WOLNE MIEJSCA W GRUPIE DLA RODZICÓW DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w grupie wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. Chętnych rodziców prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie Poradni (tel. 22 760 03 87). Spotkania grupy wsparcia odbywają się dwa razy w miesiącu: w soboty w godzinach 8:00 – 12:00. W kolejności zgłoszeń i w miarę wolnych miejsc będziemy zapraszały na konsultację z prowadzącymi. Odbycie konsultacji jest obowiązkowe przed przyjęciem do grupy. Ilość miejsc jest ograniczona!

Prowadzący:
Dorota Zientak – psycholog
Anna Morawska – psycholog