“UNICEF Wspólnie” – PLAFORMA INFORMACYJNA DLA OSÓB Z UKRAINY

Platforma informacyjna „UNICEF Wspólnie” to portal internetowy, który gromadzi istotne i ratujące życie informacje, rekomendacje i usługi dla rodziców, młodzieży i dzieci przebywających czasowo poza Ukrainą.

25 lutego 2022 r. granicę z Ukrainy do Europy przekroczyło ponad 3,7 mln Ukraińców. Ponad 60% tych osób przyjechało do Polski. Zdecydowana większość z nich to kobiety i dzieci, które mogą napotkać różne trudności.

UNICEF wraz ze swoimi partnerami połączył siły, aby podnieść poziom świadomości Ukraińców za granicą w zakresie zasad bezpieczeństwa i adaptacji w nowych warunkach. Na portalu znajdziesz oficjalne informacje: UNICEF, innych agencji ONZ, partnerów rządowych i zaufanych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Dla UNICEF-u i partnerów ważne jest, aby rodziny ukraińskie w Polsce i innych krajach miały dostęp do jasnych i prawdziwych informacji o tym, jak przystosować się do nowego miejsca zamieszkania za granicą. Dlatego powstała platforma internetowa „Wspólnie”, na której można znaleźć aktualne informacje od lokalnych i międzynarodowych organizacji dotyczące:

  • rejestracji w nowym kraju
  • opieki zdrowotnej, edukacji,
  • pomocy humanitarnej i finansowej;
  • poprawy stanu psychicznego;
  • ogólnych zasad bezpieczeństwa matek i dzieci uciekających przed wojną.

Зокрема, 25 лютого 2022 року понад 3.7 мільйонів українців перетнули кордон з України в Європу. Понад 60% із цих людей приїхали в Польщу. Переважна більшість із них – жінки та діти, які можуть стикнутись із різними труднощами.

ЮНІСЕФ разом із партнерами об’єднались, аби підвищити рівень обізнаності українців за кордоном щодо правил безпеки та адаптації в нових умовах. На порталі ви знайдете офіційну інформацію від: ЮНІСЕФ, інших установ ООН, урядових партнерів та довірених організацій громадянського суспільства.

Для ЮНІСЕФ та партнерів важливо, щоб українські родини в Польщі та інших країнах, мали доступ до зрозумілої та правдивої інформації про те, як адаптуватись до нового місця проживання за кордоном.

Саме тому, ми створили веб-платформу «Спільно», на якій ви можете знайти актуальну інформацію від місцевих та міжнародних організацій щодо:

  • Реєстрації в новій країні;
  • Медичної, освітньої,
  • Гуманітарної та фінансової допомог;
  • Покращення психологічного стану;
  • Загальних правил безпеки мам та дітей, які рятуються від війни.

UNICEF - ulotka dla Ukrainy

Źródło: edukacja.um.warszawa.pl