STREFA DORADZTWA ZAWODOWEGO 2021

Wasze dziecko stoi przed wyborem szkoły i zastanawiacie się, w jaki sposób możecie je wesprzeć? Poniżej zamieszczamy informacje na temat procesu rekrutacji oraz czynników, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu dalszej edukacji.

Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych:  w szkołach, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES oraz w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego. Obecnie wszyscy doradcy zawodowi dostępni są on-line.
Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie: Monika Postuła oraz Mirosława Rutkowska.

Indywidualne konsultacje dla uczniów

Konsultacje odbywać się będą przez Internet, z wykorzystaniem komunikatora Teams. Osoby zapisane na spotkanie zdalne, dzień wcześniej, otrzymają na podany przy zgłoszeniu adres mailowy, link do spotkania.

Harmonogram i zapisy na stronie: Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi

Prezentacja dla rodziców uczniów klas VIII jest dostępną na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: „Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej” (pdf; 4522 KB; PL).

Z informacją  zawierającą terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych można zapoznać się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczniowie klas VIII ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w szkole, do której obecnie uczęszczają. Uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli sami wygenerować login i hasło dostępu do systemu.

Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru. Można będzie to zrobić osobiście w sekretariacie placówki, przesłać zeskanowane dokumenty drogą elektroniczną na adres podany na stronie internetowej szkoły (w zakładce rekrutacja) lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

Zachęcamy do udziału w XXXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym, podczas którego uczniowie będą mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych Międzynarodowy Salon Edukacyjny 2021 – Perspektywy

Salon Szkół Wyższych:

6 marca – kierunki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne,
13 marca – kierunki techniczne, ścisłe i rolnicze,
20 marca – kierunki medyczne, sportowe i przyrodnicze.

Salon Maturzystów „Perspektywy 2021” – w dniach – 16-29 września zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach online, gdzie odbędzie się 10 jednodniowych wydarzeń regionalnych, wykłady OKE wraz z możliwością pytań do ekspertów, prezentacje uczelni i wywiady ze studentami, strefa poradnictwa oraz stoiska uczelni w strefie Expo.
Logo Perspektywy

Prezentacje Warszawskich Szkół Ponadpodstawowych:

26 – 27 marca – warszawskie licea, technika i szkoły branżowe I stopnia przedstawią swoją ofertę w formie prezentacji online, przygotowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy i Perspektywy. Odwiedzając ponad 150 wirtualnych stoisk, będzie można poznać szkołę i porozmawiać na czacie z jej przedstawicielami.

Ogólnopolski salon Liceów i Techników: 
28 marca – uczniowie klas ósmych i ich rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertami kształcenia w liceach akademickich, szkołach wyznaniowych, wojskowych i artystycznych, a także liceach i technikach informatycznych oraz placówkach niepublicznych.

Darmowa, interaktywna podróż po świecie zawodów jest możliwa na stronie Mapy Karier.

W tym informatorze znajdą Państwo oferty edukacyjne placówek specjalnych wszystkich typów, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, także samorządowego specjalnego ośrodka wychowawczego i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5. We wstępie do informatora znajduje się wiele informacji o aktualnych przepisach prawa, wykazy (bądź linki do nich) zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, zespołów wczesnego wspomagania, specjalistycznych punktów konsultacyjnych oraz linki do obowiązujących w mieście procedur, wytycznych i rekomendacji związanych z Covidem-19 i wsparciem szkół w zakresie edukacji zdalnej.

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji znajduje się cykl filmów: „Drogi zawodowe”.

Przy wyborze szkół średnich pomocne będą także wyszukiwarki szkół ponadpodstawowych:

https://wyszukiwarka.spw.edu.pl/

https://wybieramszkole.pl/

https://www.otouczelnie.pl/

Orientacyjną liczbę punktów, które mogą uzyskać uczniowie podczas rekrutacji do szkoły średniej można obliczyć korzystając z kalkulatora punktów.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Ranking szkół „Perspektywy 2021”: liceów warszawskich oraz ranking wojewódzki techników.

Informacje o dniach otwartych on-line, filmy, prezentacje o szkołach zamieszczane są na bieżąco na stronie spw.edu.pl.

Jeśli interesuje Państwa prognoza zapotrzebowania na wybrany zawód, na stronie barometrzawodow.pl można sprawdzić, jakie będą szanse na znalezienie pracy w danej profesji w różnych lokalizacjach.

Uwaga, konkurs!!!

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych m.st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”.  To już VII edycja konkursu, który cieszy się popularnością wśród uczniów w każdym wieku. Udział w konkursie stanowi dla dzieci i młodzieży doskonałą okazję, by pogłębić wiedzę na temat zawodów na współczesnym rynku pracy, wykazać się kreatywnością i twórczym spojrzeniem na obszar pracy zawodowej i dróg kształcenia. Więcej szczegółów na temat zasad i terminów konkursu znajduje się na stronie WCIES  Konkurs „Mój wymarzony zawód”.

Testy, kwestionariusze, ankiety:

Darmowy Test Osobowości

Opracowała: Monika Postuła

Życzymy dobrych wyborów i zachęcamy do kontaktu!