USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

Uśmiechający się chłopiec w słuchawkach słuchający muzyki

  • Małgorzata Barańska „Koło ucha brzęczy bąk – materiały do ćwiczeń percepcji słuchowej i wzrokowej”
  • Małgorzata Barańska, Magdalena Hinz „Kto posłucha, ten usłyszy. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla najmłodszych uczniów”
  • Małgorzata Podleśna „Gumowe ucho – ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym”
  • Elżbieta Szymankiewicz „Dyslektyczne ucho – zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją”
  • Anna Tońska-Szyfelbein „Chodzą słuchy, czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum”
  • Anna Tońska-Mrowiec, Iwona Pojmaj „Zabawy słuchowe – ćwiczenia dla uczniów klas 0 i I–III”