Przekształcenie SPPP “OPTA

Przekształcenie SPPP “OPTA

PRZEKSZTAŁCENIE SPPP "OPTA" Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym remontem nowej siedziby SPPP „OPTA” przy ulicy Dzielnej 7, Biuro Edukacji jest w trakcie uchylenia podjętej 9 lutego 2023 r. przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr LXXVII/2509/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul. Wiśniowa 56, w związku ze zmianą terminu przekształcenia. Na mocy aktualnie przygotowywanej przez Biuro Edukacji uchwały zamiar przekształcenia SPPP „OPTA” wyraża się z dniem 1 lutego 2025 r. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 poz. 737) organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobowiązany co najmniej 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły/placówki rodziców uczniów i prawnych opiekunów. ...
Read More
“Przystań Rembertów” – Fundacja Rozwoju Osobistego

“Przystań Rembertów” – Fundacja Rozwoju Osobistego

"PRZYSTAŃ REMBERTÓW" - FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO Projekt ,,Przystań Rembertów" jest adresowany do dzieci i  młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach prowadzonej przez fundację PWD w formie podwórkowej. Poprzez realizację zadania chcemy stworzyć optymalne możliwości rozwoju i funkcjonowania społecznego, ucząc poprzez zajęcia socjoterapii, arteterapii oraz wsparcia grupowego kluczowych kompetencji społecznych a poprzez pracę wychowawczą realizować działania alternatywne, czyli poszerzać wachlarz form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Poprzez zaangażowanie do projektu rodziców/ opiekunów chcemy wzmocnić ich integrację, kompetencje a także dać szanse na prawidłowe wspieranie dziecka w rozwoju. Placówka czynna jest: Poniedziałek 14:00-18:00: 14:00-16:00 zajęcia socjoterapii z arteterapią grupa 7-9 lat; 16:00-18:00 zajęcia socjoterapii z arteterapią grupa 10-12 lat (cykl 10 zajęć). Po zakończonym cyklu zajęć, projekt alternatywny w tym dniu. Poniedziałek 15:00-18:00: projekt alternatywny. Wtorek 13:00-18:00: 13:00-16:00 wsparcie w edukacji i organizacja czasu wolnego, 16:00-18:00 zajęcia wychowawcze – grupa TUS 13-15 lat. W tym dniu zajęcia odbywają się na zmianę co dwa tygodnie raz dla dzieci i młodzieży, a raz dla rodziców. Wtorek 15:00-20:00:...
Read More
Nabór do grupy dla rodziców o charakterze terapeutyczno-wspierającym

Nabór do grupy dla rodziców o charakterze terapeutyczno-wspierającym

Nabór do grupy dla rodziców o charakterze terapeutyczno-wspierającym Ogłaszamy nabór chętnych rodziców do rocznej grupy o charakterze terapeutyczno-wspierającym. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej: Adresaci: Do grupy zapraszam rodziców: którzy chcieliby lepiej rozumieć siebie, swoje potrzeby, zachowanie, przeżywane trudności, lepiej rozpoznawać swoje uczucia towarzyszące kontaktom z ludźmi. Tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje przyjacielskie, intymne, rodzicielskie. Uzyskać wsparcie od osób mierzących się z podobnymi problemami. Organizacja grupy: Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że po rozpoczęciu nie będą dołączane nowe osoby. Grupa terapeutyczna stanowi bezpieczną przestrzeń do lepszego rozumieniu siebie. Grupa będzie się składać z 8 uczestników. Planowany termin rozpoczęcia grupy: Dokładny termin rozpoczęcia spotkań zostanie podany w momencie, gdy grupa się uformuje. Forma pracy: Grupa prowadzona będzie w nurcie analizy grupowej, będącej formą psychoterapii, która łączy myślenie psychoanalityczne z myśleniem o procesach zachodzących w grupach. Konsultacje do grupy: Uczestnictwo w terapii poprzedzają konsultacje z osobą prowadzącą grupę. Czas trwania: Rok. Częstotliwość spotkań: Raz w tygodniu po 90 minut. Jak się zgłosić na konsultacje do grupy? Zapisy w Sekretariacie Poradni Prowadząca: Sylwia Nowakowska - psychoterapeuta, psycholog, pedagog  ...
Read More
Gotowość szkolna dziecka

Gotowość szkolna dziecka

GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA Zapraszamy Państwa do lektury materiałów dotyczących gotowości szkolnej dziecka przygotowanych przez specjalistów z naszej Poradni. Tutaj znajdziecie Państwo pakiet najważniejszych informacji: - czym jest gotowość szkolna? - dlaczego jej osiągnięcie przez dziecko jest tak ważne? - jakie umiejętności wchodzą w zakres gotowości szkolnej? - czy można samodzielnie w domu stymulować dziecko w celu jej osiągnięcia? - jak wygląda diagnoza gotowości szkolnej w naszej Poradni? Przygotowane przez nas artykuły pomogą ocenić mocne oraz słabe strony Waszego dziecka, dzięki czemu będziecie Państwo mogli stymulować je w rozwoju. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: sekretariat.ppp23@eduwarszawa.pl. Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi artykułami w dziale Nasze publikacje...
Read More
Nieodpłatne konsultacje psychologiczne w 2024 – Fundacja CEL

Nieodpłatne konsultacje psychologiczne w 2024 – Fundacja CEL

NIEODPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE W 2024 ROKU - FUNDACJA CEL Fundacja C.E.L. zaprasza na indywidualne konsultacje psychologiczne. Jesteśmy psychologami, pedagogami, psychoterapeutami z wieloletnim doświadczeniem i dobrym przygotowaniem do pracy terapeutycznej. Różnimy się w podejściach, ale dla każdego z nas ważne jest myślenie systemowe. Wiemy i widzimy jak to co dzieje się na świecie utrudnia funkcjonowanie wielu rodzinom i osobom. W Fundacji C.E.L. nie prowadzimy długoterminowej psychoterapii, ale możemy zaproponować kilka rozmów z terapeutą. Takie rozmowy pomagają w radzeniu sobie ze stresem, spojrzeniu na bieżące problemy z innej perspektywy, uruchomieniu procesu zmiany i przygotowaniu się do tego, co czeka nas za chwilę… Oczywiście kilka spotkań to tylko jakiś krok, ale może warto zacząć od niego, żeby mieć większą orientację dokąd chcę zmierzać, gdzie są moje zasoby i skąd brać siły do pokonywania kolejnych wyzwań na które sami się nie decydowaliśmy. Kilka spotkań to może nie pakiet marzeń, ale wystarcza czasami do tego, żeby rozwiązać bieżący problem, zobaczyć kierunek i dowiedzieć się co i jak...
Read More
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego

Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego

PILOTAŻ CENTRÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO Zmienia się leczenie psychiatryczne w Polsce z izolacyjnego na środowiskowe. W ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego powstanie 129 centrów zdrowia psychicznego. Można skorzystać z ich pomocy zgłaszając się do punktów zgłoszeniowo koordynacyjnych bez zapisów. Wystarczy przyjść. W miejscach tych dyżurują specjaliści w godz. 8-18. Na podstawie rozmowy z nimi zostaje opracowany wstępny plan leczenia. Pomoc w przypadkach pilnych jest udzielana w ciągu 72 godzin. Mogą to być regularne wizyty u psychiatry, psychoterapia indywidualna lub grupowa, pobyt na oddziale dziennym, leczenie domowe oparte na wizytach w domu pacjenta i terapeutycznej pracy z nim i jego rodziną. W przypadkach nagłych, wymagających hospitalizacji centra proponują opiekę całodobową w szpitalu, z którym współpracują. Gdzie znajdują się Centra? Dane teleadresowe do wszystkich obecnie funkcjonujących CZP znajdują się w zakładce mapa. Wystarczy wybrać swoje województwo i odnaleźć najbliższe Centrum. Centra Zdrowia Psychicznego dedykowane są dla osób powyżej 18 roku życia. Link do strony internetowej: https://czp.org.pl/ ...
Read More
Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Zalecenia służą zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży uczęszczających do: form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym korzystającym z opieki dziennego opiekuna na podstawie umowy zawartej przez m.st. Warszawa, przedszkoli, szkół, placówek działających na podstawie Prawa oświatowego, instytucji kultury, placówek wsparcia dziennego, ośrodka interwencji kryzysowej, jednostek działających w zakresie sportu i rekreacji, prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz realizujących zadania m.st. Warszawy na jego zlecenie. Zalecenia dotyczą również dzieci i młodzieży korzystającej z oferty organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujących zadania na zlecenie m.st. Warszawy. Zalecenia wpisują się w zadania wyżej wymienionych jednostek i podmiotów, dotyczą zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz podejmowania działań w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. ZALECENIA OGÓLNE Kierownicy jednostek, oraz inne podmioty wskazane na wstępie biorą pod uwagę zalecenia we własnym zakresie i wdrażają je odpowiednio...
Read More
Prośba o pomoc – zaginął Krzysztof Dymiński

Prośba o pomoc – zaginął Krzysztof Dymiński

PROŚBA O POMOC - ZAGINĄŁ KRZYSZTOF DYMIŃSKI Zwracam się do Państwa w imieniu Agnieszki i Daniela Dymińskich, rodziców zaginionego Krzysztofa, będę wdzięczna za poświęcenie kilku minut na przeczytanie tej wiadomości. Od kilku miesięcy szukamy zaginionego Krzysztofa Dymińskiego, lat 16. Wyszedł z domu 27.05.2023 roku. Krzysztof może w tym momencie przebywać w każdym miejscu na terenie całej Polski. Dlatego, jako grupa poszukująca i przyjaciele rodziców, zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o przekazanie uczniom informacji o zaginionym Krzysztofie Dymińskim np. podczas godzin wychowawczych, przekazanie pracownikom i rodzicom uczniów informacji o zaginionym Krzysztofie Dymińskim np. na wywiadówkach, zebraniach kadry, wydrukowanie (https://dyminski.pl/pliki-do-pobrania/) lub zamówienie plakatów (https://dyminski.pl/174-2/) i wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu, jeśli ktoś z Kadry lub Uczniów widział podobnego chłopca, prosimy o kontakt do rodziny pod nr telefonu 604 944 800 lub wypełnienie zgłoszenia https://dyminski.pl/zglos-jesli-widziales-poszukiwanego/. Wszelkie informacje można także uzyskać na powstałej oficjalnej stronie dotyczącej Krzysia Dymińskiego – dyminski.pl Krzyś to dobre dziecko, nastolatek, który nigdy nie sprawiał problemów wychowawczych. Dobry...
Read More
Wolne miejsca w grupie wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera

Wolne miejsca w grupie wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera

WOLNE MIEJSCA W GRUPIE DLA RODZICÓW DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w grupie wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. Chętnych rodziców prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie Poradni (tel. 22 760 03 87). Spotkania grupy wsparcia odbywają się dwa razy w miesiącu: w soboty w godzinach 8:00 – 12:00. W kolejności zgłoszeń i w miarę wolnych miejsc będziemy zapraszały na konsultację z prowadzącymi. Odbycie konsultacji jest obowiązkowe przed przyjęciem do grupy. Ilość miejsc jest ograniczona! Prowadzący: Dorota Zientak - psycholog Anna Morawska - psycholog...
Read More
Pomóż Piotrkowi pokonać chorobę, aby mógł spełniać marzenia

Pomóż Piotrkowi pokonać chorobę, aby mógł spełniać marzenia

POMÓŻ PIOTRKOWI POKONAĆ CHOROBĘ, ABY MÓGŁ SPEŁNIAĆ MARZENIA Piotrek jest ciekawym świata dwunastolatkiem. Marzy o podróżowaniu po świecie. Szczególnie chciałby zobaczyć Nowy Jork. Uwielbia grać w koszykówkę i składać wszelakie modele. Jest świetny z matematyki i z przedmiotów ścisłych. Historia choroby Piotrka jest stosunkowo krótka, ale dość drastyczna. Jesienią 2022 roku Piotrek zaczął uskarżać się na ból kolana, ale badania nie wykazały wtedy nic niepokojącego. W trakcie ferii zimowych, Piotrek wraz ze swoim tatą chodził po górach i zjeżdżał na nartach. Narzekał trochę na ból kolana, który w tym wieku z powodu szybkiego wzrostu jest naturalny – tak nam też zasugerowano jesienią – ale nie przeszkodziło mu to w szusowaniu. Po powrocie do domu, ponieważ ból nie ustawał, a noga zaczęła puchnąć, rodzice ponownie zaczęli szukać przyczyny dolegliwości. W połowie marca 2023 r. Piotrek trafił po raz kolejny na USG. W trakcie badania lekarz zdiagnozował dużego guza przynasady dalszej lewej kości udowej. Piotrka natychmiast skierowano na dalsze badania do Instytutu Matki i...
Read More