Budżet Obywatelski 2022

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 w Warszawie rekomenduje dwa projekty:

Uważne Dzieci Odnoszą Sukcesy – trening słuchowy dla dzieci

Interaktywny trening funkcji słuchowych oparty o metodę „Neuroflow” kierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat, których trudności w nauce wynikają z zaburzeń przetwarzania słuchowego. Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych bazującym na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Przeszkoleni specjaliści będą służyli mieszkańcom Wesołej w kolejnych latach, w ramach pomocy świadczonej przez Poradnię.

 

Wolni od smartfonów – cykl wykładów dla rodziców i młodzieży oraz warsztatów dla dzieci

Projekt ma na celu uświadomienie problemu związanego ze zjawiskiem nadużywania smartfona oraz jego profilaktykę. Zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć dla młodzieży, dzieci, rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą uczących się w dzielnicy Warszawy–Wesoła.

Zagłosuj przez Internet na

BO.UM.WARSZAWA.PL

lub wypełnij kartę do głosowania w Urzędzie Dzielnicy!

Głosowanie trwa od 15 do 30 czerwca 2021 r.

Logo Budżet Obywatelski