Dyżur telefoniczny dla rodziców / wychowawców / nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 (Poradnia MOP)

Rodzice/opiekunowie nastolatków, a także pracujący z nimi wychowawcy,/ nauczyciele, psychologowie szkolni mogą skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje Poradnia Specjalistyczna MOP. W poniedziałki w godzinach 10:00-14:00 dyżur telefoniczny pod numerem 519 047 372 pełnią psychologowie-psychoterapeuci.

Można zadzwonić, jeśli:

  • rodzica coś niepokoi w zachowaniu nastolatka;
  • rodzic zastanawia się, czy sytuacja, która go martwi wymaga poszukania pogłębionej pomocy psychologicznej;
  • rodzic chce uzyskać informację, z jakich instytucji w Warszawie może skorzystać, aby znaleźć właściwe wsparcie dla swojego dziecka;
  • nauczyciel/wychowawca/psycholog szkolny martwi się stanem psychicznym swojego podopiecznego i zastanawia się, jak może mu skutecznie pomóc.

Nie trzeba podawać swoich danych. Udzielane w ramach dyżury porady są anonimowe i mają charakter wsparciowo-informacyjny – nie jest to regularna i pogłębiona praca terapeutyczna.