[DLA NAUCZYCIELI] WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA KLAS – PORADNIA MOP

W roku szkolnym 2020/2021 mimo utrudnionej pracy z powodu przeciwdziałania zakażeniu Covid-19 planujemy kontynuować warsztaty profilaktyczne.

W poprzednich latach zapraszaliśmy Państwa wraz z uczniami do poradni. Mieliśmy nadzieję, że powrót do pracy bezpośredniej nastąpi szybciej. Niestety sytuacja pracy zdalnej szkół ponadpodstawowych przedłuża się. Dlatego proponujemy formę spotkań on line.

Jeśli tylko zmienią się obostrzenia i warunki zewnętrzne, jesteśmy gotowi przyjmować bezpośrednio grupy do 12-16 osób. Przez najbliższe miesiące wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Dlatego modyfikujemy nasza ofertę.

Każdy warsztat ma formę 45 minutowego webinaru dla jednej klasy (lub grupy uczniów – minimalna liczebność osób wynosi 6 – maksymalna do liczebności całej klasy). Webinar składa się z wykładu interaktywnego oraz części z pytaniami od młodzieży i odpowiedziami na nie. Warsztat ma na celu zasygnalizować temat i zachęcić młodzież do rozwijania swoich kompetencji w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki. Może być jedną z form realizacji programu profikaktyczno-wychowawczego szkoły. Proponowane obecnie tematy:

  1. Nastolatki i uzależnienia.
  2. Szkoła, egzaminy, wyzwania – stres u nastolatków.
  3. Piękny umysł i inne historie… prawdy i mity na temat zaburzeń psychicznych i zdrowia psychicznego.
  4. Nastolatkowie – jak się można wspierać w kryzysie psychicznym?

Warsztat będzie się odbywać na platformie Zoom udostępnianej przez Poradnię MOP lub na platformie MS Teams.

W przypadku pytań, wyboru tematu i zgłoszenia klasy, prosimy wychowawcę/nauczyciela o kontakt: klasy@mop-poradnia.pl

Zapisy na warsztaty prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną do 25.02.2021 r. Warunkiem formalnym uczestnictwa uczniów w webinarze jest wypełnienie przez szkołę karty uczestnictwa. Do wypełnienia karty uczestnictwa będą potrzebne dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania) [1]. Wymagane dokumenty zostaną przesłane przed warsztatem.

Liczba warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynator warsztatów: Michał Bydzicki

Prowadzący: Michał Bydzicki, Elżbieta Gajda, Paweł Lisiecki, Agnieszka Czechowska

Zgodnie z Polityką Ochrony Danych osobowych [1] podpisujemy ze szkołą umowę o współpracy i udostępnieniu danych.

Szkoła we własnym zakresie uzyskuje zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach profilaktycznych.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL młodzieży korzystającej z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podstawa prawna: Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45; Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199.

MOP logo