GRUPA DLA NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH – PORADNIA SPECJALISTYCZNA MOP

Zapraszamy nauczycieli współorganizujących kształcenie (wspomagających), którzy pracują z młodzieżą od 15 r. ż. (VIII klasa szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe) do udziału i skorzystania z grupy superwizyjno-wsparciowej.

Celem spotkań będzie:

 • pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom, rodzicom i rodzinom,
 • poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego,
 • poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście ujawnianych przez niego zaburzeń/niepełnosprawności (specjalnych potrzeb edukacyjnych),
 • rozwijanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, konsultacji, diagnozy, interwencji, mediacji,
 • rozwijanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z innymi nauczycielami, konsultacji, diagnozy, interwencji, mediacji,
 • rozwijanie warsztatu pracy w zakresie tworzenia przyjaznego środowiska edukacyjnego, sprzyjającego rozwijaniu potencjału uczniów z SPE,
 • osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy,
 • możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej,
 • wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracować adekwatne strategie pomagania uczniowi w rzeczywistości szkolnej.

Formy i metody pracy:

 • spotkania odbędą się w małej grupie – do 8 osób, o ile będzie to możliwe w trybie stacjonarnym – siedziba MOP; w przypadku szczególnej sytuacji pandemicznej istnieje możliwość przeniesienia spotkań w formułę on-line, na platformę Teams lub Zoom. Grupa ma charakter zamknięty, pracujemy od końca września 2021 r. do czerwca 2022 r.
 • spotkania będą się odbywać jeden raz w miesiącu – we wtorki, w godzinach 13:00-16:00.
 • spotkania będą miały charakter superwizyjny, dostosowany do bieżących potrzeb uczestników grupy, z elementami warsztatowymi.

Prowadzące:
Agnieszka Justyna Zaremba – psycholog, psychoterapeuta.
Agnieszka Robak – psycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zespołach orzeczeniowych, w zakresie konstruowania programów IPET oraz szkolenia nauczycieli.

Prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz  https://forms.office.com/r/XnZmHdsxbk

Zapisy trwają do 18.09.2021 r. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy spotkań: 28.09.21 r.; 19.10.21 r.; 16.11.21 r.; 14.12.21 r.; 11.01.22 r.; 15.02.22 r.; 15.03.22 r.; 19.04.22 r.; 17.05.22 r.; 21.06.22 r.

 

Zapraszamy serdecznie!

Logo Poradni MOP