WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W KONTEKŚCIE PANDEMII

DYŻUR TELEFONICZNY

Dyżur psychologa/psychoterapeuty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23: piątki w godz: 08:00-10:00 i 11:00-13:00 pod numerem telefonu: 517 248 311.

Telefon interwencyjny w ramach Psychologicznego Centrum Wsparcia:

 • poniedziałki w godz. 10:00-14:00 pod numerem telefonu: 519 047 372Poradnia MOP
 • środy w godz. 10:00-14:00 pod numerem telefonu: 510 205 050Uniwersytet dla Rodziców
 • piątki w godz. 10:00-14:00 pod numerem telefonu: 519 047 370Poradnia OPTA

INTERWENCJE KRYZYSOWE

Pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom w nagłej i niespodziewanej sytuacji trudnej. Do interwenta kryzysowego dzieci, młodzież i ich rodzice kierowani są przez psychologa poradni opiekującego się daną placówką, dyrektora szkoły/przedszkola, pedagoga szkolnego, nauczyciela uczącego lub wychowawcę (celem jest udzielenie jak najszybszej pomocy osobie w kryzysie).

MEDIACJE

 • Pomoc szkołom i placówkom oświatowym, które chcą skorzystać z pomocy przy rozwiązaniu konfliktów w placówce (np. konflikty rówieśnicze o dużej skali; konflikty między rodzicami a dziećmi; konflikty między rodzicami a pracownikami szkoły/placówki),
 • Mediacje rodzinne (pomoc w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących sytuacji wychowawczej dziecka).

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Grupa terapeutyczna dla młodzieży przeżywającej trudności emocjonalne w związku z sytuacją pandemii i powrotem do szkoły,
 • TUS,
 • Trening pewności siebie z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Warsztat antystresowy,
 • Trening pewności siebie dla dzieci nieśmiałych,
 • Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

PSYCHOTERAPIA

 • Psychoterapia indywidualna dla dzieci, młodzieży,
 • Terapia rodzinna,
 • Wsparcie psychologiczne w sytuacji trudnej, psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców (głównie dotyczy rodziców dzieci objętych psychoterapią lub sytuacji, w których pomóc dziecku można przede wszystkim poprzez opiekuna).

SIECI WSPÓŁPRACY I GRUPY WSPARCIA

 • Sieć współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych,
 • Sieć współpracy logopedów,
 • Sieć współpracy w zakresie doradztwa zawodowego,
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera.

WSPARCIE W ZAKRESIE OPRACOWANIA I REALIZACJI PROGRAMÓW REINTEGRACYJNYCH

 • Przekazanie szkołom gotowych scenariuszy zajęć reintegracyjnych wraz z wytycznymi do ich realizacji,
 • Konsultacje specjalistów Poradni – wsparcie merytoryczne i metodologiczne w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć reintegracyjnych:

Opiekunowie terenowi:

Warszawa Wesoła

Przedszkole nr 259 – A. Wielgosz

Przedszkole nr 260 – A. Szmytkowska

Przedszkole nr 261 – A. Chorzela

Przedszkole nr 262 – A. Sekulska

Przedszkole nr 434 – M. Chorzela

 

Szkoła Podstawowa nr 171 – M. Postuła

Szkoła Podstawowa nr 172 – A. Płaczkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 173 – P. Bargar

Szkoła Podstawowa nr 174 – D. Zientak

Szkoła Podstawowa nr 353 – P. Bargar

Szkoła Podstawowa nr 385 – A. Kubas, A. Pietruczyk-Nowocień

 

Liceum Ogólnokształcące CLXIII – A. Pietruczyk-Nowocień

Warszawa Rembertów

Przedszkole nr 158 – A. Sekulska

Przedszkole nr 160 – A. Wielgosz

Przedszkole nr 243 – J. Goska

Przedszkole nr 376 – D. Zientak

Przedszkole nr 423 – J. Goska

 

Szkoła Podstawowa nr 254 – H. Furtak, K. Gola

Szkoła Podstawowa nr 189 – M. Postuła

Szkoła Podstawowa nr 217 – H. Furtak, K. Gola

Szkoła Podstawowa nr 376 – G. Baron

 

Liceum Ogólnokształcące LI – A. Pietruczyk-Nowocień