REAGUJ I WSPIERAJ. KOALICJA NA RZECZ TWORZENIA BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

„Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” to program dedykowany dla rodziców i nauczycieli, mający na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w kształceniu na odległość. Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów na kanale You Tube. Tematyka zajęć oraz terminy ich realizacji przedstawione są w załączonym piśmie.

Pismo MKO strona 1

Pismo MKO strona 2

LOGO Kuratorium Oświaty w Warszawie