„UNICEF Wspólnie” – platforma informacyjna dla osób z Ukrainy

„UNICEF Wspólnie” – platforma informacyjna dla osób z Ukrainy

"UNICEF Wspólnie" - PLAFORMA INFORMACYJNA DLA OSÓB Z UKRAINY Platforma informacyjna „UNICEF Wspólnie” to portal internetowy, który gromadzi istotne i ratujące życie informacje, rekomendacje i usługi dla rodziców, młodzieży i dzieci przebywających czasowo poza Ukrainą. 25 lutego 2022 r. granicę z Ukrainy do Europy przekroczyło ponad 3,7 mln Ukraińców. Ponad 60% tych osób przyjechało do Polski. Zdecydowana większość z nich to kobiety i dzieci, które mogą napotkać różne trudności. UNICEF wraz ze swoimi partnerami połączył siły, aby podnieść poziom świadomości Ukraińców za granicą w zakresie zasad bezpieczeństwa i adaptacji w nowych warunkach. Na portalu znajdziesz oficjalne informacje: UNICEF, innych agencji ONZ, partnerów rządowych i zaufanych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Dla UNICEF-u i partnerów ważne jest, aby rodziny ukraińskie w Polsce i innych krajach miały dostęp do jasnych i prawdziwych informacji o tym, jak przystosować się do nowego miejsca zamieszkania za granicą. Dlatego powstała platforma internetowa „Wspólnie”, na której można znaleźć aktualne informacje od lokalnych i międzynarodowych organizacji dotyczące: rejestracji w nowym kraju opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy humanitarnej i finansowej; poprawy stanu psychicznego; ...
Read More
Bezpłatna grupa terapeutyczna dla młodzieży z Warszawy w wieku 17-19 lat „Dbaj o siebie mądrze” – Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”

Bezpłatna grupa terapeutyczna dla młodzieży z Warszawy w wieku 17-19 lat „Dbaj o siebie mądrze” – Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”

BEZPŁATNA GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA MŁODZIEŻY Z WARSZAWY W WIEKU 17-19 LAT "DBAJ O SIEBIE MĄDRZE" - PRACOWNIA AKTYWNEGO DZIAŁANIA "PÓŁPIĘTRO" Trwa nabór do grupy terapeutycznej dla młodzieży w wieku 17 - 19 lat "Dbaj o siebie mądrze". Spotkania grupy dedykowane są osobom, które: chcą zadbać o swój dobrostan psychiczny, przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi, chcieliby lepiej poznać i zrozumieć siebie, ich wyzwaniem jest odnalezienie się w grupie rówieśniczej, odczuwają lęki, obniżony nastrój, brak satysfakcji ze swojego życia, doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami, doświadczają problemów związanych z życiem rodzinnym, mierzą się z tematami dorastania i wchodzenia w dorosłość, chcą znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji. Pierwsze spotkanie po wakacjach odbędzie w sobotę 3 września 2022 w godzinach 10-16, regularne spotkania grupy rozpoczną się we wtorek 6 września 2022. W związku z kontynuacją pracy, grupa dedykowana jest osobom, które ukończyły lub są w trakcie terapii indywidualnej i dotychczasowy...
Read More
Pakiety informacyjne dot. dziecka z autyzmem oraz osób ze spektrum autyzmu – Fundacja Synapsis

Pakiety informacyjne dot. dziecka z autyzmem oraz osób ze spektrum autyzmu – Fundacja Synapsis

PAKIETY INFORMACYJNE DOT. DZIECKA Z AUTYZMEM ORAZ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU - FUNDACJA SYNAPSIS Szanowni Państwo, Na prośbę Fundacji SYNAPSIS, działającej od ponad 30 lat na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób w spektrum autyzmu, udostępniamy Państwu Pakiety zawierające informacje o specyfice zaburzeń autystycznych oraz rekomendacje mogące pomóc w działaniach z udziałem osób w spektrum autyzmu. Dobro dziecka z autyzmem w procesie określania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej  - pakiet informacyjny dla profesjonalistów i rodziców (pdf; 303 KB; PL) Osoby ze spektrum autyzmu - pakiet informacyjny dla służb ratowniczych i interwencyjnych (pdf; 295 KB; PL) ...
Read More
Grupa terapeutyczno-edukacyjna dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wieku 8-10 lat oraz warsztaty dla rodziców zastępczych – Fundacja Mederi

Grupa terapeutyczno-edukacyjna dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wieku 8-10 lat oraz warsztaty dla rodziców zastępczych – Fundacja Mederi

GRUPA TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNA DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH W WIEKU 8-10 LAT ORAZ WARSZTATY DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH - FUNDACJA MEDERI We wrześniu b.r. Fundacja Mederi rozpoczyna realizację zajęć grupowych w ramach projektu "Wsparcie rodzin" współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Będzie to grupa terapeutyczno-edukacyjna dla dzieci w wieku 8-10 lat oraz równolegle warsztaty dla rodziców zastępczych. Zajęcia te będą odbywały się w formie stacjonarnej w siedzibie Fundacji Mederi, ul. Złota 7/20. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na sobotę 10 września (w godz. 10:00-12:30), a kolejne spotkania odbędą się w poniedziałki: 19.09., 26.09., 03.10., 10.10., 17.10. oraz 24.10. w godzinach 17:30-20:00. Liczba miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy zainteresowane rodziny. Zapisy odbywają się pod numerem telefonu: 22 111 00 36 lub 505 576 189. W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt. Zespół Fundacji Mederi ...
Read More
Bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów – Fundacja „Zobacz… JESTEM”

Bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów – Fundacja „Zobacz… JESTEM”

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW - FUNDACJA "Zobacz... JESTEM" Fundacja Zobacz…JESTEM zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się szczególnie w tematyce: zaburzeń odżywiania się, autoagresji, depresji, zachowań samobójczych i przemocy rówieśniczej. Prowadzi działania edukacyjne i wspiera rodziców, nauczycieli, wszelkie instytucje pracujące i pomagające na rzecz dzieci i młodzieży. Oferujemy między innymi bezpłatną pomoc. Często problemy naszych dzieci oddziałują na nas w bardzo destrukcyjny sposób. Jako rodzice sami musimy borykać się z problemami nie tylko własnymi, ale i dziecka. W takich sytuacjach zapominamy o sobie, a jak pomóc, wesprzeć dziecko, gdy sami jesteśmy w kryzysie emocjonalnym? „Jestem PoMoc edycja 2” to projekt, który jest skierowany do rodziców. Organizujemy spotkania otwartych grup, w których pod opieką wykwalifikowanych specjalistów opiekunowie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania się czy przejawiających zachowania ryzykowne, agresywne dzielą się swoimi doświadczeniami, rozmawiają i wspierają się. W co druga niedziele, w godzinach 10:00 – 12:00, spotyka się grupa wsparcia dla rodziców osób chorujących na zaburzenia...
Read More
Wsparcie psychologiczne dla rodziców – Fundacja Sto Pociech

Wsparcie psychologiczne dla rodziców – Fundacja Sto Pociech

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW - FUNDACJA STO POCIECH Cztery 3-miesięczne - nieodpłatne dla uczestników - cykle grup wsparcia z autorskimi projektami naszego zespołu, każda dla 10-12 osób (w tym roku planujemy w ramach otrzymanych dotacji ze środków miejskich i dzielnicowych po 1 edycji każdej z tych grup), w tym: 1. Grupa wsparcia dla matek WIOSKA (12 3-godzinnych spotkań) 2. Grupa wsparcia dla rodziców "Moje dziecko mnie złości" dedykowany rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami (warsztat 13 godzinny oraz 12 3-godzinnych spotkań grupy wsparcia) 3. Grupa Ojców (grupa wsparcia i rozwoju dla ojców) (12 3-godzinnych spotkań) oraz - we współpracy z Urzędem Dzielnicy Warszawa Śródmieście i uwaga: z przeznaczeniem dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście: 4. Grupę wsparcia "Miejsce dla Siebie" dla młodych dorosłych osób z doświadczeniem DDA/DDD (osoby w wieku 18-26 lat z terenu Śródmieścia, 12 3-godzinnych spotkań). 5. Dysponujemy także dodatkową pulą godzin nieodpłatnych konsultacji psychologicznych dla rodziców z terenu całej Warszawy. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonych ulotkach oraz na naszej stronie www.stopociech.pl Nabór zainteresowanych zaczynamy już teraz (liczba miejsc będzie...
Read More
Nieodpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach projektu „Socjoterapia drogą rozwoju” – Stowarzyszenie Dla Rodzin

Nieodpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach projektu „Socjoterapia drogą rozwoju” – Stowarzyszenie Dla Rodzin

NIEODPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RAMACH PROJEKTY "SOCJOTERAPIA DROGĄ ROZWOJU" - STOWARZYSZENIE DLA RODZIN Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje projekt „Socjoterapia drogą rozwoju”, którego celem jest m. in. wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju poprzez socjoterapię i profilaktykę oraz wspieranie rodziców w procesie wychowawczym. Do kogo jest adresowany projekt: Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, ich rodzice i opiekunowie, a także całe rodziny mieszkające na terenie Mazowsza: - rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, - rodzice, którzy przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, - dzieci wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju. Bezpłatna oferta: - psychologiczno-pedagogiczne wsparcie indywidualne dzieci i młodzieży, - zajęcia socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, - zajęcia dla dzieci (opiekuńcze i wychowawcze, profilaktyczne, aktywne spędzanie czasu wolnego, zajęcia w terenie, integracyjne), - konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne i treningowe dla rodziców i opiekunów, - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, - integracyjne spotkania rodzinne. Miejsce realizacji: Placówka Wparcia Dziennego, ul. Ząbkowska 39 m.1, Warszawa (Praga Północ) Część działań może być prowadzona w formie online. Termin realizacji: 01.06.2020 – 15.12.2022 Informacje i zapisy: tel. 22...
Read More
Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu – Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu – Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

BEZPŁATNE BADANIA PRZESIEWOWE W KIERUNKU SPEKTRUM AUTYZMU - CENTRUM TERAPII AUTYZMU SOTIS Rodzicu! Jeżeli któreś z poniższych zdań dotyczy Twojego dziecka - czym prędzej przyjdź do nas:  nie odwraca się i nie patrzy, kiedy je wołasz po imieniu lub do niego mówisz masz wrażenie, że nie słyszy lub nie rozumie tego, co do niego mówisz nie mówi lub mówi znacznie mniej niż jego rówieśnicy nie potrafi naśladować prostych gestów, czynności nie wskazuje palcem przedmiotów, które chce dostać ani innych obiektów swojego zainteresowania nie podąża wzrokiem, kiedy pokazujesz mu coś ciekawego nie przynosi przedmiotów, zachęcając Cię do wspólnych naprzemiennych zabaw nie przygląda się zabawie innych dzieci i nie chce do nich dołączyć Więcej informacji: Centrum Diagnostyki Dziecięcej Sotis-Med Tel.: 667 688 377, e-mail: diagnoza@sotis.edu.pl Drogi Rodzicu, jeśli szukasz wsparcia dla swojego dziecka i zastanawiasz się: Jaki rodzaj terapii będzie dla niego najlepszy? Jak intensywne oddziaływania wybrać? Czy wybrać przedszkole terapeutyczne, czy integracyjne? Czy aktualne oddziaływania terapeutyczne są wystarczające? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie...
Read More

Inicjatywa edukacyjna „Teach For All”

INICJATYWA EDUKACYJNA "TEACH FOR ALL" Największa na świecie inicjatywa edukacyjna otwiera się w Polsce po raz drugi. Zapraszamy wszystkich nauczycieli i psychologów z publicznych szkół podstawowych z Mazowsza i Wielkopolski. Staż pracy w szkole nie powinien przekraczać 3 lat w momencie aplikacji do Programu. Zapraszamy nauczycieli pracujących w Państwa szkole do zgłaszania swoich kandydatur! Link do informacji dla Szkół: https://teachforpoland.org/zostan-szkola-partnerska/ Link do globalnej organizacji Teach for All: https://teachforall.org W razie pytań pozostaję do dyspozycji  pod nr telefonu 513 662 364 lub adresem mailowym marta.czapinska@teachforpoland.org...
Read More