“Młodzi Cyfrowi” – materiały edukacyjne – Fundacja Dbam o Mój Zasięg

“Młodzi Cyfrowi” – materiały edukacyjne – Fundacja Dbam o Mój Zasięg

"MŁODZI CYFROWI" - MATERIAŁY EDUKACYJNE - FUNDACJA DBAM O MÓJ ZASIĘG Zapraszamy Państwa do poczytania i zapoznania się z niezwykle ciekawymi materiałami Fundacji "Dbam o Mój Zasięg" o tematyce uzależnienia od internetu i smartfona wśród dzieci i młodzieży - link do materiałów.  ...
Read More
Świat zmysłów – wstęp do integracji sensorycznej

Świat zmysłów – wstęp do integracji sensorycznej

NASZE PUBLIKACJE Świat zmysłów – wstęp do integracji sensorycznej Otaczający nas świat bogaty jest w kolory, kształty, dźwięki, zapachy. To, jak zwierzęta postrzegają świat, zależy od posiadanych przez nie układów sensorycznych. Delfiny czy nietoperze używając echolokacji są w stanie określić wielkość, kształt, strukturę, grubość i położenie obiektu. Jest to możliwe dzięki temu, że posiadają wykształcone w procesie ewolucji narządy do emisji i odbioru ultradźwięków. Niektóre zwierzęta, np. żółwie morskie posiadają umiejętność wykrywania kierunku linii pola magnetycznego, co ułatwia im orientację w przestrzeni. Ryby i płazy wodne posiadają narząd linii bocznej wykrywający drgania wody. Jest to dla tych zwierząt źródło informacji o przeszkodach na drodze, o przemieszczających się obiektach. Człowiek również poznaje świat za pomocą układów sensorycznych, czyli układów zmysłowych, czy jeszcze inaczej systemów zmysłowych. Wszyscy potrafimy wymienić pięć podstawowych zmysłów występujących u człowieka, za pomocą których odbierane są informacje z otaczającego nas środowiska. Są to: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Oprócz wymienionych, istnieją jeszcze inne układy sensoryczne: układ przedsionkowy (nazywany zmysłem równowagi)...
Read More
Rozwój społeczno-emocjonalny dzieci – tabela umiejętności

Rozwój społeczno-emocjonalny dzieci – tabela umiejętności

NASZE PUBLIKACJE Rozwój społeczno-emocjonalny dzieci – tabela umiejętności Poniższa tabela przedstawia zbiór umiejętności rozwojowych z obszaru społeczno-emocjonalnego, które powinny osiągnąć dzieci do 6 roku życia. Gdy rodzic obserwuje u swojego dziecka nieprawidłowości powinien zgłosić się do specjalisty, który będzie w stanie postawić diagnozę oraz dopasować wsparcie odpowiednio do problemów dziecka i/lub rodziny. Warto pamiętać, że im szybciej ewentualne trudności zostaną zdiagnozowane, tym lepsze będą efekty stymulacji. Dodatkowo warto wspomnieć, że różne zdolności nie pojawiają się u wszystkich dzieci dokładanie w tym samym momencie. Rozwój każdego dziecka jest bardzo indywidualny i zależy od wielu czynników zarówno genetycznych, jak i środowiskowych czy temperamentalnych, dlatego w tabeli określone są orientacyjne przedziały występowania określonych zachowań. Autor: mgr Aleksandra Wielgosz - psycholog...
Read More
Trudne emocje u dzieci

Trudne emocje u dzieci

NASZE PUBLIKACJE Trudne emocje u dzieci Bardzo często do gabinetu psychologa trafiają rodzice, którzy za powód swojej wizyty podają trudności emocjonalne dziecka. Opowiadają o ich wybuchach złości czy płaczu, histeriach, agresji, napadach smutku lub strachu. Często te zachowania są interpretowane jako „trudne”, „nieprzewidywalne”, „nieadekwatne” lub nazywane „nieposłuszeństwem”, „złośliwością”. Postaram się w tym artykule spojrzeć na to z innej strony i wytłumaczyć rodzicom skąd takie zachowania mogą się brać. Warto zacząć od wytłumaczenia, że emocje, to złożony zespół zmian zarówno cielesnych, jak i psychicznych. Obejmuje pobudzenie fizjologiczne (zmiany neuronalne, hormonalne, trzewiowe, mięśniowe), procesy poznawcze (interpretowanie, wspomnienia, oczekiwania), uczucia (stan afektywny, ton uczuciowy) i reakcje behawioralne (ekspresja, działania) wykonywane w odpowiedzi na sytuację ważną dla danej osoby (Klieinginna, Kleinginna, 1981). Oznacza to, że jest to proces bardzo złożony i nie obejmuje jedynie widocznych jej oznak jak płacz czy krzyk. Za każdym takim „trudnym” zachowaniem stoi jakaś ważna dla człowieka potrzeba. Możemy być jej świadomi lub nie, ale to nasz stosunek do danej sytuacji determinuje nasze...
Read More
Rozwój i wspieranie pewności siebie u dzieci

Rozwój i wspieranie pewności siebie u dzieci

NASZE PUBLIKACJE Rozwój i wspieranie pewności siebie u dzieci Poczucie własnej wartości, jako ogólna ocena własnej osoby, w uproszczeniu określa to, jak bardzo lubimy osobę za jaką się uważamy (Bee, 2004). Wpływa na to, jak podchodzimy do samych siebie, do swoich możliwości i zasobów, wiąże się również z poziomem naszej motywacji, samoświadomości oraz budowaniem tożsamości. Pewność siebie to ogólne, ale też bardzo złożone zjawisko, nierozerwalnie powiązane z koncepcją samego siebie. W procesie jej tworzenia ważne są osobiste doświadczenia oraz to, jak dziecko jest odbierane przez środowisko zewnętrzne (Marsh, 1990). Aspekt samooceny jest tutaj bardzo ważny, jest on jednak wynikiem dwóch wewnętrznych osądów: „jaki chciałbym /chciałabym być” (lub myślę, że powinien/powinnam, być) oraz „jaki/jaka myślę, że jestem” (Harter, 1987; 1990). Miedzy tymi dwoma aspektami może istnieć rozbieżność - gdy jest niewielka, poczucie wartości jest zwykle wysokie, jeśli jednak rozdźwięk jest zbyt duży, dziecko uważa, że nie może sprostać wyznaczanym celom i wartościom, a wtedy samoocena jest obniżona. Drugi główny czynnik wpływający na poczucie własnej wartości,...
Read More