PAKIETY INFORMACYJNE DOT. DZIECKA Z AUTYZMEM ORAZ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – FUNDACJA SYNAPSIS

Szanowni Państwo,

Na prośbę Fundacji SYNAPSIS, działającej od ponad 30 lat na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób w spektrum autyzmu, udostępniamy Państwu Pakiety zawierające informacje o specyfice zaburzeń autystycznych oraz rekomendacje mogące pomóc w działaniach z udziałem osób w spektrum autyzmu.

Dobro dziecka z autyzmem w procesie określania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej  – pakiet informacyjny dla profesjonalistów i rodziców (pdf; 303 KB; PL)

Osoby ze spektrum autyzmu – pakiet informacyjny dla służb ratowniczych i interwencyjnych (pdf; 295 KB; PL)

Logo Fundacji Synapsis