SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI / WYCHOWAWCÓW / PSYCHOLOGÓW / PEDAGOGÓW – PORADNIA „MOP”

Zapraszamy na formy skierowane do nauczycieli/wychowawców/psychologów i pedagogów pracujących w oświacie:

Warsztat radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii – 2 spotkania (planowane są jeszcze 2 edycje tego warsztatu w roku szkolnym 2020/2021)

Dla kogo?
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowych w Warszawie. Dla osób ciekawych technik poznawczo – behawioralnych, chcących wzmacniać swój warsztat umiejętności radzenia sobie ze stresem własnym oraz chcących pracować nad poszukiwaniem możliwości pomagania uczniom w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.

W jakim celu?
Celem jest uzyskanie możliwości wsparcia, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, doświadczenie w dzieleniu się problemami, wspólne poszukiwanie rozwiązań, doskonalenie technik redukcji stresu, pogłębianie umiejętności pracy z grupą, zwiększanie bazy technik i metod pracy z uczniem, próba odnalezienia się w dobrostanie psycho-fizycznym w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Termin: czwartki 10.00-14.00 w dniach: 30.10.2020 r. i 20.11.2020 r.

Grupa:
Zapraszamy 8 osób, gotowych do przejścia na system pracy on line, gdyby pojawiły się ograniczenia z powodu Covid – 19. Całość warsztatu składa się z 2 spotkań.

Prowadząca: Anna Gawkowska – pedagog, psycholog, psychoterapeuta

Zapisy: proszę przesłać Zgłoszenie-Poradnia-MOP-Stres-Pandemia (docx; 18 KB; PL) do dnia 15.10.2020r na: zapisy@mop-poradnia.pl. Przed rozpoczęciem warsztatu poprosimy Państwa o potwierdzenie udziału.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Trening pracy ze stresem w oparciu o techniki uważności – profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela/psychologa/pedagoga – 8 spotkań.

Grupa przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących w szkołach i placówkach oświatowych w Warszawie.

Oferta adresowana jest do osób zainteresowanych poznaniem i doświadczeniem osobistym technik uważności, których praktyka, szczególnie regularna, poprawia znacząco naszą funkcję refleksyjną.

Dzięki uważnemu doświadczeniu siebie jesteśmy gotowi bardziej przyglądać się sobie z zainteresowaniem i akceptacją, a mniej oceniać.

Praktykując taki sposób samopoznania redukujemy stres, gdyż nie wzmacniamy własnej skłonności do autokrytyki. W obszarze emocji powstaje więcej „miejsca” na zaciekawienie i spokój. Ciało ma szansę odprężyć się, gdyż część kumulowanych w nim trudnych wspomnień i doświadczeń zostaje zauważona, włączona w obszar świadomości z intencją odbarczenia od negatywnej oceny doznań. Możemy swobodniej czuć to, co czujemy. Myśleć te myśli, które napływają do naszego umysłu. Otoczyć uważnością reakcje naszego ciała. Praktykując uważność wobec siebie stajemy się też bardziej uważni i empatyczni wobec innych.

Pielęgnujemy w ten sposób dwa współistniejące i współzależne obszary naszej codziennej pracy: kontakt ze sobą samą (samym) i kontakt z naszymi uczniami, podopiecznymi, pacjentami, ich rodzinami, z naszymi kolegami i koleżankami z pracy.

Grupa może liczyć od 8 do 10 osób, trwa 8 spotkań. Zgłaszając się na grupę prosimy o uwzględnienie, że ważna jest obecność na wszystkich spotkaniach.

Cel ogólny:
Omówienie i doświadczenie technik uważności

Cele szczegółowe:
Podstawowe zagadnienia pracy osobistej opartej na uważności

  • Uważność wobec ciała
  • Uważność w ruchu
  • Obserwacja oddechu
  • Obserwacja myśli
  • Obserwacja emocji
  • Wspólnota / empatia

Jak się zapisać?
Prosimy o przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia Zgłoszenie-Poradnia-MOP-Uważność (docx, 18 KB; PL) do 30.10.2020 na adres: zapisy@mop-poradnia.pl

Prowadząca: Katarzyna Łukasik: psycholog, psychoterapeuta

Terminy: czwartek w godz. 10.00-12.00: 12.11.2020; 26.11.2020; 3.12.2020; 17.12.2020; 7.01.2021; 4.02.2021; 18.02.2021; 4.03.2021.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

W sytuacji ograniczenia pracy bezpośredniej z powodu Covid-19 przejdziemy na pracę on line.

Zapraszamy również nauczycieli/wychowawców/psychologów i pedagogów pracujących z nastolatkami na konsultacje indywidualne dotyczące aspektów wychowawczych, a także sfery funkcjonowania psychicznego uczniów.

Informujemy,  że w każdy poniedziałek, w godzinach 10:00-14:00 (tel. 519 047 372) uruchomiony jest dyżur telefoniczny psychologa pracującego w Poradni MOP.  Obostrzenia sanitarne, zwiększona niepewność, utrzymywanie dystansu społecznego, nauczanie na odległość, lekcje online – w związku z koronawirusem polska szkoła znalazła się w całkiem nowej sytuacji. Od najk stresem, lękiem o zdrowie swoje i najbliższych, ciągłą niepewnością, dostosowaniem się do wymagających zaleceń. Szczególnie trudny może być powrót do nauki stacjonarnej po tylu miesiącach izolacji.

Możecie Państwo zadzwonić i uzyskać poradę w kwestiach psychologicznego funkcjonowania uczniów (szczególnie związanego z zagrożeniem Covid-19), a także dopytać o możliwość znalezienia adekwatnego wsparcia dla Was jaki i podopiecznych. Szczegóły: http://mop-poradnia.pl/korona-wirus-wsparcie-dla-rodzicow-i-nauczycieli/