PEDIATRYCZNA PRZYCHODNIA POLSKO-UKRAIŃSKA “KLINIKA MOJE DZIECKO” – CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości prowadzi w Warszawie pediatryczną przychodnię polsko-ukraińską “Klinika Moje Dziecko”. Na ten moment placówka współpracuje ze szkołami ukraińskimi i fundacjami działającymi na terenie Warszawy. Poza lekarską pomocą pediatryczną Centrum prowadzi również działania związane z psychologią i psychoterapią dla dzieci. CWRO proponuje nowe działania skierowane do dzieci rodziców ukraińsko i rosyjskojęzycznych w tym dzieci np. z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji. 

Jeżeli nie mają Państwo w swojej kadrze osób ukaińsko/rosyjsko języcznych prosimy o kierowanie dzieci obcego pochodzenia do placówki na pełne diagnozy. Centrum prowadzi precyzyjną diagnostykę ogólnorozwojową medyczną i psychologiczną dzieci w wieku szkolnym. Bazując na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu opiniuje w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole oraz o dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Ulotka pediatrycznej przychodni polsko-ukraińskiej "Klinika Moje Dziecko" - język ukraiński
Ulotka pediatrycznej przychodni polsko-ukraińskiej “Klinika Moje Dziecko” – język ukraiński
Ulotka pediatrycznej przychodni polsko-ukraińskiej "Klinika Moje Dziecko" - język polski
Ulotka pediatrycznej przychodni polsko-ukraińskiej “Klinika Moje Dziecko” – język polski

Logo CWRO