GRUPA WSPARCIA DLA DZIECI W WIEKU 10-12 LAT – CENTRUM INGENIUM

Zapraszamy dzieci w wieku 10-12 lat, które doświadczyły bądź doświadczają kryzysu związanego z sytuacją pandemii, na spotkania grupowe, których celem jest:

  • odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z niestabilną sytuacją,
  • odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z rodzinnymi kryzysami (konflikty między rodzicami, rozwód, separacje),
  • wsparcie w adaptowaniu się do powrotu do szkoły,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami,
  • stworzenie bezpiecznej przestrzeni na wyrażanie własnych uczuć,
  • uświadomienie własnych potrzeb i rozwijanie umiejętności ich komunikowania,
  • wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem.

Termin: piątki w godzinach 17:00-19:00 (10 spotkań). Planowany termin pierwszego spotkania – 3 września 2021 r.

Prowadzący: Aneta Brzozowska i Joanna Warakomska.

Spotkania są bezpłatne. Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał.1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).

Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665

Spotkania odbywają się w Centrum INGENIUM, Warszawa– Praga Południe.

Logo Ingenium