Wykaz książek i gier planszowych usprawniających różne funkcje odpowiadające za uczenie się. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i życzymy dobrej zabawy!

Pomocne strony:

  • Dyktanda.pl
    Jeśli chcą Państwo zwiększyć szanse dziecka na zapamiętanie pisowni trudnego słowa, poproście je o zapisywanie tych słów w zeszycie, a najlepiej całego dyktanda. Ręczne zapisywanie ze słuchu uruchamia pamięć słuchową, wzrokową i kinestetyczno-ruchową, czyli znacząco zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego zapamiętania prawidłowej pisowni wyrazu. Jak pokazują badania, samo klikanie w wybór prawidłowej litery jest dużo mniej skutecznym sposobem na zapamiętanie pisowni danego wyrazu, gdyż uruchamia tylko pamięć wzrokową.