GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO „TERAZ JA”
(TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻY)

Plakat warsztatów "Teraz ja" TPM