OFERTA DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM (7-12 LAT)

Diagnoza

Jak wygląda badanie?
Zwykle są to dwa spotkania: z psychologiem i pedagogiem. Takie spotkanie specjalista rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez specjalistę wywiadu dotyczącego sytuacji przedszkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Po tych czynnościach następuje badanie dziecka. Jest to szereg prób sprawdzających umiejętności dziecka w oparciu o wystandaryzowane testy. Dziecko w żaden sposób nie musi się do nich wcześniej przygotowywać. Badanie przeprowadza się bez obecności rodzica. Po zakończeniu działań diagnostycznych specjalista może orientacyjnie omówić wyniki badań. Czas trwania diagnozy zarówno psychologicznej, jak i pedagogicznej szacuje się na 2-2,5 godziny.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar), złego samopoczucia w dniu badania lub tego dnia przebytych szczepień, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego oraz wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Dodatkowo jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok, jednak badanie pod kątem oceny gotowości szkolnej wykonuje się najwcześniej od kwietnia/maja roku kalendarzowego, w którym dziecko planowo powinno rozpocząć naukę w klasie I.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osoby badające. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:

M. Chorzela – psycholog
D. Zientak – psycholog
H. Furtak – psycholog
A. Wielgosz – psycholog
T. Wnuk – psycholog
M. Postuła – pedagog, doradca zawodowy
A. Szmytkowska – pedagog, terapeuta SI
P. Łodyga – pedagog
A. Kubas – pedagog

Jak wygląda badanie?
Spotkanie diagnostyczne psycholog rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem oczekiwań od Poradni.

Jeśli jest to pierwsze badanie dziecka w Poradni, niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez psychologa wywiadu dotyczącego sytuacji szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka, w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych.

W przypadku kolejnego badania psychologicznego pod kątem trudności szkolnych (typu dyslektycznego; po wcześniejszym okresie terapii), rodzic zgłasza się od razu z dzieckiem. W zależności od zgłaszanych problemów postępowanie jest następujące:

W przypadku badania pod kątem trudności szkolnych diagnoza dziecka trwa około dwie godziny zegarowe. Do diagnozy wykorzystywane są wystandaryzowane testy psychologiczne, do których dziecko nie musi się w żaden sposób przygotowywać. Proces diagnostyczny zakończony jest omówieniem wyników badań z rodzicem i dzieckiem, na którym psycholog przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii). Zdarza się, że Poradnia wysyła do szkoły, do której uczęszcza dziecko pismo z prośbą o informacje dotyczące jego funkcjonowania.

W przypadku diagnozy trudności emocjonalnych i/lub wychowawczych diagnosta indywidualnie ustala ilość oraz długość spotkań. Diagnoza przeprowadzana jest bez obecności rodzica. Zdarza się, że Poradnia wysyła do szkoły, do której uczęszcza dziecko pismo z prośbą o informacje dotyczące jego funkcjonowania. Na omówienie wyników badań rodzic umawia się bez dziecka. Podczas tego spotkania psycholog przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii, konsultacja psychiatryczna, udział rodziców w treningu umiejętności wychowawczych).

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) lub złego samopoczucia w dniu badania, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Warto zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną, niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych, wskazanych przez osoby badające. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:

D. Zientak – psycholog
T. Wnuk – psycholog
P. Bargar – psycholog
H. Furtak – psycholog
A. Jabłkowska – psycholog
A. Skibniewska-Kwiatkowska – psycholog
A. Wielgosz – psycholog
G. Baron – psycholog, psychoterapeuta
K. Gola – psycholog

Jak wygląda badanie?
Zwykle takie spotkanie specjalista rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez pedagoga wywiadu dotyczącego sytuacji szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka, w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Po tych czynnościach następuje badanie. Jest to szereg prób sprawdzających umiejętności dziecka, dobieranych w zależności od zgłaszanego problemu w oparciu o wystandaryzowane testy. Dziecko w żaden sposób nie musi się do nich wcześniej przygotowywać. Badanie przeprowadza się bez obecności rodzica. Po zakończeniu działań diagnostycznych specjalista może orientacyjnie omówić wyniki badań. Zwykle diagnoza pedagogiczna zamyka się w jednym spotkaniu, które szacuje się na około 2-2,5 godziny.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) lub złego samopoczucia w dniu badania, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Warto także zabrać zeszyty szkolne, aby diagnosta mógł przeanalizować pracę dziecka na lekcjach. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Warto także zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną, niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych, wskazanych przez osoby badające. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:

A. Kubas – pedagog
M. Postuła – pedagog, doradca zawodowy
M. Rutkowska – pedagog, doradca zawodowy
A. Szmytkowska – pedagog, terapeuta SI
P. Łodyga – pedagog

Jak wygląda badanie?
Zwykle są to dwa spotkania: z psychologiem i pedagogiem. Takie spotkanie specjalista rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez specjalistę wywiadu dotyczącego sytuacji szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka, w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Po tych czynnościach następuje badanie. Jest to szereg prób sprawdzających umiejętności dziecka w oparciu o wystandaryzowane testy. Dziecko w żaden sposób nie musi się do nich wcześniej przygotowywać. Badanie przeprowadza się bez obecności rodzica. Po zakończeniu działań diagnostycznych specjalista może orientacyjnie omówić wyniki. Czas trwania diagnozy zarówno psychologicznej, jak i pedagogicznej szacuje się na 2-2,5 godziny.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) lub złego samopoczucia w dniu badania, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego oraz wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Dodatkowo jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną, niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych, wskazanych przez osoby badające. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:

H. Furtak – psycholog
A. Pietruczyk-Nowocień – psycholog, psychoterapeuta
A. Skibniewska-Kwiatkowska – psycholog
G. Baron – psycholog, psychoterapeuta
D. Zientak – psycholog
K. Gola – psycholog
M. Postuła – pedagog, doradca zawodowy
P. Łodyga – pedagog
A. Kubas – pedagog

Jak wygląda spotkanie?
Pierwsze spotkanie diagnostyczne logopeda rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez logopedę wywiadu dotyczącego sytuacji przedszkolnej/szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Następnym krokiem jest diagnoza dziecka. Po pierwszym spotkaniu stawiana jest wstępna diagnoza logopedyczna. W uzasadnionych przypadkach konieczne są dodatkowe badania lub konsultacje np. audiologiczne, neurologiczne, psychologiczne. Wyniki tych konsultacji omawiane są na kolejnym spotkaniu. Proces diagnostyczny zakończony jest omówieniem wyników badań z rodzicem i dzieckiem, na którym logopeda przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. rozpoczęcie terapii, zajęcia grupowe). Jeśli rodzic potrzebuje dokument w postaci opinii logopedycznej, wówczas niezbędne jest wypełnienie wniosku o jej wydanie. Diagnoza logopedyczna zajmuje zwykle dwa spotkania po 30 min lub jedno trwające60 min.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) prosimy o przełożenie wizyty.

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to należy mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Trzeba także zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, aparatów słuchowych lub ortodontycznych to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię logopedyczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków oraz posiadanie aktualnych wyników badań logopedycznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osobę badającą. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:
J. Matuszewska - neurologopeda
I. Michalec - logopeda

Jak wygląda takie spotkanie?
Pierwsze spotkanie diagnostyczne terapeuta rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Wywiad dotyczy okresu niemowlęctwa, sytuacji zdrowotnej dziecka, zachowania w domu i przedszkolu/szkole oraz niepokojących zachowań. Na wywiad rodzic zgłasza się bez dziecka. Następnym krokiem jest diagnoza dziecka. Taka diagnoza trwa około dwie godziny zegarowe. Do diagnozy wykorzystywana jest:

 • Obserwacja Kliniczna (opr. Zbigniew Przyrowski): dziecko obserwowane jest w sytuacjach zadaniowych i ma do wykonania określone ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają jakość siły mięśniowej, mechanizmy równoważne, pracę oczu oraz koordynację ruchową
 • Południowo–Kalifornijskie Testy: mają na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów. Składają się z kilku testów badających m.in. zdolność planowania motorycznego (praksję), płynność i koordynację ruchu oraz czucie ciała
 • obserwowane jest także spontaniczne zachowanie dziecka: jak reaguje na zaproponowane aktywności, jak i czym się bawi

Diagnoza przeprowadzana jest bez obecności rodzica. Proces diagnostyczny zakończony jest wystawieniem opinii zawierającej wyniki badań oraz wskazówki do dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii, konsultacja: psychologiczna, pedagogiczna, ortoptyczna, fizjoterapeutyczna, udział w innych formach terapii (np. Trening Umiejętności Społecznych, Zajęcia Ruchu Rozwijającego, Terapia Ręki itp.)

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) prosimy o przełożenie wizyty. Istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Warto także zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok. Obowiązuje kolejność z listy.

Specjaliści:
K. Pasieczna - fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta SI
A. Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI
A. Zająć-Karólska - terapeuta SI
M. Pruszkowska - pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI

Opóźnienie neuromotoryczne (według definicji przyjętej przez INPP) jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat.

Występowanie odruchów pierwotnych lub brak posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju, stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce (Florentino 1970, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994, Goddard-Blythe 1998) oraz niedojrzałego zachowania.

Podczas diagnozy neuromotorycznej uwagę diagnostyczną kieruje się na równowagę i koordynację ruchową oraz dojrzałość odruchów pierwotnych i posturalnych. Jeżeli odruchy pierwotne pozostają niewygaszone w układzie nerwowym wówczas wpływają na trudności w zakresie uczenia się (dzieci mają nieprawidłowy chwyt, trudności z wysiedzeniem bez ruchu, trudności z czytaniem i popełniają liczne błędy podczas przepisywania z tablicy, mogą charakteryzować się niedojrzałością społeczną.

Diagnoza neuromotoryczna skupia się na miękkich odruchach neurologicznych i motoryce. Ich dojrzałość jest fundamentem sukcesu w nauce.

Program skierowany jest do dzieci od 6 roku życia i młodzieży z:

 • dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyspraksją;
 • zaburzeniami koncentracji – nadpobudliwością, w tym ADHD;
 • zaburzeniami koordynacji;
 • trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi;
 • zespołem Aspergera;
 • obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • opóźnionym rozwojem mowy;
 • nadwrażliwością emocjonalną;
 • podwyższonym działaniem stresu (przetrwały odruch Moro);
 • nieśmiałych;
 • z trudnościami w trzymaniu moczu (odruch Galant).

Jak wygląda takie spotkanie?
Pierwsze spotkanie diagnostyczne terapeuta rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Wywiad dotyczy okresu niemowlęctwa, sytuacji zdrowotnej dziecka, zachowania w domu i przedszkolu/szkole oraz niepokojących zachowań.  Następnym krokiem jest diagnoza dziecka. Taka diagnoza trwa około półtorej godziny zegarowej. Do diagnozy wykorzystywana jest Bateria testów neuromotorycznych INPP wg B. Blythe, S. Goddard-Blythe. Re-diagnoza trwa około 60 minut.

Diagnoza przeprowadzana jest bez obecności rodzica. Proces diagnostyczny zakończony jest wystawieniem opinii zawierającej wyniki badań oraz wskazówki do dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii, konsultacja: psychologiczna, pedagogiczna, ortoptyczna, fizjoterapeutyczna, udział w innych formach terapii (np. Trening Umiejętności Społecznych, Zajęcia Ruchu Rozwijającego, Terapia Ręki itp.)

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) prosimy o przełożenie wizyty. Istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni? Poradnik dla Rodzica"

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Warto także zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok. Obowiązuje kolejność z listy.

Specjaliści:
A. Sekulska - pedagog specjalny, terapeuta  INPP

Terapia

Jak wyglądają spotkania?
Oferujemy dwa rodzaje spotkań. Pierwsze z nich to spotkania z rodzicem, mające na celu przekazanie wskazówek wychowawczych wspierających proces terapeutyczny oraz maksymalizowanie rezultatów terapii. Drugim rodzajem są spotkania z uczniem, odbywające się zwykle raz w tygodniu przez 45 minut. Tematyka spotkań ustalana jest w oparciu o indywidualny program terapii stworzony na podstawie wywiadu i/lub aktualnych badań psychologicznych. Zwykle po każdym spotkaniu możliwe jest uzyskanie informacji zwrotnej, dotyczącej współpracy na spotkaniu oraz przekazanie wskazówek do pracy w domu. Szczegóły dotyczące spotkań są ustalane z rodzicem w oparciu o podpisywany na pierwszym spotkaniu kontrakt. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie.

WAŻNE!
Na zajęcia przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby lub braku możliwości przybycia prosimy o wcześniejsze odwołanie wizyty.

Jak się tam dostać?
O zasadności rozpoczęcia terapii decyduje specjalista. Po podjęciu takiej decyzji uczeń jest zapisywany na konkretny termin lub na listę osób oczekujących w sekretariacie.

Specjaliści:
P. Bargar - psycholog
H. Furtak - psycholog

Forma cyklicznej pomocy psychologicznej dla nastolatków przeżywających nieznaczne problemy psychiczne np.: niewielkie trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśników. Po wstępnej konsultacji z psychologiem i rozpoznaniu problemu psycholog wspólnie z uczniem zawierają kontrakt, czyli umawiają się na to, czego będą dotyczyć spotkania.

Czas trwania spotkania:
50 minut.

Częstotliwość spotkań:
Raz na dwa tygodnie.

Okres trwania spotkań:
Cztery miesiące.

Specjaliści:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
A. Pietruczyk-Nowocień - psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa - pedagog, psychoterapeuta
M. Jarnuszkiewicz - pedagog, psychoterapeuta

Jak wyglądają spotkania?
Są to spotkania z uczniem zwykle raz w tygodniu trwające 45 minut. Tematyka spotkań jest ustalana w oparciu o indywidualny program terapii stworzony na podstawie aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych. Zwykle po każdym spotkaniu terapeutycznym uczeń otrzymuje do rozwiązania pracę domową. Szczegóły dotyczące spotkań są ustalane z rodzicem w oparciu o podpisywany na pierwszym spotkaniu kontrakt. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie. Aby osiągnąć efekty wymagana jest systematyczna praca w domu w oparciu o wskazówki terapeuty.

WAŻNE!
Na zajęcia przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby lub braku możliwości przybycia prosimy o wcześniejsze odwołanie wizyty.

Jak się tam dostać?
O zasadności rozpoczęcia terapii decyduje specjalista. Po podjęciu takiej decyzji uczeń jest zapisywany na listę osób oczekujących w sekretariacie. Pierwszeństwo do podjęcia terapii mają uczniowie nie objęci w szkole zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi.

Specjaliści:
A. Kubas - pedagog
M. Postuła - pedagog, doradca zawodowy
A. Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI

Jak wyglądają spotkania?
Są to spotkania z uczniem zwykle raz w tygodniu trwające 45 minut. Tematyka spotkań jest ustalana w oparciu o indywidualny program terapii stworzony na podstawie aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych. Zwykle po każdym spotkaniu terapeutycznym uczeń otrzymuje do rozwiązania pracę domową. Szczegóły dotyczące spotkań są ustalane z rodzicem w oparciu o podpisywany na pierwszym spotkaniu kontrakt. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie. Aby osiągnąć efekty wymagana jest systematyczna praca w domu w oparciu o wskazówki terapeuty.

WAŻNE!
Na zajęcia przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby lub braku możliwości przybycia prosimy o wcześniejsze odwołanie wizyty.

Jak się tam dostać?
O zasadności rozpoczęcia terapii decyduje specjalista. Po podjęciu takiej decyzji uczeń jest zapisywany na listę osób oczekujących w sekretariacie. Pierwszeństwo do podjęcia terapii mają uczniowie nie objęci w szkole zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi.

Specjaliści:
A. Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI
P. Łodyga - pedagog

Jak wyglądają spotkania?
Są to spotkania z pacjentem zwykle raz w tygodniu trwające 30 minut. Tematyka spotkań jest ustalana w oparciu o indywidualny program terapii stworzony na podstawie aktualnych badań logopedycznych i  psychologiczno-pedagogicznych. Zwykle po każdych zajęciach rodzic otrzymuje materiał utrwalający oraz wskazówki do ćwiczeń w domu. Szczegóły dotyczące spotkań są ustalane z rodzicem w oparciu o podpisywany na pierwszym spotkaniu kontrakt. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie.

Jak się tam dostać?
O zasadności rozpoczęcia terapii decyduje logopeda. Po podjęciu takiej decyzji dziecko jest zapisywane  na listę osób oczekujących. Pierwszeństwo do podjęcia terapii mają dzieci nie objęte opieką logopedyczną w przedszkolu/szkole oraz dzieci korzystające z WWR.

Specjaliści:
J. Matuszewska - neurologopeda
I. Michalec - logopeda

Jak wyglądają spotkania?
Są to spotkania z dzieckiem raz w tygodniu trwające 45 minut. Cel spotkań ustalany jest w oparciu o wcześniej przeprowadzoną diagnozę procesów rozwoju integracji sensorycznej. Po każdym spotkaniu terapeutycznym rodzic informowany jest o tym, jak pracowało dziecko i jak powinien wspierać terapeutę w warunkach domowych. Po zajęciach specjalista zaleca ćwiczenia oraz przekazuje wskazówki do dalszej pracy. Czas trwania terapii to rok szkolny (od września do końca czerwca). Aby osiągnąć efekty wymagana jest systematyczna praca w domu w oparciu o wskazówki terapeuty.

Czy coś muszę przynieść?
Tak. Dziecko powinno mieć na zmianę skarpetki antypoślizgowe.

WAŻNE!
Na zajęcia przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby lub braku możliwości przybycia prosimy o wcześniejsze odwołanie wizyty. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują zakończenie terapii.

Jak się tam dostać?
O kolejności rozpoczęcia terapii decyduje lista osób oczekujących (zapisy w sekretariacie Poradni w oparciu o posiadaną aktualną diagnozę SI). Pierwszeństwo do podjęcia terapii mają dzieci z opinią o WWR.

Specjaliści:
K. Pasieczna -  fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta SI
A. Szmytkowska – pedagog, terapeuta SI
A. Zając-Karólska - terapeuta SI
M. Pruszkowska - pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI

Celem terapii neuromotorycznej INPP jest usprawnienie umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia się.

W trakcie trwania terapii dzieci z trudnościami w uczeniu mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu codziennie programu ćwiczeń w domu (od 3 do 10 minut dziennie).

Czas trwania terapii: 12 miesięcy.

Częstotliwość spotkań: co 4 miesiące (dwie re-diagnozy z nowym programem ćwiczeń).

Specjaliści:
A. Sekulska - pedagog specjalny, terapeuta  INPP

Zdarza się, że po konsultacji u psychologa dotyczącej problemu dziecka, czy nastolatka pada propozycja konsultacji lub terapii rodzinnej.
Dzieje się tak wtedy, gdy psycholog przypuszcza, że problem dziecka, czy nastolatka w dużym stopniu wiąże się z trudnościami, jakie dotyczą funkcjonowania całej rodziny. Przykładowym problemem dziecka lub nastolatka kwalifikującym się do konsultacji rodzinnej jest: odmowa chodzenia do szkoły, znaczne trudności wychowawcze lub znaczne problemy emocjonalne dziecka lub nastolatka, wyrażające się np. poprzez zaburzenia odżywiania.
W spotkaniach terapeutycznych uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Spotkania odbywają się średnio raz na dwa, trzy tygodnie i zwykle są prowadzone przez dwóch terapeutów.
Ilość planowanych spotkań:
Ustalane indywidualnie.

Częstotliwość spotkań:
Raz na dwa-trzy tygodnie.

Czas trwania spotkania:
1,5 godziny.

Prowadzący:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
J. Goska - psycholog, psychoterapeuta
A. Płaczkiewicz - psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa - pedagog, psychoterapeuta
M. Jarnuszkiewicz - pedagog, psychoterapeuta

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej o charakterze doraźnym, krótkoterminowym. Przeznaczona jest dla osób przeżywających trudne sytuacje życiowe np.: utrata bliskiej osoby czy udział w wypadku. Zwykle po jednym lub kilku spotkaniach psycholog wspólnie z konkretną osobą decydują, czy otrzymane wsparcie jest wystarczające lub gdzie szukać pomocy dalej.

Jak się tam dostać?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Specjaliści:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
M. Jarnuszkiewicz - pedagog, psychoterapeuta

Zajęcia grupowe

Adresaci:
Uczniowie z zespołem Aspergera, w trakcie diagnozy ZA lub jego podejrzeniem w wieku od 8 roku życia do VIII klasy. Zajęcia prowadzone są w czterech kategoriach wiekowych: 5-6 lat, II i III klasa, IV - V klasa i VI - VIII klasa. Ruszy ta grupa wiekowa, w której zbierze się odpowiednia ilość chętnych.

Cele zajęć:
Udział w zajęciach daje możliwość badania relacji z innymi w bezpiecznej przestrzeni, pomaga w nabywaniu podstawowych umiejętności społecznych takich jak: nauka współpracy w grupie, asertywność, komunikacja, opanowanie stresu, pozytywna autoprezentacja. Uczestnicy zajęć dowiadują się podczas spotkań jak ważne jest przestrzeganie reguł obowiązujących w życiu społecznym. Pożądane cele osiągamy m. in. poprzez: rozwijanie empatii, trening umiejętności społecznych, naukę panowania nad własnymi impulsami, nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i właściwego ich wyrażania, współpracę z uczestnikami grupy i prowadzącymi.

Ilość planowanych spotkań:
Jeden semestr roku szkolnego.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

 Czas trwania spotkania:
45 min.

Liczebność grupy:
Max 8 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Rekrutacja po indywidualnych konsultacjach u osób prowadzących z rodzicami i dzieckiem.

Prowadzący:
A. Jabłkowska - psycholog
A. Wielgosz - psycholog

 

Najczęściej zadawane pytania:

Ile spotkań można opuścić?
- Maksymalnie 3.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
- Po konsultacji, w pierwszym miesiącu trwania zajęć.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
- Warto jest mieć obuwie na zmianę.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
- 2 tygodnie.

Adresaci:
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas I-III i mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, nabywania umiejętności radzenia sobie w kontaktach z rówieśnikami oraz doskonalenie umiejętności społecznych przez modelowanie zachowań.

Cele zajęć:

 • nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi
 • kształtowanie kontaktów społecznych
 • obniżenie poczucia niepokoju i napięcia w kontaktach z rówieśnikami
 • budowanie zaufania do innych
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • nauka i modelowanie zachowań pożądanych
 • pomoc w zaistnieniu w grupie rówieśniczej i wspomaganie procesu integracji z grupą
 • zdobywanie doświadczeń współpracy z innymi
 • nauka umiejętności funkcjonowania w grupie oraz opanowania umiejętności podejmowania wspólnych działań
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności w kontaktach interpersonalnych i rodzących się w ich następstwie negatywnych emocji
 • nauka aktywnej komunikacji jako sposób na wyrażanie własnych myśli, poglądów i uczuć
 • pokonywanie trudności i rozwijanie własnych zasobów
 • budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • zdobywanie pewności siebie

Ilość planowanych spotkań:
8 spotkań.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

Czas trwania spotkania:
50 minut.

Liczebność grupy:
6 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Wymagana konsultacja u prowadzących zajęcia.

Prowadzący:
H. Furtak - psycholog
A. Wielgosz - psycholog

 

Najczęściej zadawane pytania:
 Ile spotkań można opuścić?
- Nie ma wytycznych.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
- Nie.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
- Zmienne obuwie w sezonie zimowym.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
- 2 tygodnie.

Adresaci:

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych, mających trudności z koncentracją uwagi oraz nadmierną ruchliwością i impulsywnością. Zajęcia realizowane są w oparciu o systemy punktowe i elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

Cele zajęć:

 • wdrażanie do pracy w zespole
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania norm społecznych i zasad obowiązujących w grupie
 • rozwijanie umiejętności słuchania się nawzajem oraz skupiania uwagi, poprzez różnorodną aktywność
 • rozwijanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości
 • rozwijanie kompetencji społecznych, współpracy oraz sposobów na radzenie sobie z silnymi emocjami: stresem, złością
 • ćwiczenie metod rozwiązywania konfliktów
 • wchodzenie w prawidłowe relacje z rówieśnikami

Ilość planowanych spotkań:
12 spotkań.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu. 

Czas trwania spotkania:
45 min.

Liczebność grupy:
8 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Zapisy po wcześniejszej indywidualnej konsultacji u Piotra Bargara.

Prowadzący:
P. Bargar – psycholog
D. Zientak – psycholog

 

Najczęściej zadawane pytania:

Ile spotkań można opuścić?
- Dozwolone są 3 nieusprawiedliwione nieobecności, w przypadku kolejnej uczeń jest skreślony z listy uczestników.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
- Do istniejącej grupy można dołączyć najpóźniej na drugim spotkaniu.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
- Obowiązkowe jest obuwie na zmianę.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
- 2 tygodnie.

Konsultacje

Specjaliści:

P. Bargar – psycholog
G. Baron – psycholog, psychoterapeuta
A. Pietruczyk-Nowocień – psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa – pedagog, psychoterapeuta
A. Skibniewska-Kwiatkowska – psycholog
H. Furtak – psycholog
K. Gola – psycholog
A. Jabłkowska – psycholog
D. Zientak – psycholog
A. Wielgosz – psycholog
T. Wnuk – psycholog

Specjaliści:

M. Postuła – pedagog, doradca zawodowy
A. Kubas – pedagog
A. Szmytkowska – pedagog, terapeuta SI
P. Łodyga – pedagog
M. Rutkowska – pedagog, doradca zawodowy
M. Jarnuszkiewicz – pedagog, psychoterapeuta

Specjaliści:
J. Matuszewska - neurologopeda
I. Michalec - logopeda

Specjaliści:
K. Pasieczna - fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta SI
A. Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI
A. Zając-Karólska - terapeuta SI
M. Pruszkowska - pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI

Skład Zespołu ds. Dziecka Szkolnego:

Piotr Bargar – psycholog
Dorota Zientak – psycholog
Aleksandra Jabłkowska – psycholog
Hanna Furtak – psycholog
Alicja Kubas – pedagog

Paulina Łodyga – pedagog
Katarzyna Podgórska – pedagog
Agnieszka Szmytkowska – pedagog, terapeuta SI
Agata Sekulska – pedagog