OFERTA SUPERWIZJI DLA PRACOWNIKÓW PORADNI I SZKÓŁ – PORADNIA MOP

Serdecznie zapraszamy do zapisu na półotwarte grupy superwizyjne w Poradni MOP. W każdej z grup są jeszcze wolne miejsca. Jest to możliwość uzyskania wsparcia i superwizji prowadzonej pracy psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej, wychowawczej i budowania środowiska wsparcia pomiędzy specjalistami z różnych szkół i poradni. Superwizje prowadzą psychoterapeutki pracujące w Poradni MOP. Szczegółowe informacje o prowadzących znajdują się na stronie Poradni MOP w ofercie dla profesjonalistów: www.mop-poradnia.pl

Celem spotkań grupy jest omawianie własnej pracy w szkole czy poradni, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy, pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom, osobisty rozwój umiejętności, technik i  warsztatu pracy psychologicznej i terapeutycznej, możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy z uczniami, rodzicami, współpracownikami. Spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi, rodzicom w placówce oświatowej. Spotkania przewidują też korzystanie ze wsparcia zawodowego i osobistego wspierającego wzrost i rozwój uczestników.

Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa do wypełnienia i przesłania na adres podany na karcie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ewa Obuch–Woszczatyńska  – koordynator grup superwizyjnych w Poradni MOP

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w grupie superwizyjnej - Poradnia MOP (awers)

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w grupie superwizyjnej - Poradnia MOP (rewers)