NIEODPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI – PORADNIA RODZINNA STOWARZYSZENIA DLA RODZIN

Stowarzyszenie dla Rodzin w ramach projektu „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego prowadzi nieodpłatną pomoc psychologiczną (w tym terapeutyczną) dla dzieci od 5 roku życia.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny z dziećmi, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, trudne lub kryzysowe sytuacje rodzinne i życiowe. Zapraszamy zwłaszcza rodziny, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające zasady kwalifikacji do projektu. Zapisy na zajęcia prowadzimy według kolejności zgłoszeń.

Pomoc w ramach projektu świadczymy w Zespołach Psychologiczno-Terapeutycznych Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie. Informacje i zapisy: 696 509 924, 518 452 047, e-mail: zapisy@sdr.org.pl

Więcej informacji o dostępnej bezpłatnej pomocy na stronie www.stowarzyszeniedlarodzin.pl

Stowarzyszenie dla Rodzin - pomoc psychologiczna
Stowarzyszenie dla Rodzin - zespoły terapeutyczne