ZAPROSZENIE DO PROJEKTU BADAWCZEGO – INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa wraz z Dzieckiem do wzięcia udziału w projekcie badawczym „Mózgowe i poznawcze podłoże deficytu ortograficznego”. Badania prowadzone będą w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauki w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem dr Agnieszki Dębskiej – psycholog i badaczki dysleksji z wieloletnim doświadczeniem.

Celem projektu jest szczegółowe zbadanie dysortografii oraz dysleksji. Dzieci z dysortografią charakteryzują się dobrą umiejętnością czytania przy jednoczesnym problemie z poprawną pisownią ortograficzną. Jesteśmy zainteresowane zbadaniem dzieci zarówno z dysortografią, jak i z dysleksją oraz typowo czytających i piszących w celach porównawczych. Pragniemy także sprawdzać, jak sytuacja pandemiczna wpływa na rozwój językowy i w tym celu poprosimy o wypełnienie kwestionariusza z pytaniami dotyczącymi przebiegu edukacji dziecka. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej, które są ogólnie zdrowe, nie mają wady słuchu ani stałego aparatu ortodontycznego, protezy lub innych metalowych elementów w ciele.

Podczas trzech spotkań w Instytucie dziecko poproszone zostanie o wykonanie różnych zadań i testów w formie tradycyjnej (na papierze; czytanie prostych tekstów, pisanie dyktand wyrazowych, testowanie pamięci itp.) oraz komputerowej (uczenie się zasad sztucznej ortografii w formie krótkiej prezentacji). Jedno spotkanie odbędzie się z użyciem skanera rezonansu magnetycznego, aby sprawdzić funkcjonowanie mózgu dziecka podczas wykonywania zadań językowych. Badanie to jest nieinwazyjne i zupełnie bezpieczne dla dziecka. Skaner obsługiwać będzie technik radiologii. Obecny będzie także psycholog, który przeprowadzi z dzieckiem testy psychologiczne poza skanerem oraz wyjaśni polecenia zadań wykonywanych w skanerze. Państwo natomiast zostaną poproszeni o wypełnienie kilku kwestionariuszy za pośrednictwem strony internetowej. Oczywiście rodzice/prawni opiekunowie mogą być obecni przy każdej części badania i obserwować jego przebieg. Zapewniamy także, że badania na terenie Instytutu odbędą się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w związku z panującą sytuacją epidemiczną.

Całość badań będzie się odbywała w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przy ulicy Pasteura 3 w Warszawie we wcześniej ustalonych, najdogodniejszych dla Państwa terminach. W projekcie przewidziane jest łączne wynagrodzenie w wysokości 400 zł (po 100 zł oddzielnie za każdą z dwóch wizyt z testami psychologicznymi i 200 zł za wizytę w rezonansie magnetycznym). Za udział w każdej części badania dzieci otrzymają trzy różne nagrody rzeczowe. Ponadto prześlemy Państwu opis psychologiczny przeprowadzonych testów, a także – w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w uzyskanym obrazie – opis struktury mózgu dziecka wykonany przez lekarza radiologa.

Wierzymy, że udział w badaniu będzie dla dziecka nowym, ciekawym doświadczeniem. Pragniemy też podkreślić, że niniejsze badania przyczynią się do lepszego rozumienia i pogłębiania wiedzy na temat dysleksji i dysortografii. Pomogą również opracować nowe metody badawcze, które w przyszłości mogą zostać wdrożone w poradniach psychologicznych.

Chęć wzięcia udziału w badaniu można wyrazić poprzez wejście w zakładkę “Zgłoś dziecko” na stronie www.orto.nencki.gov.pl i podanie adresu mailowego, a następnie wypełnienie wstępnych kwestionariuszy. Po zakwalifikowaniu do projektu pracownik z Instytutu skontaktuje się w celu umówienia pierwszej wizyty, podczas której poprosimy o wypełnienie zgód na udział w badaniu. W razie pytań dotyczących procesu rekrutacji prosimy pisać na adres: ma.wojcik@nencki.edu.pl. Badanie jest anonimowe – dane osobowe dzieci i ich rodzin są zbierane wyłącznie do celów statystycznych, a dane teleadresowe – dla umożliwienia nam kontaktu z Państwem. Nie będą one nigdzie ujawniane. Państwo oraz Państwa Dziecko będziecie mieli prawo odmówić dalszego udziału w badaniu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania i chcecie otrzymać więcej informacji o projekcie, prosimy o kontakt z kierowniczką projektu dr Agnieszką Dębską (adres mailowy: a.debska@nencki.edu.pl) lub doktorantką Martą Wójcik (adres mailowy: ma.wojcik@nencki.edu.pl). Dodatkowe informacje mogą też Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.orto.nencki.gov.pl, za pośrednictwem której mogą się też Państwo bezpośrednio zgłosić do udziału w badaniu.

Z wyrazami szacunku
Kierownik projektu
dr Agnieszka Dębska

Plakat Projektu IBN