NABÓR WNIOSKÓW DO III EDYCJI PROGRAMU InQbator Q Działaniu

InQbator Q Działaniu to program skierowany do warszawskich grup młodzieżowych. Celem jest przede wszystkim praktyczne zapoznanie młodzieży z pracą metodą projektu. Dajemy grupom projektowym możliwość realizacji swoich marzeń i wydania 3000 zł na swoje cele.

Właśnie trwa kolejny nabór wniosków. Dlatego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w etapie inkubacji – wystarczy skontaktować się mailowo i pod okiem mentora/ki popracować nad pomysłem i wnioskiem.

W skrócie:

Projekty młodzieżowe mają za zadanie oddać młodym (osobom w wieku 11-18 lat) sprawczość i możliwość działania. Wyzwanie jakie przed nimi stoi to dopracowanie pomysłu, napisanie wniosku o dotację, zaplanowanie i zrealizowanie działania pod okiem mentora. To, co zyskują, to poczucie, że mogą i są zdolni do osiągania swoich celów, ucząc się przy tym przedsiębiorczości, działania i nowych umiejętności.

Wymagania:

  • grupa musi składać się z min. 3 osób w wieku 11-18 lat, mogą być też młodsi i starsi,
  • uczestnicy powinni mieszkać na terenie m.st. Warszawy lub chodzić do warszawskich szkół,
  • mogą tworzyć klasę, grupę znajomych lub jakąkolwiek grupę nieformalną, np. sąsiadów, rodzeństwa lub znajomych z kółka zainteresowań,
  • grupa musi mieć pomysł lub chęć działania – nad pomysłem możemy pomyśleć wspólnie na etapie inkubacji,
  • każda grupa młodzieżowa powinna mieć dorosłego opiekuna, dla którego jest przewidziane wynagrodzenie za opiekę nad projektem młodzieżowym.

Terminarz: Obecny nabór potrwa do 10 maja 2023 r. i przewiduje działania projektowe na czerwiec i lipiec.

Jak się zgłosić? Wysyłając wypełniony wniosek na adres: qdzialaniu@qzmianom.org lub odzywając się do mnie (mentorki projektu) – d.morawska@qzmianom.org – aby skorzystać z etapu inkubacji, czyli wspólnej pracy nad wnioskiem, czy szukaniem pomysłu.

Dla zainteresowanych kilka przydatnych informacji:

Pozdrawiam!
Danuta Morawska
Mentorka programu InQbator Q Działaniu

IQD - plakat