowań pożądanych
 • pomoc w zaistnieniu w grupie rówieśniczej i wspomaganie procesu integracji z grupą
 • zdobywanie doświadczeń współpracy z innymi
 • nauka umiejętności funkcjonowania w grupie oraz opanowania umiejętności podejmowania wspólnych działań
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności w kontaktach interpersonalnych i rodzących się w ich następstwie negatywnych emocji
 • nauka aktywnej komunikacji jako sposób na wyrażanie własnych myśli, poglądów i uczuć
 • pokonywanie trudności i rozwijanie własnych zasobów
 • budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • zdobywanie pewności siebie

Ilość planowanych spotkań:
8 spotkań.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

Czas trwania spotkania:
50 minut.

Liczebność grupy:
6 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Wymagana konsultacja u prowadzących zajęcia.

Prowadzący:
H. Furtak - psycholog
A. Wielgosz - psycholog

 

Najczęściej zadawane pytania:
 Ile spotkań można opuścić?
- Nie ma wytycznych.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
- Nie.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
- Zmienne obuwie w sezonie zimowym.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
- 2 tygodnie.

Adresaci:
Zajęcia są przeznaczona dla dzieci w wieku 6-7 lat mających problemy grafomotoryczne.

Cele zajęć:

 • poprawa napięcia mięśniowego
 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy podczas prac stolikowych
 • usprawnienie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców
 • usprawnienie motoryki małej
 • usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej i przekraczania linii środkowej ciała
 • poprawa mechanizmów równoważnych
 • poprawa mechanizmów równoważnych
 • stymulacja czucia powierzchniowego
 • poprawa percepcji wzrokowej

Ilość planowanych spotkań:
15 spotkań.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

Czas trwania spotkania:
45 min.

Liczebność grupy:
Maksymalnie 8 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Zapisy w sekretariacie.

Prowadzący:
K. Pasieczna - fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta SI
I. Michalec - logopeda
A. Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI

 

Najczęściej zadawane pytania:

Ile spotkań można opuścić?
- Lepiej nie opuszczać 🙂

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
-
Tak.

Czy coś muszę przynieść / przygotować?
- Nie.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
- 2 tygodnie.

Adresaci:
Dzieci 6-letnie mające trudności z komunikacją, identyfikacją dźwięków mowy oraz ich różnicowaniem, a także z nieutrwaloną umiejętnością dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Cele zajęć:
Celem głównym treningu słuchowego  jest usprawnienie funkcji słuchowych dziecka.

Cele szczegółowe:

 • kształcenie uwagi słuchowej
 • rozpoznawanie i identyfikowanie dźwięków najbliższego otoczenia
 • rozwijanie poczucia rytmu oraz identyfikacji dźwięków ze względu na ich cechy-wysokość, czas trwania, głośność
 • kształcenie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania rymów
 • kształcenie koncentracji uwagi
 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • ćwiczenie umiejętności rozpoznawania głosek różniących się jedną cechą dystynktywną
 • kształcenie umiejętności percypowania i odtwarzania ruchem tempa, rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce i wypowiedzi słownej
 • rozwój intelektualny
 • kształcenie takich cech charakteru jak zdyscyplinowanie, porządek, aktywność i poczucie odpowiedzialności
 • rozwój społeczny w tym rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

Ilość planowanych spotkań:
10 spotkań.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu. 

Czas trwania spotkania:
45 min.

Liczebność grupy:
10 osób.

Prowadzący:
I. Michalec - logopeda
K. Pasieczna - fizjoterapeuta, pedagog terapeuta SI

 

Najczęściej zadawane pytania: 

Ile spotkań można opuścić?
- Można opuścić 2 spotkania.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
-N
ie.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
- Obuwie na zmianę.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
- 2 tygodnie

Adresaci:
Dzieci w wieku 4-6 lat z trudnościami społeczno-emocjonalnymi i/lub diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych.

Cele zajęć:
Udział w zajęciach daje możliwość badania relacji z innymi w bezpiecznej przestrzeni, pomaga w nabywaniu podstawowych umiejętności społecznych takich jak: nauka współpracy w grupie, asertywność, komunikacja, aktywne słuchanie, czekanie na swoją kolej, regulowanie emocji. Uczestnicy zajęć dowiadują się podczas spotkań jak ważne jest przestrzeganie reguł obowiązujących w życiu społecznym. Pożądane cele osiągamy m. in. poprzez: rozwijanie empatii i mentalizacji, trening umiejętności społecznych, nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i właściwego ich wyrażania, współpracę z uczestnikami grupy i prowadzącymi. Dodatkowo wykorzystanie metody ruchu rozwijającego W. Sherborne pozwala na rozwijanie świadomości samego siebie, własnego ciała i otaczającej przestrzeni, a także nawiązanie bliskiego kontaktu z innymi osobami poprzez ruch i dotyk.

Ilość planowanych spotkań:
Jeden semestr roku szkolnego.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

Czas trwania spotkania:
45 min.

Liczebność grupy:
Max 8 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Rekrutacja po indywidualnych konsultacjach u osób prowadzących z rodzicami i dzieckiem.

Prowadzący:
A. Wielgosz - psycholog
K. Pasieczna - fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta SI

 

Najczęściej zadawane pytania:

Ile spotkań można opuścić?
- Maksymalnie 3.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
- Po konsultacji, w pierwszym miesiącu trwania zajęć.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
- Warto jest mieć obuwie na zmianę.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
- 2 tygodnie.

Konsultacje

Specjaliści:
M. Chorzela - psycholog
A. Wielgosz - psycholog

Specjaliści:
A. Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI

Specjaliści:
J. Matuszewska - neurologopeda
I. Michalec - logopeda

Specjaliści:
K. Pasieczna - fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta SI
A. Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI
A. Zając-Karólska - terapeuta SI
M. Pruszkowska - pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI

Skład Zespołu ds. Małego Dziecka:

Joanna Goska – psycholog, psychoterapeuta
Beata Choińska-Godlewska – psycholog
Marta Chorzela – psycholog
Aleksandra Wielgosz – psycholog
Tomasz Wnuk – psycholog
Magdalena Konopka – pedagog

Alicja Kubas – pedagog
Jolanta Matuszewska – neurologopeda
Ilona Michalec – logopeda
Katarzyna Pasieczna – fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta SI
Anna Zając-Karólska – terapeuta SI
Monika Pruszkowska – pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI