GRUPA WSPARCIA I WARSZTAT „CZAS NA ZMIANĘ”
DLA OSÓB W WIEKU 18-24 LATA

(TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻY)

Plakat warsztatów "Czas na zmianę" dla osób w wieku 18-24 lata