Dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Szkoła Podstawowa nr 394 w Warszawie przy ul. Mahatmy Gandhiego 13 to jedyna szkoła publiczna przeznaczona dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Placówka specjalizuje się  w pracy z osobami z zaburzeniami zachowania, mającymi niepowodzenia szkolne, uczniami, którzy nie wierzą w swoje możliwości, mają skomplikowaną sytuację rodzinną. W szkole prowadzi się różnorodne oddziaływania pedagogiczno-psychologiczne, terapeutyczne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz z mediatorem. Powyżej wymienione działania, a także małe grupy klasowe dają większą szansę na korektę niewłaściwych zachowań i sukces edukacyjny.

Od września szkoła planuje utworzenie nowych klas (IV A, VI B i 8C) oraz nabór uzupełniający w istniejących klasach (V – VIII).

Oferta jest skierowana dla uczniów posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym oraz wymagających specjalistycznego całorocznego prowadzenia pod kątem edukacji, opieki i wychowania.

Zapraszamy do kontaktu ze szkołą: 22 635 44 27; sp394@edu.um.warszawa.pl