Zapraszamy klasy z warszawskich szkół ponadpodstawowych na warsztaty profilaktyczne. Zajęcia odbywają się na terenie Poradni MOP ul. Boryszewska 4: w środy, czwartki, piątki w godz. 8:30-10:00 lub 8.30- 12.00 (w zależności od tematu). Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną. Aby wybrać temat i ustalić termin wychowawca/nauczyciel proszony jest o kontakt na adres: klasy@mop-poradnia.pl Poradnia MOP jest placówką oświatową, publiczną. Proponowane zajęcia są nieodpłatne. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie przez szkołę karty uczestnictwa. Wymagane dokumenty zostaną przesłane przed warsztatem. Zgodnie z Polityką Ochrony Danych osobowych (1) podpisywana jest ze szkołą umowa o współpracy i powierzenie przetwarzania danych. Do wypełnienia karty uczestnictwa będą potrzebne dane osobowe uczniów: imię i nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania (2). Na zajęcia należy przynieść kartę uzupełnioną danymi uczniów. W ramach warsztatu dla klas możliwa jest również konsultacja dla nauczyciela/wychowawcy dotycząca pracy wychowawczej.

Tematy warsztatów:

 • Żyć w klasie i przetrwać.
  Zajęcia dotyczą zjawisk i mechanizmów działających w grupie społecznej, jaką jest klasa szkolna. Rozmawiamy o integracji, współpracy i wpływie grupy na jej członków. Zajęcia są skierowane do uczniów klas I szkół ponadpodstawowych, mają szansę uzupełniać i wspierać integrację klasy.
 • Nastolatki i uzależnienia. Czy jest się czego bać?
  Warsztat ma na celu poszerzenie świadomości młodych ludzi w temacie korzystania z substancji psychoaktywnych. Na zajęciach rozmawiamy o powodach sięgania po różne używki, skutkach oraz o tym, czy można żyć bez nich.
 • Szkoła, egzaminy, wyzwania – stres u nastolatków.
  Każdy człowiek narażony jest na stres, nie da się go uniknąć, ale można się nauczyć z nim żyć.
 • Być kobietą.
  W roku szkolnym 2019/2020 będą realizowane 2 warsztaty – terminy do ustalenia z koordynatorem. Zajęcia dotyczą tematu dojrzewania i kobiecości. W ramach spotkania będziemy rozmawiać Warsztaty profilaktyczne dla klas Poradnia MOP z dziewczynami o dojrzewającej kobiecości, poczuciu wartości i piękna w sobie.
 • Piękny umysł i inne opowiadania. O zdrowiu psychicznym dla każdego.
  Zajęcia poświęcone są profilaktyce szeroko rozumianego zdrowia psychicznego wśród młodzieży.
 • Warsztat dedykowany – na zamówienie szkoły/klasy.
  Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatu z tematu zaproponowanego przez szkołę.

Koordynator: Michał Bydzicki

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(2) Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL młodzieży korzystającej z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podstawa prawna: Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45; Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199.