NIEODPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RAMACH PROJEKTY „SOCJOTERAPIA DROGĄ ROZWOJU” – STOWARZYSZENIE DLA RODZIN

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje projekt „Socjoterapia drogą rozwoju”, którego celem jest m. in. wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju poprzez socjoterapię i profilaktykę oraz wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.

Do kogo jest adresowany projekt:
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, ich rodzice i opiekunowie, a także całe rodziny mieszkające na terenie Mazowsza:
– rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
– rodzice, którzy przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– dzieci wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Bezpłatna oferta:
– psychologiczno-pedagogiczne wsparcie indywidualne dzieci i młodzieży,
– zajęcia socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych,
– zajęcia dla dzieci (opiekuńcze i wychowawcze, profilaktyczne, aktywne spędzanie czasu wolnego, zajęcia w terenie, integracyjne),
– konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne i treningowe dla rodziców i opiekunów,
– warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
– integracyjne spotkania rodzinne.

Miejsce realizacji:
Placówka Wparcia Dziennego, ul. Ząbkowska 39 m.1, Warszawa (Praga Północ)
Część działań może być prowadzona w formie online.

Termin realizacji:
01.06.2020 – 15.12.2022

Informacje i zapisy:
tel. 22 619 42 67, 696 509 924, email: zapisy@sdr.org.pl

Więcej informacji o projekcie: https://stowarzyszeniedlarodzin.pl/socjoterapia-droga-rozwoju-2020-2022

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Stowarzyszenie dla Rodzin - logo