NOWA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA EMKA

Miło nam poinformować o rozpoczęciu działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EMKA.

Misją placówki EMKA jest kompleksowa pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwoju językowego i specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja). Koncepcja merytoryczna poradni wynika z doświadczeń i rekomendacji wypracowanych w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Świadczymy usługi stacjonarne, telefoniczne oraz online (wideokonferencje).

W PORADNI EMKA OFERUJEMY:

  • diagnozę kliniczną oraz funkcjonalną dzieci i młodzieży
  • terapię psychologiczną oraz logopedyczną dzieci i młodzieży
  • trening w zakresie m.in. kompetencji społecznych, umiejętności uczenia się, umiejętności rodzicielskich i responsywnej komunikacji wspierającej rozwój mowy dziecka (dla opiekunów)
  • doradztwo zawodowe
  • grupę wsparcia dla rodziców
  • szkolenia dla rodziców i specjalistów

Nasza praca skupia się na rozpoznaniu potrzeb i mocnych stron oraz budowaniu potencjału dziecka. Prowadzimy diagnozę, opierając się na najnowszej wiedzy naukowej (Evidence Based Practice).

Wykonywana przez nas diagnoza funkcjonalna pozwala kompleksowo ocenić różne obszary funkcjonowania dziecka (poznawcze, emocjonalne, społeczne) oraz zidentyfikować bariery w jego rozwoju. Ten najnowocześniejszy model diagnostyczny służy opracowaniu i realizacji optymalnego procesu wsparcia.

Prowadzimy szeroko pojętą pomoc psychologiczną i edukacyjną dla rodziców. Kształcimy nauczycieli, pedagogów oraz psychologów w zakresie diagnostyki zaburzeń językowych u dzieci.

Poradnia EMKA posiada status placówki niepublicznej oraz jest wpisana do ewidencji prowadzonej przez miasto stołeczne Warszawa (nr ewidencyjny 102 P).

Logo Poradni EMKA