ZAPROSZENIE DLA UCZNIÓW W WIEKU 10-15 LAT I ICH RODZICÓW DO UDZIAŁU W GRUPIE „RELACJA DAJE SIŁĘ” – FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

Zapraszamy na cykl rodzinnych zajęć grupowych organizowanych w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 15 lat i ich rodziców. Podczas cyklu zajęć grupowych dzieci będą miały szanse nauczyć się lepszego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i podnieść poczucie własnej wartości. Celem spotkań dla opiekunów jest poniesienie kompetencji wychowawczych i wzmacnianie więzi między dziećmi i rodzicami.

Spotkania będą odbywać się równolegle w 3 grupach – dziecięca (10-12 lat), młodzieżowa (13-15 lat) i grupa dla opiekunów/rodziców.

Aktualnie mamy miejsca głównie dla dzieci starszych (13-15 lat) i ich rodziców. Oczywiście jeśli w rodzinie jest dwoje dzieci kwalifikujących się do dwóch grup wiekowych, również zapraszamy do zgłoszeń.

Spotkania odbędą się w naszym warszawskim Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w dniach: 14 i 15 maja oraz 4 i 5 czerwca. Każda grupa będzie prowadzona przez 2 terapeutów.

Zapisy na grupę możliwe są pod nr telefonu 22 826 88 62.

Spotkania grupy realizowane są w ramach umowy z m.st. Warszawą „Centrum Pomocy Dzieciom: Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla dzieci dotkniętych przemocą i ich rodzin”.
Logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę