1. Strona główna
 2. /
 3. Oferta
 4. /
 5. DLA RODZICÓW

Oferta dla Rodziców

Konsultacje

Specjaliści:

P. Bargar – psycholog
G. Baron – psycholog, psychoterapeuta
A. Pietruczyk-Nowocień – psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa – pedagog, psychoterapeuta
A. Skibniewska-Kwiatkowska – psycholog
A. Płaczkiewicz – psycholog, psychoterapeuta
H. Furtak – psycholog
A. Jabłkowska – psycholog
D. Zientak – psycholog
A. Wielgosz – psycholog
T. Wnuk – psycholog

Specjaliści:

M. Postuła – pedagog, doradca zawodowy
K. Podgórska – pedagog
A. Szmytkowska – pedagog, terapeuta SI
P. Łodyga – pedagog
M. Rutkowska – pedagog, doradca zawodowy
M. Konopka – pedagog
M. Jarnuszkiewicz – pedagog, psychoterapeuta

Specjaliści:
M. Postuła - pedagog, doradca zawodowy
M. Rutkowska - pedagog, doradca zawodowy

Terapia

To rozmowa, podczas której rodzice mogą zdobyć nową wiedzę.

Indywidualna konsultacja jest okazją do przyjrzenia się relacjom między rodzicem i dzieckiem, zastanowieniem się nad przyczynami danej sytuacji i poszukaniem wspierających form komunikacji w rodzinie.

Czego można się dowiedzieć?
Między innymi można uzyskać podpowiedź, jak znaleźć sposób na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dzieckiem. Może też podreperować swój warsztat rodzicielski oraz zdobyć nowe umiejętności związane z wychowaniem dziecka.

Specjaliści:
A. Skibniewska-Kwiatkowska - psycholog
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa - pedagog, psychoterapeuta
A. Płaczkiewicz - psycholog, psychoterapeuta
M. Jarnuszkiewicz - pedagog, psychoterapeuta

Zdarza się, że po konsultacji u psychologa dotyczącej problemu dziecka, czy nastolatka pada propozycja konsultacji lub terapii rodzinnej.
Dzieje się tak wtedy, gdy psycholog przypuszcza, że problem dziecka, czy nastolatka w dużym stopniu wiąże się z trudnościami, jakie dotyczą funkcjonowania całej rodziny. Przykładowym problemem dziecka lub nastolatka kwalifikującym się do konsultacji rodzinnej jest: odmowa chodzenia do szkoły, znaczne trudności wychowawcze lub znaczne problemy emocjonalne dziecka lub nastolatka, wyrażające się np. poprzez zaburzenia odżywiania.
W spotkaniach terapeutycznych uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Spotkania odbywają się średnio raz na dwa, trzy tygodnie i zwykle są prowadzone przez dwóch terapeutów.

Ilość planowanych spotkań:
Ustalane indywidualnie.

Częstotliwość spotkań:
Raz na dwa-trzy tygodnie.

Czas trwania spotkania:
1,5 godziny.

Prowadzący:
G. Baron – psycholog, psychoterapeuta
J. Goska – psycholog, psychoterapeuta
A. Płaczkiewicz - psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa - pedagog, psychoterapeuta
M. Jarnuszkiewicz - pedagog, psychoterapeuta

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej o charakterze doraźnym, krótkoterminowym. Przeznaczona jest dla osób przeżywających trudne sytuacje życiowe np.: utrata bliskiej osoby czy udział w wypadku. Zwykle po jednym lub kilku spotkaniach psycholog wspólnie z konkretną osobą decydują, czy otrzymane wsparcie jest wystarczające lub gdzie szukać pomocy dalej.

Jak się tam dostać?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Specjaliści:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
M. Jarnuszkiewicz - pedagog, psychoterapeuta

Zajęcia grupowe

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to warsztat dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program oparty jest na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Tematyka zajęć:

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 • aktywne, wspierające słuchanie
 • motywowanie dziecka do współdziałania
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Ilość planowanych spotkań:
10 spotkań.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

Czas trwania spotkania:
4 godziny dydaktyczne.

Liczebność grupy:
Do 14 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Wymagany zapis telefoniczny lub osobiście w sekretariacie Poradni. Nabór trwa cały rok.

Prowadzący:

A. Skibniewska-Kwiatkowska – psycholog
J. Goska – psycholog, psychoterapeuta
D. Zientak – psycholog
H. Furtak – psycholog
B. Choińska-Godlewska – psycholog
G. Baron – psycholog, psychoterapeuta
A. Płaczkiewicz – psycholog, psychoterapeuta
M. Postuła – pedagog, doradca zawodowy
P. Łodyga – pedagog
J. Foksa – pedagog, psychoterapeuta
M. Jarnuszkiewicz – pedagog, psychoterapeuta

Najczęściej zadawane pytania:

Ile spotkań można opuścić?
– Nie powinno się opuszczać zajęć. Maksymalnie dwa, ale nie następujące po sobie.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
– Nie można.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
– Nie ma wymagań.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
– 2 tygodnie wcześniej.

Adresaci:
Zajęcia przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, chcących poszerzać swoje kompetencje wychowawcze.

Cele zajęć:

 • lepsze rozpoznawanie motywów swoich działań
 • nabycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli w sytuacjach trudnych
 • pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji stosowania niekonstruktywnych metod wychowawczych
 • poszerzanie swoich umiejętności wychowawczych
 • poznanie i możliwość ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań

Ilość planowanych spotkań:
3 spotkania.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

 Czas trwania spotkania:
4 godziny.

Liczebność grupy:
Do 14 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Wymagany zapis telefoniczny lub osobiście w sekretariacie Poradni. Nabór trwa cały rok.

Prowadzący:

J. Goska - psycholog, psychoterapeuta
H. Furtak – psycholog
B. Choińska-Godlewska - psycholog
A. Wielgosz - psycholog

Najczęściej zadawane pytania:
Ile spotkań można opuścić?
– Żadnych.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
– Nie.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
– Nic.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
– 2 tygodnie.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera to spotkania, na których dzielimy się doświadczeniami, wspieramy w problemach, wymieniamy informacjami. Spotkania odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu. Grupa ma charakter zamknięty, liczy ok. 8 osób. Przed dołączeniem do grupy należy umówić się na konsultację z jedną z prowadzących.

Terminy spotkań: 02.10.2021 r.; 23.10.2021 r.; 06.11.2021 r.; 27.11.2021 r.; 04.12.2021 r.; 08.01.2022 r.; 14.01.2022 r.; 12.03.2022 r.; 09.04.2022 r.; 07.05.2022 r.; 12.05.2022 r.

Specjaliści:
D. Zientak – psycholog
A. Wielgosz – psycholog

Logo Facebook'a: mała litera f na niebieskim tle

Grupa na Facebook'u dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera