ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI OD 27 MARCA 2021 R.

W związku ze wzrastającym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 , od 27 marca b.r. zostają wprowadzone na terenie całego kraju nowe obostrzenia. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 23 pracuje przez cały czas trwania pandemii. Dbając o zdrowie naszych klientów w okresie od 27 marca 2021 do 18 kwietnia 2021 r. wstrzymujemy  prowadzenie zajęć grupowych oraz wprowadzamy ograniczenia w zakresie terapii indywidualnych prowadzonych w bezpośrednim kontakcie. Proponowane działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa.

Informujemy, że sekretariat Poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, w soboty nieczynny. W Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego prosimy, aby wcześniej umawiać się na wizyty ze specjalistami. Z sekretariatem prosimy kontaktować się mailowo: ppp23@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie 22 760 03 87.

ZASADY OGÓLNE

Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują rekomendacje GIS (pdf; 215 KB; PL) dlatego będziecie Państwo poproszeni o wpisanie się do ewidencji osób przychodzących oraz o wypełnienie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna (pdf; 494 KB; PL). Pamiętajmy o maseczkach, rękawiczkach i dezynfekowaniu rąk przed wejściem do Poradni. W celu uniknięcia zarażenia COVID-19 prosimy o wyposażenie podopiecznych w przybory do pisania (długopis, ołówek oraz kredki).

UWAGA! 

Terminy diagnoz, konsultacji i terapii będziemy z Państwem ustalać indywidualnie.

Sprawy, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego, dotyczące umówienia się na wizytę, omówienia wyników diagnozy, porady lub konsultacji prosimy w miarę możliwości ustalać telefonicznie lub mailowo. Jeśli Państwo wyrazicie zgodę na kontakt inny niż bezpośredni (doc; 26 KB; PL), wskazany przez Państwa specjalista skontaktuje się na adres lub numer telefonu zaproponowany przez Państwa. Informacja dla klientów dotycząca kontaktu z Poradnią

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Zespoły Orzekające działają, zgodnie z przyjętymi procedurami.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest wcześniej przeprowadzona diagnoza przez specjalistów, aktualne zaświadczenie lekarskie – do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz opinia z przedszkola/szkoły, do której dziecko/uczeń uczęszcza.

Wszystkie opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni lub przez skrzynkę podawczą (e-PUAP) lub skan wniosku przesłany na adres mailowy ppp23@edu.um.warszawa.pl.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w poniedziałki, zgodnie z wpływającymi wnioskami.

W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe! Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia dziecka zostańcie w domu! Decyzję o przyjściu do Poradni podejmują rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia.

 

Odpowiedzialność nas wszystkich pozwoli nam na szybszy powrót do normalności. Czekamy na Was 🙂

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją,
prosimy śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.