BEZPŁATNA GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA MŁODZIEŻY Z WARSZAWY W WIEKU 17-19 LAT „DBAJ O SIEBIE MĄDRZE” – PRACOWNIA AKTYWNEGO DZIAŁANIA „PÓŁPIĘTRO”

Trwa nabór do grupy terapeutycznej dla młodzieży w wieku 17 – 19 lat „Dbaj o siebie mądrze”. Spotkania grupy dedykowane są osobom, które:
  • chcą zadbać o swój dobrostan psychiczny,
  • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • chcieliby lepiej poznać i zrozumieć siebie,
  • ich wyzwaniem jest odnalezienie się w grupie rówieśniczej,
  • odczuwają lęki, obniżony nastrój, brak satysfakcji ze swojego życia,
  • doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami,
  • doświadczają problemów związanych z życiem rodzinnym,
  • mierzą się z tematami dorastania i wchodzenia w dorosłość,
  • chcą znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Pierwsze spotkanie po wakacjach odbędzie w sobotę 3 września 2022 w godzinach 10-16, regularne spotkania grupy rozpoczną się we wtorek 6 września 2022. W związku z kontynuacją pracy, grupa dedykowana jest osobom, które ukończyły lub są w trakcie terapii indywidualnej i dotychczasowy psychoterapeuta wyraża na to zgodę.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godzinach 16:15 – 18:15.

Udział w grupie jest nieodpłatny. Grupa nie jest dedykowana osobom z Zespołem Aspargera.

Zgłoszenia do udziału w grupie terapeutycznej przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego online.

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia „Półpiętro”.

Logo Stowarzyszenia Półpiętro

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.