TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH – PORADNIA SPECJALISTYCZNA MOP

Dla kogo?

Jeżeli uczysz się w warszawskiej szkole ponadpodstawowej, przechorowałeś COVID -19 i w wyniku tej choroby doświadczasz trudności w uczeniu się, masz poczucie obniżenia sprawności działania procesów poznawczych (m.in. koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania); lub jeśli odczuwasz takie trudności w wyniku długotrwałej izolacji oraz istotnej zmiany warunków uczenia się (nauka zdalna) – zapraszam do krótkiego 12-tygodniowego treningu.

Po co?

W czasie zajęć będziemy rozmawiać o funkcjach poznawczych oraz ich roli w uczeniu się i wykonywaniu innych zadań życiowych; rozpoznawać w tym obszarze swoje mocne i słabsze strony; wzmacniać sprawność funkcji poznawczych poprzez ćwiczenia treningowe. Będziemy ćwiczyć uwagę, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie. Postaramy się docenić rolę relaksu i nauczyć się go świadomie używać.

Gdzie i kiedy?

Spotkania będą się odbywały w małej grupie – do 8 osób, w trybie stacjonarnym – w siedzibie Poradni MOP (w przypadku szczególnej sytuacji pandemicznej istnieje możliwość przeniesienia spotkań w formułę on-line, na platformę Teams).

12 spotkań, w kolejne wtorki w godzinach 16.00-18.00.

Prowadząca:

Agnieszka Robak – psycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej

Jak się zapisać?

Przesłanie karty zgłoszeniowej wg formularza https://forms.office.com/r/dAvYfku33g. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przyjmujemy do końca września 2021 lub wyczerpania miejsc w grupie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń uruchomimy kolejną edycję treningu.

Oferta jest realizowana w ramach statutowej działalności Specjalistycznej Poradni MOP i jest nieodpłatna dla uczniów ponadpodstawowych szkół warszawskich.

Logo Poradni MOP