Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów

W Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Można tam znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa. Chodzi przede wszystkim o edukację, która odbywa się teraz zdalnie.

Wsparcie psychologiczne dla rodziców i uczniów

Rodzic może otrzymać wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji (brak zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną).

Od 4 maja br. decyzją MEN została przywrócona znacząca część działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności aby umożliwić realizację zadań związanych z wydawaniem orzeczeń oraz opinii. Będzie to wymagało zwiększonego zaangażowania pracowników poradni, także tych którzy dotychczas obsługiwali telefony Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów w zadania statutowe, tj. przede wszystkim wydawanie opinii i orzeczeń.

Dlatego od 25 maja br. dyżury telefoniczne będą pełnić trzy poradnie specjalistyczne:

  • Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”: 519 047 372 (poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 14.00)
  • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”: 500 717 258 (poniedziałek – piątek w godz. 14.00 – 18.00)
  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”: 510 205 050 poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 18.00; 519 047 370 sobota – niedziela w godz. 10.00 – 16.00

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” działa Młodzieżowy Telefon Zaufania. W godzinach 15.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku możliwy jest kontakt telefoniczny ze specjalistami MTZ pod numerami telefonu:

25 maja – 502 856 449
26 maja – 667 147 738
27 maja – 570 801 694
28 maja – 667 147 779
29 maja – 574 488 801
1 czerwca – 502 856 44
2 czerwca – 667 147 738
3 czerwca – 570 801 694
4 czerwca – 667 147 779
5 czerwca – 574 488 801

Jednocześnie zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00. do kontaktu mailowego: mtz@mtz.waw.pl

Wsparcie dydaktyczne dla rodziców

Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiedzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Uwaga! Nie będą rozwiązywać konkretnych zdań, tylko służyć radą, tłumaczyć.

Kontakt drogą mailową z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl