#DEBATA WSB: “NAUCZYCIEL 2.0. CO ZABIERZEMY DO KLAS ZE ŚWIATA ONLINE?”

Zapraszamy na #DebataWSB: Nauczyciel 2.0: Co zabierzemy do klas ze świata online? Przyjrzymy się bliżej temu, jak wygląda nauczanie zdalne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na szereg pytań dotyczących jakości kształcenia na odległość, a także porozmawiamy o możliwościach i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą wykorzystanie technologii w edukacji.

Razem z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać między innymi o:

  • największych wyzwaniach zdalnego nauczania
  • potencjale, który niesie technologia,
  • potrzebach uczniów i potrzebach nauczycieli,
  • dobrych praktykach w procesie zdalnego nauczania, które można przenieść do sal lekcyjnych.

Prelegenci:

dr Mirosław Zientarski – metodyk e-learningu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
dr Joanna Minta, prof. DSW – pedagog, dziekan Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
Zyta Czechowska – Nauczycielka Roku 2019, terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej,
dr Dominika Wiśniewska – promotorka edukacji z wykorzystaniem technologii, Fundacja PFR,
Dawid Łasiński – Pan Belfer, nauczyciel chemii, youtuber.

Moderator:
dr Maciej Kawecki – ekspert z zakresu nowych technologii, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.