ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ePUAP)

Podmioty realizujące zadania publiczne zobowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik może złożyć wniosek elektronicznie m.in. do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie.

W tym celu należy wpisać adres interesującej nas instytucji:

Wybieramy rodzaj składanego pisma, wpisujemy jego tytuł i treść. Możemy także załączyć dodatkowe dokumenty elektroniczne o maksymalnym rozmiarze do 5 MB, a następnie klikamy „Dalej”:

Kolejny krok to podsumowanie składanego wniosku:

Po przeanalizowaniu treści sporządzonego dokumentu klikamy „Podpisz” i w ten sposób złożony został wniosek!

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.
Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.