Wsparcie dla osób eksperymentujących i używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy oraz ich rodzin – Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

Wsparcie dla osób eksperymentujących i używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy oraz ich rodzin – Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

WSPARCIE DLA OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH I UŻYWAJĄCYCH NARKOTYKÓW W SPOSÓB OKAZJONALNY LUB PROBLEMOWY ORAZ ICH RODZIN - WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH Szanowni Państwo ! Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że w wyniku pozytywnego dla nas, rozstrzygnięcia konkursu ofert przystępujemy do realizacji bezpłatnego programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy, pn.: Wsparcie dla osób eksperymentujących i używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy oraz ich rodzin - Edycja II. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Koordynatorem zadania jest Barbara Kremer, tel.: 518 361 987 (zawsze oddzwaniamy na połączenia nieodebrane). Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty! ...
Read More
Hostel socjopsychiatryczny dla młodzieży w wieku 16-19 lat

Hostel socjopsychiatryczny dla młodzieży w wieku 16-19 lat

HOSTEL SOCJOPSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 16-19 LAT Szanowni Państwo, Przypominamy, że na terenie m.st. Warszawy działa hostel socjopsychiatryczny dla młodzieży w wieku 16-19 lat. Hostel działa w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wolskim. Aktualizacji uległ telefon kontaktowy ws. udzielania informacji co do zapisów i możliwości skorzystania z oferty hostelu. Nowy numer to: 518 033 029. ...
Read More
Pediatryczna przychodnia polsko-ukraińska “Klinika Moje Dziecko” – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

Pediatryczna przychodnia polsko-ukraińska “Klinika Moje Dziecko” – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

PEDIATRYCZNA PRZYCHODNIA POLSKO-UKRAIŃSKA "KLINIKA MOJE DZIECKO" - CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości prowadzi w Warszawie pediatryczną przychodnię polsko-ukraińską "Klinika Moje Dziecko". Na ten moment placówka współpracuje ze szkołami ukraińskimi i fundacjami działającymi na terenie Warszawy. Poza lekarską pomocą pediatryczną Centrum prowadzi również działania związane z psychologią i psychoterapią dla dzieci. CWRO proponuje nowe działania skierowane do dzieci rodziców ukraińsko i rosyjskojęzycznych w tym dzieci np. z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji.  Jeżeli nie mają Państwo w swojej kadrze osób ukaińsko/rosyjsko języcznych prosimy o kierowanie dzieci obcego pochodzenia do placówki na pełne diagnozy. Centrum prowadzi precyzyjną diagnostykę ogólnorozwojową medyczną i psychologiczną dzieci w wieku szkolnym. Bazując na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu opiniuje w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole oraz o dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. ...
Read More
Nabór do grupy dla rodziców o charakterze terapeutyczno-wspierającym

Nabór do grupy dla rodziców o charakterze terapeutyczno-wspierającym

Nabór do grupy dla rodziców o charakterze terapeutyczno-wspierającym Ogłaszamy nabór chętnych rodziców do rocznej grupy o charakterze terapeutyczno-wspierającym. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej: Adresaci: Do grupy zapraszam rodziców: którzy chcieliby lepiej rozumieć siebie, swoje potrzeby, zachowanie, przeżywane trudności, lepiej rozpoznawać swoje uczucia towarzyszące kontaktom z ludźmi. Tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje przyjacielskie, intymne, rodzicielskie. Uzyskać wsparcie od osób mierzących się z podobnymi problemami. Organizacja grupy: Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że po rozpoczęciu nie będą dołączane nowe osoby. Grupa terapeutyczna stanowi bezpieczną przestrzeń do lepszego rozumieniu siebie. Grupa będzie się składać z 8 uczestników. Planowany termin rozpoczęcia grupy: Dokładny termin rozpoczęcia spotkań zostanie podany w momencie, gdy grupa się uformuje. Forma pracy: Grupa prowadzona będzie w nurcie analizy grupowej, będącej formą psychoterapii, która łączy myślenie psychoanalityczne z myśleniem o procesach zachodzących w grupach. Konsultacje do grupy: Uczestnictwo w terapii poprzedzają konsultacje z osobą prowadzącą grupę. Czas trwania: Rok. Częstotliwość spotkań: Raz w tygodniu po 90 minut. Jak się zgłosić na konsultacje do grupy? Zapisy w Sekretariacie Poradni Prowadząca: Sylwia Nowakowska - psychoterapeuta, psycholog, pedagog  ...
Read More
Gotowość szkolna dziecka

Gotowość szkolna dziecka

GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA Zapraszamy Państwa do lektury materiałów dotyczących gotowości szkolnej dziecka przygotowanych przez specjalistów z naszej Poradni. Tutaj znajdziecie Państwo pakiet najważniejszych informacji: - czym jest gotowość szkolna? - dlaczego jej osiągnięcie przez dziecko jest tak ważne? - jakie umiejętności wchodzą w zakres gotowości szkolnej? - czy można samodzielnie w domu stymulować dziecko w celu jej osiągnięcia? - jak wygląda diagnoza gotowości szkolnej w naszej Poradni? Przygotowane przez nas artykuły pomogą ocenić mocne oraz słabe strony Waszego dziecka, dzięki czemu będziecie Państwo mogli stymulować je w rozwoju. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: sekretariat.ppp23@eduwarszawa.pl. Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi artykułami w dziale Nasze publikacje...
Read More
Strefa Doradztwa Zawodowego 2024

Strefa Doradztwa Zawodowego 2024

STREFA DORADZTWA ZAWODOWEGO 2024 Wasze dziecko stoi przed wyborem szkoły i zastanawiacie się, w jaki sposób możecie je wesprzeć? Poniżej zamieszczamy informacje na temat procesu rekrutacji oraz czynników, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu dalszej edukacji. Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych:  w szkołach, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES oraz w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego. Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie: Monika Postuła oraz Mirosława Rutkowska. Indywidualne konsultacje dla uczniów Konsultacje odbywać się będą przez Internet, z wykorzystaniem komunikatora Teams. Osoby zapisane na spotkanie zdalne, dzień wcześniej, otrzymają na podany przy zgłoszeniu adres mailowy, link do spotkania. Harmonogram i zapisy na stronie: Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi Prezentacja dla rodziców uczniów klas VIII jest dostępną na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: "Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej" (pdf; 4522 KB; PL). Z informacją  zawierającą terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i...
Read More
Nieodpłatne konsultacje psychologiczne w 2024 – Fundacja CEL

Nieodpłatne konsultacje psychologiczne w 2024 – Fundacja CEL

NIEODPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE W 2024 ROKU - FUNDACJA CEL Fundacja C.E.L. zaprasza na indywidualne konsultacje psychologiczne. Jesteśmy psychologami, pedagogami, psychoterapeutami z wieloletnim doświadczeniem i dobrym przygotowaniem do pracy terapeutycznej. Różnimy się w podejściach, ale dla każdego z nas ważne jest myślenie systemowe. Wiemy i widzimy jak to co dzieje się na świecie utrudnia funkcjonowanie wielu rodzinom i osobom. W Fundacji C.E.L. nie prowadzimy długoterminowej psychoterapii, ale możemy zaproponować kilka rozmów z terapeutą. Takie rozmowy pomagają w radzeniu sobie ze stresem, spojrzeniu na bieżące problemy z innej perspektywy, uruchomieniu procesu zmiany i przygotowaniu się do tego, co czeka nas za chwilę… Oczywiście kilka spotkań to tylko jakiś krok, ale może warto zacząć od niego, żeby mieć większą orientację dokąd chcę zmierzać, gdzie są moje zasoby i skąd brać siły do pokonywania kolejnych wyzwań na które sami się nie decydowaliśmy. Kilka spotkań to może nie pakiet marzeń, ale wystarcza czasami do tego, żeby rozwiązać bieżący problem, zobaczyć kierunek i dowiedzieć się co i jak...
Read More
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego

Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego

PILOTAŻ CENTRÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO Zmienia się leczenie psychiatryczne w Polsce z izolacyjnego na środowiskowe. W ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego powstanie 129 centrów zdrowia psychicznego. Można skorzystać z ich pomocy zgłaszając się do punktów zgłoszeniowo koordynacyjnych bez zapisów. Wystarczy przyjść. W miejscach tych dyżurują specjaliści w godz. 8-18. Na podstawie rozmowy z nimi zostaje opracowany wstępny plan leczenia. Pomoc w przypadkach pilnych jest udzielana w ciągu 72 godzin. Mogą to być regularne wizyty u psychiatry, psychoterapia indywidualna lub grupowa, pobyt na oddziale dziennym, leczenie domowe oparte na wizytach w domu pacjenta i terapeutycznej pracy z nim i jego rodziną. W przypadkach nagłych, wymagających hospitalizacji centra proponują opiekę całodobową w szpitalu, z którym współpracują. Gdzie znajdują się Centra? Dane teleadresowe do wszystkich obecnie funkcjonujących CZP znajdują się w zakładce mapa. Wystarczy wybrać swoje województwo i odnaleźć najbliższe Centrum. Centra Zdrowia Psychicznego dedykowane są dla osób powyżej 18 roku życia. Link do strony internetowej: https://czp.org.pl/ ...
Read More
Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Zalecenia służą zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży uczęszczających do: form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym korzystającym z opieki dziennego opiekuna na podstawie umowy zawartej przez m.st. Warszawa, przedszkoli, szkół, placówek działających na podstawie Prawa oświatowego, instytucji kultury, placówek wsparcia dziennego, ośrodka interwencji kryzysowej, jednostek działających w zakresie sportu i rekreacji, prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz realizujących zadania m.st. Warszawy na jego zlecenie. Zalecenia dotyczą również dzieci i młodzieży korzystającej z oferty organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujących zadania na zlecenie m.st. Warszawy. Zalecenia wpisują się w zadania wyżej wymienionych jednostek i podmiotów, dotyczą zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz podejmowania działań w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. ZALECENIA OGÓLNE Kierownicy jednostek, oraz inne podmioty wskazane na wstępie biorą pod uwagę zalecenia we własnym zakresie i wdrażają je odpowiednio...
Read More
Prośba o pomoc – zaginął Krzysztof Dymiński

Prośba o pomoc – zaginął Krzysztof Dymiński

PROŚBA O POMOC - ZAGINĄŁ KRZYSZTOF DYMIŃSKI Zwracam się do Państwa w imieniu Agnieszki i Daniela Dymińskich, rodziców zaginionego Krzysztofa, będę wdzięczna za poświęcenie kilku minut na przeczytanie tej wiadomości. Od kilku miesięcy szukamy zaginionego Krzysztofa Dymińskiego, lat 16. Wyszedł z domu 27.05.2023 roku. Krzysztof może w tym momencie przebywać w każdym miejscu na terenie całej Polski. Dlatego, jako grupa poszukująca i przyjaciele rodziców, zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o przekazanie uczniom informacji o zaginionym Krzysztofie Dymińskim np. podczas godzin wychowawczych, przekazanie pracownikom i rodzicom uczniów informacji o zaginionym Krzysztofie Dymińskim np. na wywiadówkach, zebraniach kadry, wydrukowanie (https://dyminski.pl/pliki-do-pobrania/) lub zamówienie plakatów (https://dyminski.pl/174-2/) i wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu, jeśli ktoś z Kadry lub Uczniów widział podobnego chłopca, prosimy o kontakt do rodziny pod nr telefonu 604 944 800 lub wypełnienie zgłoszenia https://dyminski.pl/zglos-jesli-widziales-poszukiwanego/. Wszelkie informacje można także uzyskać na powstałej oficjalnej stronie dotyczącej Krzysia Dymińskiego – dyminski.pl Krzyś to dobre dziecko, nastolatek, który nigdy nie sprawiał problemów wychowawczych. Dobry...
Read More