WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB PRZEŻYWAJĄCYCH KRYZYS PSYCHICZNY

W związku z sytuacją wynikającą z zagrożenia zarażeniem koronawirusem COVID-19, organizowanie jest wsparcie psychologiczne dla osób przeżywających kryzys psychiczny telefonicznie oraz  on-line:

  • Poradna “Uniwersytet dla Rodziców” tel: 22 822 71 68 lub 22 822 24 46 (wsparcie psychologiczne dla rodziców i dorosłych)

  • Warszawskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl (wsparcie w sprawach związanych z nauką on-line)

  • W sytuacjach kryzysowych jest możliwości skorzystania z telefonu zaufania: 116111.