Szanowni Państwo,

Wasze dziecko stoi przed wyborem szkoły i zastanawiacie się, w jaki sposób możecie je wesprzeć? Poniżej zamieszczamy informacje na temat procesu rekrutacji oraz czynników, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu dalszej edukacji.

Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych:  w szkołach, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES oraz w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego. Obecnie wszyscy doradcy zawodowi dostępni są on-line.
Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie: Monika Postuła oraz Mirosława Rutkowska. (Harmonogram dyżurów specjalistów).

Prezentacja dla rodziców uczniów klas VIII: „Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej”(,pdf) (WCIES).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zamieszczone przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w tej prezentacji (.pdf)

Poradnik dla rodziców i kandydatów szkół ponadpodstawowych „Jak mądrze wybierać i wspierać”(.pdf) zawiera informacje na temat czynników, o których warto pamiętać podczas wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Na stronie Biura Edukacji w zakładce „Rekrutacja do szkół, przedszkoli i placówek” będą ukazywać się komunikaty, w których przekazane zostaną szczegółowe informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej (.doc) w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m. st. Warszawę.

Plan naboru (.xls) do liceów ogólnokształcących, techników i szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021.

Aby zapoznać się z ofertą warszawskich szkół zawodowych odsyłamy do informatora: „Technika i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy”.

Darmowa, interaktywna podróż po świecie zawodów jest możliwa na stronie Mapy Karier.

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji znajduje się cykl filmów: „Drogi zawodowe”.

Przy wyborze szkół średnich pomocne będą także wyszukiwarki szkół ponadpodstawowych:

http://wyszukiwarka.spw.edu.pl/

https://wybieramszkole.pl/

https://www.otouczelnie.pl/

Orientacyjną liczbę punktów, które mogą uzyskać uczniowie podczas rekrutacji do szkoły średniej można obliczyć korzystając z kalkulatora punktów.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Ranking szkół „Perspektywy 2020”: liceów warszawskich oraz ranking wojewódzki techników.

Jeśli interesuje Państwa prognoza zapotrzebowania na wybrany zawód, na stronie barometrzawodow.pl  można sprawdzić, jakie będą szanse na znalezienie pracy w danej profesji w różnych lokalizacjach.

Testy, kwestionariusze, ankiety:

Darmowy Test Osobowości

Propozycja dla maturzystów: http://www.kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/

Opracowała: Monika Postuła

Życzymy dobrych wyborów i zachęcamy do kontaktu on-line!