DYŻUR TELEFONICZNY – WSPARCIE DLA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI

Warszawa uruchamia Psychologiczne Centrum Wsparcia

Od 25 marca 2020 r. można znaleźć dodatkową pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa, szkołą zdalną, powrotem do szkoły stacjonarnej.

Obostrzenia sanitarne, zwiększona niepewność, utrzymywanie dystansu społecznego, nauczanie na odległość – w związku z koronawirusem polska szkoła znalazła się w całkiem nowej sytuacji. Od nas dorosłych zależy jak uczniowie i dzieci poradzą sobie ze zwiększonym stresem, izolacją od grupy rówieśniczej, lękiem o swoje zdrowie i najbliższych, ciągłą niepewnością, dostosowaniem się do wymagających zaleceń.

Rodzice/opiekunowie nastolatków, a także pracujący z nauczyciele, psychologowie szkolni mogą skorzystać ze wsparcia.

Dyżur telefoniczny pod numerem:  519 047 372  pełnią psychologowie-psychoterapeuci. W poniedziałki, w godzinach 10:00-14:00.

Można do nas zadzwonić, jeśli:

  • rodzic jest zaniepokojony zachowaniem nastolatka
  • rodzic zastanawia się czy sytuacja, która go martwi wymaga poszukania pogłębionej pomocy psychologicznej
  • rodzic chce uzyskać informację z jakich instytucji w Warszawie może skorzystać, aby znaleźć właściwe wsparcie dla swojego dziecka
  • nauczyciel/wychowawca/psycholog szkolny martwi się stanem psychicznym swojego podopiecznego i zastanawia jak może mu skutecznie pomóc

Nie trzeba podawać swoich danych, udzielane w ramach dyżuru porady są anonimowe, mają charakter wsparciowo-informacyjny, nie są formą regularnej i pogłębionej pracy terapeutycznej.

Dodatkową formę pomocy uruchamiają również specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Uniwersytet dla RodzicówPoradnia Specjalistyczna OPTAPoradnia Specjalistyczna TOP.

W środę w godz. 10:00-14:00 przy telefonie 510 205 050 dyżurują specjaliści Poradni Specjalistycznej UdR

piątek w godz. 10:00-14:00 przy telefonie 519 047 370 dyżurują specjaliści z Poradni OPTA

Od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00 dyżurują specjaliści z Poradni TOP. Informacje szczegółowe na stronie poradni.

Logo UdR

Logo Poradni OPTA

Logo Poradni TOP