Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów

Od 25.03.2020 r. można znaleźć dodatkową pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa.

Obostrzenia sanitarne, zwiększona niepewność, utrzymywanie dystansu społecznego, nauczanie na odległość – w związku z koronawirusem polska szkoła znalazła się w całkiem nowej sytuacji. Od nas dorosłych zależy jak uczniowie i dzieci poradzą sobie ze zwiększonym stresem, izolacja od grupy rówieśniczej, lękiem o swoje zdrowie i najbliższych, ciągłą niepewnością, dostosowaniem się do wymagających zaleceń.

Rodzice/opiekunowie nastolatków, a także pracujący z nauczyciele, psychologowie szkolni mogą skorzystać ze wsparcia.

Można do nas zadzwonić, jeśli:
  • rodzic jest zaniepokojony zachowaniem nastolatka
  • rodzic zastanawia się czy sytuacja, która go martwi wymaga poszukania pogłębionej pomocy psychologicznej
  • rodzic chce uzyskać informację z jakich instytucji w Warszawie może skorzystać, aby znaleźć właściwe wsparcie dla swojego dziecka
  • nauczyciel/wychowawca/psycholog szkolny martwi się stanem psychicznym swojego podopiecznego i zastanawia jak może mu skutecznie pomóc
Nie trzeba podawać swoich danych, udzielane w ramach dyżuru porady są anominowe, mają charakter wsparciowo-informacyjny, nie są formą regularnej i pogłębionej pracy terapeutycznej.

Dodatkową formę pomocy uruchamiają również specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Poradnia MOP, Uniwersytet dla Rodziców, Poradnia Specjalistyczna OPTA i Poradnia Specjalistyczna TOP.

W poniedziałki, w godzinach 10.00-14.00 przy telefonie 519 047 372 dyżurują specjaliści Poradni MOP.

W środę w godz. 10.00-14.00 przy telefonie 510 205 050 dyżurują specjaliści Poradni Specjalistycznej UdR.

W piątek w godz. 10.00-14.00 przy telefonie 519 047 370 dyżurują specjaliści z Poradni OPTA.

Od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 dyżurują specjaliści z Poradni TOP.

Zapraszamy do kontaktu!